Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Інформаційні ресурси. ru. wikipedia.org/wiki/ библия

Читайте также:
  1. INTERNET-ресурси
  2. Види загроз інформаційній безпеці
  3. Дисертації, автореферати, депоновані рукописи як інформаційні джерела наукового пошуку
  4. Електронні мультимедіа-ресурси, їх класифікація
  5. Електронні ресурси
  6. Загальні відомості про регіон «Західна Європа», ЕГП, природні умови та ресурси. Населення.
  7. Зовнішньо інформаційні зв’язки.
  8. Інтернет-ресурси
  9. ІНФОРМАЦІЙНІ ЖАНРИ
  10. Інформаційні потоки в логістиці, їх види, параметри й управління

ru. wikipedia.org/wiki/ библия

www.hristianstvo.ru/

www.bible.com.ua/

 

 

Заняття № 4.ОСНОВНІ ЕТАПИ РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ В УКРАЇНІ

В ХХ- НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

Семінар - 2 години

МЕТА:

· навчальна:

розкрити основні етапи релігійного життя в Україні в ХХ - поч. ХХІ ст.,

сучасну релігійну ситуацію в Україні;

· розвиваюча:

формувати уміння та навички вироблення грамотного юридичного

підходу до вирішення можливих релігійних конфліктів в Україні;

· виховна:

виховувати необхідність дотримання міжконфесійної толерантності та поваги до інших релігійних традицій у повсякденному житті.

Опорні поняття: "автокефалія", "конфесія", "неорелігії”, "секта", "свобода віросповідання".

План

1. Державно-церковні відносини у 20-30-х рр.

2. Політика радянської держави щодо релігії у 40-80-х рр.

3. Сучасна ситуація в релігійному житті України.

 

Теми рефератів

1. Церковна політика Радянського уряду(20-30-ті роки ХХ ст.)

2. Політика радянського уряду щодо УГКЦ (40-50-ті роки ХХ ст.)

3. Міжконфесійні відносини в незалежній Україні і шляхи їх терпимого співіснування.

 

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте буття релігії в тоталітарну добу та порівняйте його із становищем релігії і Церкви в незалежній Україні.

2. Що сприяло бурхливому процесу відродження релігій в Україні?

3. Чому релігійна ситуація в Україні дуже складна?

4. Що служить причиною міжконфесійних колізій в нинішній Україні?

Рекомендована література

Базова література

Академічне релігієзнавство. Підручник. За наук. ред. А.Колодного. – К.: Світ Знань, 2000.

Борисова З.О. Основи релігієзнавства: Навчально-методичний посібник. – К: Центр навчальної літератури, 2006. – 288с.

Ильин.В.В. Религиоведение:учебник / В.В.Ильин. А.С.Кармин, Н.В.Носович. – СПб.:Питер, 2008. – 240с.

Религии мира.Культура. Традиции. - М., 2005.

Релігієзнавство: Навч. посібник. / О.М.Єременко, Н.С.Звонок, О.М.Литвинов та ін. – Луганськ, 2005.

Религиоведение: Учеб. Пособие. Под ред. проф. Лобазова П.К. – Х., 2006.

Релігієзнавство: Навч.посіб.для дистанц. нав //А.М.Колодний, Т.А.Ніколаюк. – К.: Ун-т «Україна», 2003. – 269 с.

Релігієзнавство: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 272с.

Додаткова література

 

Веремейчик Л.Ф. Євангелізаційно-місіонерська діяльність протестантських церков у період незалежності України / Л.Ф.Веремейчик // «Історичне релігієзнавство» - 2010. – Вип.3. – С.33-46.

Гарас Л.Н. Религия и политика в современной Украине // Высник СевДТУ. Вип.91: Політологія: зб.наук.пр. – Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2008. – С.67-73.

Мигович І. Релігійність в Україні/Іван Мигович // Вече. – 2010. - № 3. – С.26-30.
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 35 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав