Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

II. Завдання та обов'язки

Генеральний директор об'єднання підприємств торгівлі:

1. Здійснює управління всіма видами діяльності об'єднання підприємств торгівлі.

2. Організує і координує роботу та взаємодію всіх підприємств об'єднання, спрямовану на одержання, збут та реалізацію товарів (продукції), обслуговування покупців, надання допоміжних та післяпродажних послуг, прискорення товаропросування, зниження витрат обігу та підвищення прибутковості підприємства.

3. Аналізує та оцінює проблеми й тенденції розвитку соціально-економічних процесів в Україні та окремих галузей економіки.

4. Моделює ринкові ситуації, вирішує конкретні економічні і фінансові завдання функціонування об'єднання підприємств торгівлі на внутрішньому і зовнішньому ринках.

5. Вирішує питання діагностики та підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності об'єднання в цілому, функціональних підрозділів.

6. Розробляє рекомендації щодо вдосконалення прогнозної, аналітичної, планової, фінансової, економічної діяльності.

7. Постійно підвищує професійну кваліфікацію.

8. Планує час проведення робочих нарад та встановлює їх регламент.

9. Вирішує питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим відповідним посадовим особам.

10. Забезпечує впровадження економічних та адміністративних методів управління, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності господарювання.

11. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів управління, зміцнення договірної дисципліни та обліку.

12. _____________________________________________________________
______________________________________________________________________.

 

III. Права

Генеральний директор об'єднання підприємств торгівлі має право:

1. Без доручення діяти від імені об'єднання.

2. Представляти інтереси об'єднання у взаємовідносинах з громадянами, юридичними особами та органами державної влади.

3. Розпоряджатися майном об'єднання з дотриманням вимог, визначених законодавством, Статутом, іншими нормативними правовими актами.

4. Відкривати в банківських установах розрахунковий та інші рахунки.

5. Укладати трудові договори з працівниками.

6. Приймати рішення за поданням:

- про притягнення працівників, що порушили виробничу та трудову дисципліну, винних в завданні матеріальної шкоди об'єднанню, до матеріальної та дисциплінарної відповідальності;

- про моральне та матеріальне заохочення працівників, що відзначилися.

7. Видавати доручення на укладання угод, представництво тощо.

8. ______________________________________________________________
______________________________________________________________________.

 
Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 72 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав