Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Оцінка можливих наслідків НС для кожного з джерел небезпеки

Читайте также:
  1. Internet-джерела
  2. Internet-джерела
  3. А* колодязну та джерельну воду
  4. Акти судової влади як джерела трудового права
  5. Аналіз небезпеки підприємства
  6. Аналіз параметрів мікроклімату робочої зони та оцінка щодо відповідності їх нормативним значенням
  7. Аналіз та оцінка інвестиційних ризиків
  8. Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства.
  9. Біологічні фактори небезпеки
  10. Вартісна оцінка та її сутність.
Назва джерела небезпеки Терито-ріальне поширення Кількість загиблих, осіб Кількість постраж-далих, осіб Порушено умови життєдіяль-ності, кількість осіб Збитки, тис. мінім. розмірів зарплати Рівень НС
1. Балони, контейнери, цистерни та інші ємності із стисненими, зрідженими, отруйними та вибухонебезпечними газами. НС не вийшла за межі території - - 2,5 місцевий
2. Резервуари, цистерни, балони та інші ємності з небезпечними речовинами. НС вийшла за межі території - до 100 0,18 регіональний
3. Аварійні виробничі будови і споруди. НС не вийшла за межі території - - 0,0005 об'єктовий

 

Пожежі - найбільш масові і розповсюджені лиха: вони відбуваються практично в усіх районах нашої країни, а літо - час найбільш частих пожеж у лісах, на торфяниках, полях, у житлових будівлях і на промислових підприємствах. Вогонь знищує будівлі і споруди, дерева і тварин, зазнають каліцтв і гинуть люди.

Будь-яка пожежа починається із займання, яке нерідко може ліквідувати одна людина. Але ліквідувати пожежу одній людині, тим більш без відповідних засобів, самовладання, мужності не так просто. Розбурхана стихія потребує колосальних зусиль великої кількості людей, значної кількості спеціальної і іншої техніки.

Найбільш доступними засобами гасіння займань і пожеж є вода, пісок або грунт, ручні вогнегасники, азбестові і брезентові покривала і навіть віття дерев та одяг.

При виникненні пожежі на виробництві у першу чергу треба повідомити про це пожежну команду, а після цього сміливо вступати у боротьбу із вогнем.

Виробничі аварії можуть бути найрізноманітними. Причинами їх можуть бути порушення технології виробництва і правил техніки безпеки. Найбільш типовими наслідками аварій на ПАТ «РОДИНА» можуть бути: вибухи; пожежі.

Крупними аваріями на промислових підприємствах вважаються надзвичайні пригоди, які викликають раптову зупинку роботи, створюють небезпеку для життя людей і можуть призвести до руйнування виробничих будівель, ушкодження чи знищення устаткування, сировини і готової продукції, а також до зараження місцевості отруйними речовинами і загазованості атмосфери. Наслідком аварій, а іноді і причиною їх можуть бути вибухи і пожежі.

Однак, найбільшу небезпеку являють собою об'єкти, що виробляють чи застосовують у технології сильнодіючі отруйні речовини, вибухо- і пожежонебезпечні матеріали і продукти. Небезпечними об'єктами є також склади, бази, залізничні станції і порти, де зберігаються чи маються запаси цих матеріалів і продуктів.

Аварії виникають і унаслідок необачного поводження з вогнем, металоріжучими, електро- і газозварювальними апаратами, загазованості, запорошеності повітряного середовища вище граничне допустимих норм і нерегулярного проведення їх аналізу.

Крім того, причинами аварії можуть бути: порушення вимог і правил техніки безпеки; низька трудова і технологічна дисципліна; відсутність належного контролю за процесом виробництва і необхідного нагляду за станом будівель, споруд, устаткування, а також несвоєчасне усунення загрозливих ознак їх аварійного стану.

Аналіз причин аварій показує, що вони виникають головним чином унаслідок поганої навченості персоналу, допущеної халатності, порушень технологічного процесу виробництва і правил техніки безпеки.

Виробничим аваріям звичайно сприяють пожежі, що створюють у деяких випадках найбільшу небезпеку. Обстановка в осередку пожежі може створитися досить складна, особливо при наявності руйнувань, завалів, порушення і навіть припинення водопостачання. Боротьба з вогнем пов'язана із рятуванням людей, якщо частина персоналу підприємства опинилася у зоні, охопленій полум'ям. Наявність у виробництві вибухонебезпечних і швидкозаймаючих матеріалів може погіршити становище. Тому до ліквідації пожежі необхідно залучити технічний персонал підприємства, який добре знає розташування апаратури, що знаходиться під великим тиском, місцезнаходження вибухонебезпечних чи хімічних небезпечних речовин, а також можливості використання стаціонарних засобів пожежогасіння.

У першу чергу локалізують і гасять ті осередки пожежі, які являють перешкоду рятувальним роботам і створюють загрозу подальшого поширення вогню.

Особовий склад формувань пожежогасіння повинен суворо додержуватись правил безпеки, слідкувати за станом будівельних конструкцій, що загрожують обвалом, і не допускати, щоб вогонь оточував працюючих. При сильній задимленості особовий склад, що приймає участь у гасінні пожежі, повинен діяти у протигазах і використовувати інші захисні засоби.

Бензин, гас, різні органічні масла і розчинники, палаючу електропроводку водою гасити не можна. Їх слід гасити за допомогою пінних і порошкових вогнегасників, шляхом засипання піском і землею.

 

Висновки:

Під час написання четвертого розділу дипломної роботи було встановлено,що для ретельної організації та управління охорони праці на підприємстві працівники в своїй діяльності керуються законодавством України, нормативно-правовими актами з охорони праці, колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, інструкціями та актами з охорони праці, що діють в межах підприємства.

Служба охорони праці взаємодіє, з іншими структурними підрозділами, фахівцями підприємства та представниками профспілки, а за її відсутності з уповноваженими найманими працівниками особами, з питань охорони праці.

Право громадян на охорону праці при складанні трудового договору регулюється Законом України "Про охорону праці". В процесі роботи на людину можуть діяти фактори виробничого середовища і трудового процесу. Для запобігання негативного впливу на організм робітників умов праці, факторів виробничого середовища необхідно дотримуватись вимог виробничої санітарії на території підприємства у приміщеннях і на робочих місцях. Під час роботи працюючі зобов'язані користуватися спеціальним одягом, спеціальним взуттям, іншими засобами індивідуального і колективного захисту у відповідності до вимог нормативних актів з охорони праці.

Відповідальність за технічний стан, контроль за експлуатацією, вчасний та якісний ремонт засобів пожежогасіння несуть керівники структурних підрозділів. На досліджуваному підприємстві можуть виникати надзвичайні ситуації у виробничій сфері та сфері життєзабезпечення. причинами аварії можуть бути: порушення вимог і правил техніки безпеки; низька трудова і технологічна дисципліна; відсутність належного контролю за процесом виробництва і необхідного нагляду за станом будівель, споруд, устаткування, а також несвоєчасне усунення загрозливих ознак їх аварійного стану.

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 33 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав