Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Освітньо-кваліфікаційні вимоги

Читайте также:
  1. IV. Вимоги до зберігання вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного
  2. V. Вимоги до транспортування вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного
  3. В апеляційній інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.
  4. Визначення страхування життя і вимоги до нього за діючим законодавством
  5. Вимоги безпеки перед початком роботи
  6. Вимоги безпеки перед початком роботи
  7. Вимоги безпеки щодо розташування та компонування виробничого обладнання
  8. Вимоги до автомобілів.
  9. Вимоги до актів публічного адміністрування та наслідки їх порушення
  10. Вимоги до будівель
Вміння (за рівнями сформованості) та знання Типові задачі діяльності, у яких використовуються вміння та знання Виробничі та соціальні функції, до яких відносяться типові задачі діяльності
Студент повинен знати: вимоги безпеки при експлуатації та ремонті рухомого складу міського електричного транспорту: вимоги до території трамвайних і тролейбусних депо, виробничих приміщень депо; безпека експлуатації механічного, електричного та пневматичного устаткування рухомого складу та обладнання майстерень депо; загальні вимоги безпеки при роботі рухомого складу на лінії та проведенні лінійних ремонтів; підйом рухомого складу в депо; безпека проведення робіт в малярному, шпалерному, акумуляторному, шиномонтажному та ін. виробничих приміщеннях депо; вимоги безпечної роботи з верстатами, інструментами та пристроями; випробування та перевірка справного стану устаткування; безпека при виконанні робіт на висоті; організаційні та технічні заходи для забезпечення безпеки обслуговування електроустановок. Студент повинен вміти: визначати джерела потенційної небезпеки при проведенні ремонтно-експлуатаційних робіт у виробничих приміщеннях депо та на лінії; організовувати усунення небезпеки у виробничих процесах; визначати організаційно-технічні заходи безпеки при проведенні робіт в електроустановках, при проведенні підйому рухомого складу в депо, при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт. Виробнича: організація безпечного виконання експлуатаційних та ремонтних робіт у виробничих приміщеннях трамвайних і тролейбусних депо, а також на лінії: улаштування захисних заходів (захисні кожухи, екрани, блокіровка; захисне заземлення, занулення, відключення та ін.). Соціально-виробнича: забезпечення дотримання параметрів небезпечних та шкідливих виробничих факторів у виробничих приміщеннях депо в гранично припустимих межах шляхом впровадження відповідних заходів; організація забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту та ін. Соціально-побутова: якісна організація праці шляхом дотримання ергономічних вимог щодо устаткування та процесів в ремонтно-експлуатаційних підприємствах міського електричного транспорту; недопущення фізичних та нервово-психічних перевантажень у процесі трудової діяльності; створення сприятливих відносин у колективі та ін. Проектувальна: знання особливостей проектування захисних заходів в електроустановках (захисне заземлення, занулення, відключення та ін.); захисних кожухів виробничого обладнання трамвайних і тролейбусних депо та ін. Організаційна: організаційні заходи безпечного виконання ремонтно-експлуатаційних робіт у виробничих приміщеннях депо; організаційні заходи безпеки в електроустановках: видача наряду-допуску, підготовка робочого місця, допуск до роботи, нагляд під час виконання робіт та ін.; організація колективного та індивідуального захисту працюючих від впливу небезпечних та шкідливих виробничих факторів у майстернях депо та на лінії. Управлінська:оперативно-методичнекерівництво роботою з охорони праці на підприємствах міського електричного транспорту. Виконавська: складання комплексних заходів щодо встановлення нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Технічна: організація та впровадження заходів безпеки при експлуатації, обслуговуванні та ремонті рухомого складу міського електричного транспорту.

Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 6 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.09 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав