Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Безпека в надзвичайних ситуаціях

Читайте также:
  1. Автоматизована система раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення
  2. Безпека
  3. Безпека в надзвичайних ситуаціях
  4. Безпека в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному об’єкті
  5. Безпека життєдіяльності
  6. Безпека життєдіяльності
  7. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  8. Безпека праці при виконанні основних видів робіт
  9. Безпека праці при використанні технологічного обладнання

 

Згідно з Державним класифікатором надзвичайних ситуацій [Державний класифікатор надзвичайних ситуацій ДК19-2001] на ПАТ «РОДИНА» можливе виникнення надзвичайних ситуацій наведених в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1

Класифікація надзвичайних ситуацій, які можливі на ПАТ «РОДИНА»

Код Назва
Клас НС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ
Підклас Аварії (катастрофи) на транспорті
Група Аварії на транспорті з загрозою розливання пально-мастильних матеріалів
Група Аварії на автодорожньому транспорті
Група Пожежі, вибухи
Група Пожежі, вибухи у будівлях та спорудах
Група Пожежі, вибухи у спорудах, на комунікаціях та технологічному обладнанні промислових об'єктів
Підклас Аварії в системах життєзабезпечення
Група Аварії у теплових мережах (системах гарячого водопостачання) холодної пори року
Група Аварії у системах забезпечення населення питною водою

 

З використанням кваліфікаційних ознак надзвичайних ситуацій [Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 22 квітня 2003 року N 119 Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій], ми можемо провести аналіз показників ознак НС та визначити їх порогові значення для ПАТ «РОДИНА» , який наведено у таблиці 4.2.

Таблиця 4.2

Аналіз показників ознак НС та визначення їх порогових значень для ПАТ «РОДИНА»

N з/п Опис ознаки (короткий опис ситуації, випадку, події, пригоди, аварії, явища) Одиниця виміру показника ознаки Порогове значення показника ознаки
1. Надзвичайні ситуації у транспортній сфері
1.1 Загибель, отруєння або травмування людей внаслідок транспортних подій (аварій, катастроф, інцидентів, інших подій на транспорті, крім випадків дорожньо-транспортних подій - ДТП) Особа Загинуло від 3 осіб, госпіталізовано від 10 осіб
- у випадках пожеж або вибухів загинуло від 2 осіб, госпіталізовано від 5 осіб
2. Надзвичайні ситуації у виробничій сфері
2.1 Безпосередня загроза життю людей (персоналу об'єктів, населенню), що вимагає (призвела до) їх термінової евакуації - " - Від 50
2.2 Вихід з ладу основного технічного обладнання виробництва підприємства (обласного значення) внаслідок руйнування його будівель та споруд - " - Понад 10 % від загального обсягу
2.3 Повна або часткова зупинка виробничої діяльності підприємства (обласного значення) внаслідок руйнування його будівель та споруд Доба Більше 1
3. Надзвичайні ситуації у сфері життєзабезпечення
3.1 Припинення подачі газу в район (населений пункт), що обслуговується внаслідок аварії на комунальному газопроводі - " - Від 12

 

Отже, на досліджуваному підприємстві можуть виникати надзвичайні ситуації у транспортній, виробничій сферах та сфері життєзабезпечення.

Джерела небезпеки, які притаманні ПАТ «РОДИНА» :

1) балони, контейнери, цистерни та інші ємності із стисненими, зрідженими, отруйними та вибухонебезпечними газами;

2) резервуари, цистерни, балони та інші ємності з небезпечними речовинами;

3) аварійні виробничі будови і споруди;

На досліджуваному підприємстві можуть виникати небезпеки, характеристика яких наведена у таблиці 4.3.

Таблиця 4.3

Види небезпек ПАТ «РОДИНА»

Вид небезпеки Ознаки Регламентуючі документи
Вибухопожежна Наявність газоподібних, рідких та твердих речовин, матеріалів або їх сумішей, а також окислювачів, які здатні вибухати і горіти за певних умов ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 12.1.011-78, ГОСТ 12.1.044-89
Пожежна Наявність газоподібних, рідких та твердих речовин, матеріалів або сумішей, які здатні підтримувати горіння СНіП 2.01.05-85, ДСТУ 2272-93, ГОСТ 12.1.004-91, Д

 

У таблиці 4.4. наведено визначення видів небезпеки для кожного з виявлених джерел небезпеки для ПАТ «РОДИНА» .

Таблиця 4.4

Види небезпеки для кожного з виявлених джерел небезпеки, які характерні ПАТ «РОДИНА»

Назва джерела небезпеки Вид небезпеки
1. Балони, контейнери, цистерни та інші ємності із стисненими, зрідженими, отруйними та вибухонебезпечними газами. Пожежна, вибухова
2. Резервуари, цистерни, балони та інші ємності з небезпечними речовинами. Пожежна, вибухова
3. Аварійні виробничі будови і споруди. Пожежна, вибухова

 

Оцінка можливих наслідків НС для кожного з джерел небезпеки (кількість загиблих, постраждалих, тих, яким порушено умови життєдіяльності, матеріальні збитки), які притаманні ПАТ «РОДИНА» з використанням Методики оцінки збитків, встановлення максимально можливих рівнів НС [Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 23 лютого 2006 року N 98 Про затвердження Методики ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів] для кожного з джерел небезпеки наведена в таблиці 4.5.

Таблиця 4.5


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 31 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав