Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

А) натурфілософських дослідження феноменів, витоків життя і свідомості в самій природи

Читайте также:
  1. A Гормон стероїдної природи
  2. Oslash; На ранньому постнатальному і наступних етапах життя дитини
  3. SURFER 7.04 В АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
  4. V. Анамнез життя (Anamnesis vitae)
  5. VI. ІНСТИТУТИ БОГОПОСВЯЧЕНОГО ЖИТТЯ
  6. Актуальність дослідження
  7. Актуальність дослідження
  8. Актуальність дослідження і ступінь наукової розробки проблеми
  9. Аналіз результатів дослідження.

б) застосуванні певних знань з врахуванням конкретних умов

в) удосконаленні біологічних властивостей людини через втручання у її генетичний код

 

41. Чи вірно, що філософія Ренесансу відстоювала незалежність наукового і філософського знання від теології?

А) так

б) ні

 

42. Які філософські ідеали відроджували мислителі Ренесансу?

а) етичного релятивізму

б) вроженого знання

В) гармонії духу та тіла

г) можливості покращення природи людини шляхом селекційного відбору

 

 

Тема 6. Проблема субстанції та Абсолюту в новочасній філософії

 

1. Розвиток індустріальної цивілізації у Новий час зумовив:

а) руйнацію творчих ініціатив у різних сферах суспільного життя

б) використання певних стереотипів поведінки або мислення

В) деїстичну спрямованість онтології

2. Хто вперше увів поняття “субстанції”?

а) Бекон; б) Декарт; в) Гольбах; г) Ламетрі.

 

3. Яке з наведених нижче тверджень є визначенням субстанції?

А. Субстанція – це невизначений субстрат, з якого утворюються всі речі.

В. Субстанція – це сама природа, що існує об’єктивно поза свідомістю людини.

С. Субстанція – це першоматерія матерія, з якої утворюються всі речі.

D. Субстанція – це самодостатня основа всього існуючого, яка не потребує нічого для

Свого існування.

 

4. Хто з нижче названих філософів обстоював дуалізм?

А. Спіноза. В. Демокріт. С. Анаксимен. D. Парменід. E. Декарт.

 

5. Хто започатковує деїстичну позицію в онтології Нового часу?

а) Б. Спіноза б) Р. Декарт

в) Ґ. Ляйбніц г) Ф. Бекон

 

6. Які з наук вплинули на спосіб філософування Р. Декарта?

а) фізіологія б) астрономія

в) риторика г) математика

 

7. Основоположною настановою європейської філософії Нового часу було:

а) впровадження процедур мовної реконструкції

б) активне використання ідеї неоплатонізму

В) надання філософській істині математичного характеру

г) поєднання спекулятивної догматики з елементами аристотелізму

 

8. До якого історико-філософського періоду можна віднести вислів “Без математики не проникнути в основи метафізики”?

а) Нового часу б) постмодернізму

в) Романтизму г) патристики

 

9. Чи можуть догмати релігії та правила віри бути предметом наукового доказу, на думку Р. Декарта?

а) лише догмат існування Бога б) ні, жодні

в) так, усі г) так, молитви

 

10. Згідно з деїстичним світоглядом:

а) Бог відіграє вирішальну роль в історичному процесі усього людства від часу його виникнення

Б) Бог творить світ, надаючи йому перший поштовх, а далі не втручається в перебіг природних і соціальних процесів

в) провідну роль у цивілізаційному розвитку починають відігравати технології

 

11. Виберіть правильне твердження: Деїзм – це онтологічне вчення, згідно з яким
Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 97 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав