Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Е. Тироксину

 

37. Оксид азоту за участю складної Са2+-залежної ферментної системи, що називається NО-синтазою, утворюється із амінокислоти:

А. Аргініну

В. Аланіну

С. Аспартату

D. Лізину

E. Лейцину

 

 

38. Вміст сечовини у сироватці крові можна визначити за допомогою реакції з (С)

A. Іонами феруму трьохвалентного

B. Бензидином

C. Діацетилмонооксимом

D. Фосфатвольфраматом

E. Натрію нітропрусидом

 

39. За добу в здорової людини з сечею виділяється сечовини (Е)

A. 3,8-5,8ммоль/л

B. 10-20 ммоль/л

C. 33-58 ммоль/л

D. 100-200 ммоль/л

E. 333-585 ммоль/л

 

40. Проба Фелінга використовується для діагностики (С)

A. Алкаптонурії

B. Цистинурії

C. Фенілкетонурії

D. Гістидинурії

E. Уремії

 

41. В нормі вміст сечовини в сироватці крові здорової людини становить (А)

A. 3,3 – 8,3 ммоль/л

B. 3,8- 5,8 ммоль/л

C. 10-20 ммоль/л

D. 33-83 ммоль/л

E. 333-585 ммоль/л

 

42.Яка із наступних амінокислот є одночасно незамінною і кетогенною? (B)

А. Валін

В. Лейцин

С. Аспартат

D. Аланін

Е. Серин

 

43. Яка з наведених амінокислот є одночасно і глюкогенною і кетогенною? (В)

A. Лейцин

B. Фенілаланін

C. Лізин

D. Аланін

E. Метіонін

 

44. Яка з наведених амінокислот є виключно глюкогенною? (D)

A. Ізолейцин

B. Тирозин

C. Триптофан

D. Треонін

E. Лізин

 

45. Похідне вітаміну фолієвої кислоти – тетрагідрофолат – бере участь у перенесенні одновуглецевих фрагментів за умов синтеза (С)

A. Таурину з цистеїну

B. Тирозину з фенілаланіну

C. Гліцину з серину

D. Цитруліну з аргініну

E. Серотоніну з триптофану

 

46. Синтез креатину, утворення холіну з етаноламіну, адреналіну з норадреналіну перебігає за участю (С)

A. НАДФН

B. ТГФК

C. SАМ

D. АТФ

E. НАДН

 

47. Для синтезу якого гормону не потрібна амінокислота тирозин? (D)

A. Адреналіну

B. Тироксину

C. Інсуліну

D. Простагландину

E. Норадреналіну

 

48. Для утворення кон’югованих форм жовчних кислот, крім гліцину, використовується таурин. Ця речовина утворюється в організмі людини з (D)

A. Метіоніну

B. Серину

C. Цистину

D. Цистеїну

E. Триптофану

 

49. Виберіть одне найбільш повне твердження. Незамінні амінокислоти необхідні для біосинтезу: (Е)

А. Пептидних гормонів

В. Простих білків

С. Складних білків

D. Замінних амінокислот

Е. Власних білків організму

 

50. До глікогенних амінокислот відносяться всі перечисленні, крім: (D)

А. Ала

В. Про

С. Глу

D. Лей

Е. Мет

 

51. Первинним донором одновуглецевих фрагментів виступає амінокислота: (B)

А. Ала

В. Сер

С. Тре

D. Лей

Е. Вал

 

52. Для синтезу метіоніну з гомоцистеїну необхідний вітамін: (B12)

А. В1

В. В2

С. В12

D. РР

Е. Н

 

53. При катаболізмі кетогенних амінокислот утворюється (B)

А. Піруват

В. Ацетил-КоА

С. α – Кетоглутарат

D. Сукциніл – КоА

Е. Фумарат

 

54. До аргініносукцинатурії призводить дефект ферменту: (B)

А. Орнітинкарбамоїлтрансферази

В. Аргініносукцинатліази

С. Карбамоїлфосфатсинтетази І

D. Аргініносукцинатсинтетази

Е. Аргінази

 

55. Виберіть правильну відповідь. До цитрулінемії призводить дефект ферменту: (E)

А. Орнітинкарбамоїлтрансферази

В. Аргініносукцинатліази

С. Карбамоїлфосфатсинтетази І

D. Аргінази

Е. Аргініносукцинатсинтетази

 

56. У хворого з вродженою хронічною гіперамоніємією спостерігається відставання розумового розвитку, часте блювання, судоми. Назвіть процес, в результаті якого утворюється аміак в організмі людини. (C)

А. Відновне амінування a-кетокислот

В. Пентозофосфатний цикл

С. Непряме дезамінування амінокислот

D. Глюконеогенез

Е. Орнітиновий цикл

 

57. У хворого з вродженою хронічною гіперамоніємією спостерігається відставання розумового розвитку, часте блювання, судоми. Яка реакція веде до утворення аміаку в організмі людини? (B)

А. Реакція рацемізації амінокислот

В. Глутаматдегідрогеназна реакція

С. Трансамінування

D. Декарбоксилювання амінокислот

Е. Реакція відновного амінування

 

58. Спадкова хвороба лейциноз характеризується затримкою фізичного розвитку, важкими психічними зрушеннями. Сеча хворих має специфічний запах кленового сиропу. Ця ознака є результатом нагромадження у крові і виведення з сечею: (B)

А. α – Амінокислот

B. α - Кетокислот

Загрузка...

C. Кетонових тіл

D. Фенілпірувату

E. Гомогентизинової кислоти

 

59. Для перетворення валіну, ізолейцину і метіоніну в сукциніл-КоА, який в подальшому може окиснюватися у циклі трикарбонових кислот необхідні вітаміни (C)

A. PP і B2

B. B12 і PP

C. H і B12

D. H і B6

E. Bc і B12

 

60. Для біосинтезу креатину – азотистої сполуки, яка у вигляді креатинфосфату має важливе значення в енерглзабезпеченні функції м’язів, необхідні амінокислоти (D)

A. Фенілаланін, тирозин, триптофан

B. Валін, лейцин, ізолейцин

C. Лізин, аргінін, гістидин

D. Гліцин, аргінін, метіонін

E. Цистин, цистеїн, метіонін


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 16 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав