Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

I. Загальні положення. 6.1. Ефективність внутрішнього банківського контролю забезпечується шляхом застосування процедур адміністративного і бухгалтерського контролю.

Читайте также:
  1. A. Поперечне положення, I позиція, передлегла частина відсутня
  2. I. Загальні положення
  3. I. ЗАГАЛЬНІ ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
  4. II. Прикінцеві та перехідні положення
  5. Uml; Основні теоретичні положення
  6. Uml; Основні теоретичні положення
  7. Вимоги, що ставляться до звітності П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
  8. Вищим керівним органом Товариства є з’їзд, його організацій – конференції та загальні збори.
  9. Віхи життєвого шляху Й.Ф.Гербарта. Основні положення філософсько-психолого-педагогічної концепції видатного педагога

 

6.1. Ефективність внутрішнього банківського контролю забезпечується шляхом застосування процедур адміністративного і бухгалтерського контролю.

 

6.2. Адміністративний контроль включає:

- забезпечення організації роботи в установах Банку відповідно до цього Порядку і процедур здійснення операцій;

- підбір компетентних і надійних працівників, їх постійне навчання і застосування систем заохочення;

- регулярне визначення рівня фактичних ризиків і їх відхилення від встановлених лімітів;

- захист і збереження готівки, цінностей і облікових регістрів.

 

6.3. Внутрішній банківський контроль включає попередній, поточний та подальший контроль.

6.4. Попередній контроль полягає в перевірці дотримання вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів НБУ та локальних нормативно-правових актів, а також наявності відповідних дозволів на виконання операцій і лімітів.

6.5. Поточний контроль полягає в перевірці правильності оформлення документів та наявності необхідних підписів на них. Відповідальним за здійснення поточного контролю є контролер-касир.

6.6. Подальший контроль здійснюється з метою виявлення недоліків попереднього, поточного контролю відповідно до вимог локальних-нормативно правових актів.

 

6.7. Відповідальність за належну організацію системи внутрішнього банківського контролю та її функціонування покладається на керівника регіонального управління – для регіональних управлінь та підпорядкованих їм ТВБВ та керівника філії-відділення – для філій-відділень і підпорядкованих їм ТВБВ відповідно до вимог локальних нормативно-правових актів.

 

6.8. Установи Банку здійснюють документування операцій, ведення особових рахунків, реєстрацію всіх операцій у регістрах аналітичного обліку, касових журналах (операційних щоденниках) та додатках до них, складання щоденної звітності та передачу її до бухгалтерської служби.

Документи ТВБВ підлягають відображенню в бухгалтерському обліку у день отримання і реєстрації їх у журналі ф. 146.

 

I. Загальні положення

1. Генеральний керівник об'єднання підприємств торгівлі належить до професійної групи "Керівники".

2. Призначення на посаду генерального керівника об'єднання підприємств торгівлі та звільнення з неї здійснюється ___________________________________

(рішенням загальних зборів акціонерів, іншого органу)
з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Генеральний керівник об'єднання підприємств торгівлі є підзвітним засновникам об'єднання в особі ___________________________________________

(загальних зборів акціонерів, іншого органу)

4. ______________________________________________________________
______________________________________________________________________.

 


Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 7 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав