Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розподіл часу за модулями і змістовими модулями

Читайте также:
  1. IV. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
  2. IV. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ.
  3. Аналіз рядів розподілу
  4. Б. За характером ризиків, які підлягають стра­хуванню, страхові премії розподіляють на натуральні і постійні.
  5. Визначають, розподіляютьта готують
  6. Вплив кредитної системи на розподіл потужностей автосервісу
  7. Графік розподілу робочого часу студента
  8. Державні витрати, їх розподіл за ланками фінансової системи
  9. Дискретних рядах розподілення
  10. ДОСЛІДЖЕННЯ КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

та форми навчальної роботи студента

 

Модулі (семестри) та змістові модулі Всього, кредит/годин Форми навчальної роботи
Лекц. Сем., пр. Лаб. СРС
Модуль 1 4,5 / 162
ЗМ 1.1 1,5 / 54
ЗМ 1.2 1,5 / 54
ЗМ 1.3 1,5 / 54

2.4 Лекційний курс (денне навчання)

Зміст Кількість годин
ЗМ 1.1. Вимоги безпеки при експлуатації і ремонті рухомого складу міського електричного транспорту
Вимоги до території депо та екіпіровки рухомого складу перед випуском на лінію.
Територія трамвайних та тролейбусних депо. Оглядові канави. Вимоги до виробничих приміщень депо.
Допуск трамвая (тролейбуса) до експлуатації. Вимоги до робочого місця водія.
Прибирання й екіпірування рухомого складу. Вимоги безпеки до обладнання й експлуатації мийної машини.
Безпека при випуску рухомого складу та роботі на лінії
Загальні вимоги до стану гальмових пристроїв, пневматичного та електротехнічного устаткування рухомого складу перед випуском на лінію
Загальні вимоги безпеки при роботі рухомого складу на лінії
Проведення лінійного ремонту рухомого складу. Огородження і освітлення місця проведення ремонтних робіт на лінії
Будівництво, реконструкція та ремонт трамвайних шляхів. Вимоги безпеки до технологічного обладнання і процесів.
Охорона праці при ремонті рухомого складу міського електричного транспорту
Загальні вимоги безпеки про проведенні ремонтних робіт рухомого складу в депо
Підйом рухомого складу в депо. Вимоги безпеки до технічного стану та роботи домкратів. Рейкові, гвинтові та гідравлічні домкрати. Ручні і пересувні підйомники для робіт в оглядових канавах.
Ремонт електричного та механічного устаткування рухомого складу в депо.
Безпека проведення робіт в малярному цеху, шпалерній майстерні, шиномонтажному відділенні тролейбусного депо, акумуляторній майстерні.
ЗМ 1.2. Правила безпечної роботи з інструментами та пристроями. Основні вимоги безпеки під час обслуговування та ремонту електроустановок
Вимоги охорони праці при роботі з інструментами та пристроями. Вимоги безпеки до металооброблювальних верстатів виробничих приміщень трамвайних та тролейбусних депо. 0,5
Вимоги безпеки до експлуатації ручного електроінструменту. Позначення на ручному електроінструменті. Класи ручного електроінструменту. 0,5
Безпека праці під час видачі електроінструмента та при виконанні робіт із його застосуванням. Випробування та перевірка справності електроінструмента. Вимоги безпеки до переносних ручних електричних світильників. 0,5
Основні вимоги безпеки під час обслуговування електроустановок.
Обов’язки керівника підприємства щодо організації безпечної експлуатації електроустановок. Вимоги до працівників, що обслуговують електроустановки.
Організація огляду електроустановок. Категорії робіт в електроустановках та безпека їх проведення.
Перелік основних організаційних заходів безпеки в електроустановках. Відповідальні за безпеку робіт в електроустановках.
Порядок видачі та оформлення наряду-допуску. Склад бригади, що працює за нарядом. Підготовка робочого місця і допуск до виконання робіт. Нагляд під час виконання робіт за нарядом. Оформлення перерв у роботі. Переведення бригади на нове робоче місце. Закінчення робіт, закриття наряду.
Оформлення робіт, що виконуються за розпорядженням і в порядку поточної експлуатації. 0,5
Технічні заходи, що створюють безпечні умови виконання робіт в електроустановках. Порядок підготовки робочого місця. Зняття напруги. Вивішування плакатів безпеки. Огородження робочого місця. Перевірка відсутності напруги. Встановлення заземлень.    
ЗМ 1.3. Наукові основи охорони праці при експлуатації та ремонті рухомого складу міського електричного транспорту
Визначення рівнів небезпечних та шкідливих виробничих факторів, що впливають на працюючих при проведенні ремонтно-експлуатаційних робіт в депо.
Огляд нормативної документації, що регламентує рівні небезпечних та шкідливих факторів у виробничих приміщеннях трамвайних та тролейбусних депо.
Визначення рівнів небезпечних та шкідливих факторів, що супроводжують виробничі процеси в депо.
Статистична обробка результатів вимірювання рівнів небезпечних та шкідливих виробничих факторів.
Визначення випадкової похибки.
Визначення систематичної похибки. Похибки засобів вимірювання.
Розробка заходів щодо зменшення впливу небезпечних та шкідливих речовин на працівників міського електричного транспорту.
Засоби колективного захисту працюючих від впливу небезпечних та шкідливих факторів у виробничих приміщеннях депо та на лінії.
Засоби індивідуального захисту працюючих від впливу небезпечних та шкідливих факторів у виробничих приміщеннях депо та на лінії.
Всього:

 

2.5 Практичні (семінарські) заняття (денне навчання)

 

Зміст Кількість годин
Оцінка та покращення метеорологічних умов у виробничих приміщеннях трамвайних та тролейбусних депо
Розробка алгоритму допуску рухомого складу до експлуатації і вимоги охорони праці до робочого місця водія
Оцінка безпечного стану металооброблювального устаткування виробничих приміщень трамвайних та тролейбусних депо
Розрахунок занулення електричного устаткування
Розрахунок штучного виробничого освітлення
Розрахунок природного виробничого освітлення
Всього:

2.6 Лабораторні роботи (денне навчання)

 

Зміст Кількість годин
Вимоги безпеки до абразивного інструменту та виконання робіт із його застосуванням
Вимоги безпеки до ручного електрифікованого інструменту та виконання робіт із його застосуванням
Вимоги безпеки до електрозахисних засобів, їх випробування і перевірка
Дослідження опору ізоляції
Дослідження ефективності захисного заземлення
Надання першої допомоги при ураженні людини електричним струмом
Всього:

2.7 Індивідуальні завдання:


Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 10 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.038 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав