Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Система типових функцій і задач практичного психолога

Читайте также:
  1. D1. Задача
  2. E) задачи на вычисление боковой поверхности геометрических фигур
  3. E)задачина вычисление боковой поверхности геометрических фигур 1 страница
  4. E)задачина вычисление боковой поверхности геометрических фигур 2 страница
  5. E)задачина вычисление боковой поверхности геометрических фигур 3 страница
  6. E)задачина вычисление боковой поверхности геометрических фигур 4 страница
  7. ERP — информационная система масштаба предприятия
  8. I Задачи научно-исследовательской деятельности учащихся.
  9. I Операционная система ОС Unix
  10. I Операционная система ОС Unix

Зміст підготовки обов'язково передбачає формування особистості психолога. Результатом такої підготовки повинна стати готовність психолога до розв'язання системи виробничих функцій та типових задач. Опис цієї системи подається у табл. 4.

ВИРОБНИЧІ ТА ТИПОВІ ЗАДАЧІ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ ПОВИНЕН ВИКОНУВАТИ ВИПУСКНИК ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ПСИХОЛОГІЯ"

(За С.Д. Максименком та Т.Б. Ільїною)

Посада Виробничі функції Типові задачі діяльності
Профконсультант   інформаційна, аналітична, прогностична, виховна   Проведення співбесіди. Розробка рекомендацій щодо професійного, трудового та соціального самовизначення клієнта. Співробітництво із спеціалістами інших підрозділів з метою з'ясування наявності навчально-трудових вакансій.
Спеціаліст з надання допомоги неблагополучним сім'ям організаційна, аналітична, нормативна, виховна . Збір первинної інформації, її групування, виявлення сімей з вадами виховання. Визначення джерел неблагополуччя сімей. Визначення аспектів можливої взаємодії з членами родини. Співробітництво з іншими підрозділами для надання допомоги сім'ям згідно з чинним законодавством. Корекційна робота з членами родини
Спеціаліст з соціальної роботи   організаційна, аналітична, нормативна, виховна Оптимізація матеріально-побутової допомоги та морально- правової підтримки громадянам, які знаходяться в стані психічної депресії (в зв'язку з катастрофами, війнами, втратою родини, житла тощо). Визначення характеру та обсягу необхідної допомоги, сприяння прийняттю на обслуговування закладами соціальної роботи з населенням. Розробка і реалізація програм реабілітаційних заходів. Проведення бесід, спостережень за життям і побутом своїх клієнтів.
Голова секції     організаційна, аналітична, планування, керування Організація роботи в творчих, науково-технічних та культурно-просвітницьких громадських об'єднаннях. Пошук клієнтів та формування творчої групи. Планування роботи творчого колективу. Діагностична та корекційна робота, що сприятиме актуалізації внутрішнього потенціалу особистості.
Психолог     прогностична, планування, керування, аналітична, прийняття рішень, контролююча Експертна оцінка психологічного стану людини. Розробка і впровадження рекомендацій з оптимізації трудової та учбової діяльності. З'ясування поглядів людей на різноманітні питання з використанням відповідного інструментарію. Обстеження індивідуальних якостей персоналу, особливостей їх трудової діяльності. Організація профілактичних заходів девіантної поведінки неповнолітніх. Виявлення зацікавленості та схильностей людини при проведенні профвідбору і профконсультуванні. Впровадження заходів для адаптації особистості до нових умов.
Науковий співробітник (психолог) . Прогностична, планування, дослідницька   Творчий аналіз теорій і практики, критична обробка різних напрямків психології, її врахування при розробці моделі, алгоритму і технології діяльності. Участь у розробці і виконанні заходів із психологічного супроводу діяльності персоналу. Організація діяльності залежно від соціального замовлення. Розробка напрямків та заходів для психологічного забезпечення життєдіяльності людини. Просвітницька, видавнича діяльність. Підготовка аналітичних та статистичних матеріалів для доповідей, розробка пропозицій.
Консультант   психолого-медико-   педагогічної   консультації   прогностична, планування, керування, аналітична, контролююча Психологічна допомога дитині з вадами інтелектуального та фізичного розвитку та її батькам. Координація дій свого підрозділу з іншими навчальними закладами, налагодження прямого і зворотного зв'язків. Визначення типу освітнього закладу для подальшого навчання дитини.
Завідувач центру (молодіжного)     прогностична, планування, керування, аналітична, організаційна Розробка перспективних, поточних планів діяльності, визначення загальних напрямків роботи з молоддю. Організація роботи в творчих, науково-технічних, культурно-просвітницьких громадських об'єднаннях молоді. З'ясування поглядів молоді на різноманітні питання з використанням відповідного інструментарію. Впровадження заходів для адаптації особистості до нових умов. Розробка функціональної структури управління, розподіл функціональних обов'язків, розробка заходів щодо вдосконалення організаційної структури управління
Головний консультант (керівник головного підрозділу)     прогностична, планування, керування, прийняття рішень, контроль Координація дій свого підрозділу з іншими закладами, налагодження прямого і зворотного зв'язків. Розробка перспективних, поточних планів діяльності, визначення загальних напрямків роботи підрозділу. Обстеження індивідуальних якостей персоналу, особливостей їх трудової діяльності. Пропонування і впровадження рекомендацій з оптимізації трудової та учбової діяльності. Участь у розробці і реалізації заходів із психологічного супроводу діяльності персоналу. Розробка альтернативних варіантів стратегії розвитку установи на основі аналізу внутрішніх і зовнішніх факторів. Аналіз узагальнених показників діяльності установи, розробка схем функціонування підприємства, визначення внутрішніх і зовнішніх чинників впливу на виконання професійних і соціально-виробничих задач.
Консультант з суспільно-політичних питань   . прогностична, діагностична, аналітична, дослідницька Проведення співбесіди. Розробка і реалізація програм реабілітаційних заходів. Проведення бесід, спостереження за життям та побутом персоналу. Діагностична та корекційна робота, що сприятиме актуалізації внутрішнього потенціалу особистості. З'ясування поглядів людей з використанням відповідного інструментарію. Впровадження заходів для адаптації особистості до нових умов. Визначення мети суспільно-політичної діяльності і шляхів її досягнення. Розробка балансу та планів трудових ресурсів фірм. Дослідження динаміки суспільно-політичних поглядів, аналіз соціальних відносин, настроїв, настановлень різноманітних груп людей

 
Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 49 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав