Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

VII. Забезпечення

Читайте также:
  1. IХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ
  2. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ КРАЇНИ
  3. АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА ЙОГО НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  4. Аналіз інформаційно – аналітичного забезпечення загального відділу у Надвірнянській райдержадміністрації
  5. АНАЛІТИЧНЕ ТА КОНСАЛТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  6. Види матеріального забезпечення та соціальні послуги
  7. Вимоги до програмного забезпечення
  8. Вимоги керівних документів щодо організації інформа­ційного забезпечення особового складу.
  9. Відновлення української державності як гарантії забезпечення усіх прав українського народу.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь
Види забезпечень Код рядка Залишок забезпечення на початок року Збільшення забезпечення протягом звітного періоду внаслідок Сума забезпечення, що використана протягом року Невикористана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок забезпечення на кінець року
створення забезпе- чення Додаткових відрахувань
Забезпечення на виплату відпусток працівникам              
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення              
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань              
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію              
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів              
               
               
Разом              

 

VIII. Запаси   IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік   Найменування показника Код рядка Всього на кінець року в т. ч. за строками непогашення
Збільшен-ня чистої вартості реалізації* уцінка   до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
 
Сировина і матеріали         Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги   940        
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби            
Паливо         Інша поточна дебіторська заборгованість            
Тара і тарні матеріали        
Будівельні матеріали        
Запасні частини         Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) ____
Матеріали сільськогосподарського призначення               X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Тварини на вирощуванні та відгодівлі          
Малоцінні та швидкозношувані предмети             Найменування показника Код рядка Сума
Незавершене виробництво          
Готова продукція         Виявлено (списано) за рік нестач і втрат  
Товари         Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році    
Разом         Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)      
Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:    
  відображених за чистою вартістю реалізації (921) _____    
  переданих у переробку (922) _____    
  оформлених в заставу (923) _____   Керівник
  переданих на комісію (924) _____   Головний бухгалтер
Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02 (925) _____    

____________

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 9 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав