Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Мета, предмет та місце дисципліни

Читайте также:
  1. I. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
  2. II подразделение — производство предметов потребления.
  3. II. Предмет, задачи физиологии растений
  4. II. Предметы ведомства и пределы власти волостного суда
  5. III. ЧТО ИЗУЧАЕМ? ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ДИАГНОСТИКИ
  6. IV. Концептуальные подходы образовательных стандартов по предмету
  7. IV. Рекомендации по составлению рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательного учреждения
  8. Quot;Запишу-ка это ложкой", или Об игровом употреблении предметов от 2 до 8 лет
  9. Quot;Нематериальные активы - предметы лизинга".
  10. Quot;пейоративный выражение\" - это языковое выражение для обозначения определенного предмета, заведомо содержит его негативную оценку

1.1.1 Мета та завдання вивчення дисципліни забезпечення майбутніх фахівців методичними основами охорони праці при експлуатації і ремонті міського електричного транспорту; ознайомлення з науковими основами виникнення потенційних джерел небезпек та заходами щодо їх усунення.

 

1.1.2 Предмет вивчення у дисципліні охорона праці працівників при проведенні ремонтно-експлуатаційних робіт на міському електричному транспорті.

 

1.1.3 Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця

Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни Перелік дисциплін, вивчення яких безпосередньо спирається на дану дисципліну
Фізика Виконання дипломних проектів та магістерських робіт
Вища математика
Хімія
Інженерна графіка
Обчислювальна техніка та програмування
Механічне обладнання рухомого складу міського електричного транспорту
Електричне обладнання рухомого складу міського електричного транспорту
Безпека життєдіяльності
Експлуатація об’єктів підвищеної небезпеки
Методи оцінки небезпечних та шкідливих виробничих факторів

 

 

Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни

Модуль 1.Охорона праці при експлуатації та ремонті рухомого складу

(4,5 кредиту / 162 години)

Змістовий модуль (ЗМ) 1.1. Вимоги безпеки при експлуатації і ремонті рухомого складу міського електричного транспорту

1. Вимоги до території депо та екіпіровки рухомого складу перед випуском на лінію

2. Безпека при випуску рухомого складу та роботі на лінії

3. Охорона праці при ремонті рухомого складу міського електричного транспорту

ЗМ 1.2. Правила безпечної роботи з інструментами та пристроями. Основні вимоги безпеки під час обслуговування та ремонту електроустановок

1. Вимоги охорони праці при роботі з інструментами та пристроями

2. Вимоги безпеки до експлуатації ручного електроінструменту

3. Основні вимоги безпеки під час обслуговування електроустановок

ЗМ 1.3. Наукові основи охорони праці при експлуатації та ремонті рухомого складу міського електричного транспорту

1. Визначення рівнів небезпечних та шкідливих виробничих факторів, що впливають на працюючих при проведенні ремонтно-експлуатаційних робіт в депо

2. Статистична обробка результатів вимірювання рівнів небезпечних та шкідливих виробничих факторів

3. Розробка заходів щодо зменшення впливу небезпечних та шкідливих речовин на працівників міського електричного транспорту

 

 


Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 4 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав