Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Інженерні рішення з охорони праці

Читайте также:
  1. А тепер – до праці!!! Бажаю успіху!!!
  2. А тепер – до праці!!! Бажаю успіху!!!
  3. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
  4. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  5. Алгоритм вирішення задачі
  6. Аналіз загальних показників організації праці
  7. Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в організації
  8. Аналіз умов праці
  9. Аналіз умов праці на робочому місці
  10. Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності чинників

Розрахунок економії від зменшення рівня захворюваності або травматизму відповідно до розробленої методики здійснюється поетапно, в наступній послідовності:

1. Скорочення витрат робочого часу за рахунок зменшення рівня захворюваності (травматизму) за певний час ∆Д визначається за формулою:

 

Д1, Д2 — кількість днів непрацездатності через хвороби або травми на 100 працівників відповідно до і після вжиття заходів;

Чз — річна середньооблікова чисельність працівників, осіб.

2. Зростання продуктивності праці ∆W розраховується за формулою:

(4.2), де

3в — вартість виробленої продукції за зміну на одного працівника промислово-виробничого персоналу, грн.;

Рп — вартість річної товарної продукції підприємства, грн.

3. Річна економія зарплати за рахунок зростання продуктивності праці при зменшенні рівня захворюваності та травматизму обчислюється за формулою:

(4.3), де

Чср – середньорічна чисельність промислово-виробничого персоналу, чол;

Зр – середньорічна заробітна плата одного працівника з відрахуваннями на соцстрахування, грн.

грн.

4. Річна економія на собівартості продукції за рахунок зменшення умовно-постійних витрат обчислюється за формулою:

(4.4), де

У – умовно-постійні витрати у виробничій собівартості річного обсягу товарної продукції.

грн.

5. Економія за рахунок зменшення коштів на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності:

(4.5), де

Пд – середньоденна сума допомоги по тимчасовій непрацездатності

, грн.

6. Річна економія за рахунок зменшення рівня захворюваності розраховується: грн. (4.6)Здійснивши розрахунок економічної ефективності щодо впровадження заходів з підвищення умов праці, зниження рівня захворюваності і травматизму на виробництві, можна говорити про те, що заходи з покращення умов праці дозволяють досягти позитивного економічного ефекту у розмірі 24974,63 грн., що оцінюється позитивно для підприємства.

Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 44 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав