Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЧАСТИНА 1

Читайте также:
  1. A. Поперечне положення, I позиція, передлегла частина відсутня
  2. Essential part –невід’ємна частина
  3. Quot;Програмування. Частина III.
  4. Аналітична частина
  5. Аналітична частина
  6. Дискурс як частина лінгвістики
  7. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА
  8. Загальна частина
  9. Загальна частина
  10. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Листки – зазвичай складні, дуже розсічені, часто із здутими піхвами, що огортають стебло. Квітки – дуже дрібні, двостатеві. Чашолистки більш-менш редуковані. Чашечка 5-зубчаста, іноді її немає. Оцвітина актиноморфна, подвійна, п’ятичленна, вільнопелюсткова. Тичинок 5, вільних; маточка одна, складається з двох плодолистків, зав’язь нижня, двогнізда, з двома стовпчиками й приймочками. Для більшості зонтичних характерне суцвіття складний зонтик. Біля основи простих зонтиків з приквіткових листочків у більшості видів утворюється обгорточка, а біля основи складних зонтиків – обгортка. У деяких видів суцвіття – головка або простий зонтик. Плід – двосім’янка.

 

Рід морква Морква дика (Daucus carota) – дворічна (іноді одно- або багаторічна) рослина, 30-80 см заввишки, з неїстівним, дещо потовщеним головним коренем. Стебло – прямостояче, борозенчасте, жорстковолосисте, угорі розгалужене. Листки – 2-3-перисторозсічені, з лінійними або довгастими надрізано-зубчастими частками. Квітки – дрібні, білі, двостатеві. Зубці чашечки дрібні, трикутні. Пелюстки із загнутою до середини верхівкою. Зовнішні пелюстки у крайових квітках мають більші розміри. Зонтики великі, до 10 см у діаметрі, з багатьма променями. Обгортка складного зонтика складається з багатьох досить великих перисто-розсічених листочків. Листочки обгорточки простих зонтиків цілісні або зубчасті.Плоди – двосім’янки з тонкими шипиками.

Рід Цикута (Cicuta) – об’єднує багаторічні водні, болотні та земноводні рослини з порожнистими стеблами.Листки – двічі-тричі перисто-розсічені. Квітки – білі, дрібні, актиноморфні, зібрані у складні зонтики переважно без обгортки. Обгорточки простих зонтиків – багатолисті. Зубці чашечки трикутні, добре помітні. Пелюстки мають вузьку верхівкову частку, загорнуту до середини. Плід – майже куляста двосім’янка з широкими тупими ребрами.

 

Родина Пасльонові (Solanaceae). об’єднує трави, а в тропіках і чагарники та дерева з простими, рідше складними листками без прилистків. Листкорозміщення – почергове. Квітки найчастіше актиноморфні, п’ятичленні, з подвійною оцвітиною. Листочки чашечки зрослі, віночок зрослопелюстковий від колесоподібного до трубчастого; тичинок 5. Гінецей найчастіше з двох карпел; зав’язь верхня, 2-, 3- або 5-гнізда та багатьма насінними зачатками. Суцвіття цимозні, зазвичай завійки. Плоди різного типу, найчастіше ягоди або коробочки.

 

Рід паслін (Solanum) – найбільший у родині, об’єднує майже 1,5 тис. видів, поширених по всій земній кулі. До нього належать як трав’яні рослини, так і напівчагарники чи чагарники. Стебла – прямі або повзучі, листки – цілісні, лопатеві, роздільні або перисто-складні. Квітки зібрані у верхівкові завійки. Чашечка 5-зубчаста а бо 5-лопатева, залишається біля плодів. Віночок актиноморфний з короткою трубочкою і колесоподібним відгином.Тичинок 5 ,маточка1 , завязь верхня. Характерною особливістю квіток є конусоподібна трубка, утворена пиляками, крізь яку проходить стовпчик маточки.

 

Рід беладонна.Беладонна звичайна (Atropa belladonna) – багаторічна рослина з великим кореневищем, розгалуженими стеблами до 60 – 120 см заввишки і короткочерешковими, яйцеподібними, цілокраїми загостреними листками. Нижні листки розміщені почергово, верхні – попарно. На стеблах є великі (до 15 – 20 см листки), які чергуються з дрібними. Квітки пазушні, поодинокі, пониклі. Чашечка з яйцеподібними гострими частками. Віночок циліндрично-дзвоникоподібний, червонувато-бурий. Плід – чорна, блискуча ягода.

Родина Шорстколисті (Boragіnaceae об’єднує одно- та багаторічні трави, чагарники, рідше ліани та дерева з листками і стеблами, які зазвичай вкриті жорсткими одноклітинними волосками; наявні також зірчасті й залозисті волоски. Звідси і назва – «шорстколисті». Шорстке опушення стебел і листків є пристосуванням для зменшення випаровування води, а також поїдання тваринами.Листки почергові, найчастіше цілісні, без прилистків. Квітки зібрані в цимозні суцвіття (подвійні завійки), рідше поодинокі, здебільшого двостатеві, з подвійною оцвітиною, актиноморфні або дещо зигоморфні. Оцвітина та андроцей звичайно п’ятичленні. Чашолистки більш-менш зрослі. Віночок зрослопелюстковий, трубчастий, дзвоникуватий або колесоподібний, з 5-лопатевим відгином. У зіві віночка часто наявні лусочки. У багатьох видів тичинки нитками зростаються з трубочкою віночка. Гінецей найчастіше утворений двома карпелами. Зав’язь верхня, спочатку дво-, а потім чотиригнізда, оточена нектарним диском. Плоди, зазвичай, розпадаються на 4 горішки.

 

Рід незабудка (Myosotis) об’єднує трави, зазвичай з м’яким опушенням. Стебла прямі або висхідні, частіше розгалужені. Листки сидячі, цілісні, довгасті або ланцетні. Квітки актиноморфні, у довгастих завійках, розміщених на кінцях стебел та гілок. Чашечка дзвоникоподібна, 5-зубчаста або 5-роздільна, при плодах розростається. Віночок переважно блакитний, з короткою циліндричною трубочкою і колесоподібним пласким відгином, 2 – 10 мм у діаметрі. Біля основи лопатей розміщені 5 товстуватих, широких лусочок яскраво-жовтого кольору. Тичинок 5, вони майже не виступають з трубочки. Плід – чотригорішок.

Рід медунка (Pulmonaria)Це багаторічні кореневищні, жорстко- або м’яко залозисто-опушені лісові трави, які рано навесні формують квітконосні пагони, а влітку – пучки великих прикореневих, широко яйцеподібних або довгасто-ланцетних шорстко опушених листків. Квітки актиноморфні, 5-членні, гетеро стильні, на коротких квітконіжках, зібрані у верхівкові подвійні завійки. Чашечка дзвоникоподібна, з 5 зубцями, при плодах – розросла. Віночок трубчасто-дзвоникуватий, лійкоподібний, з п’ятьма пучками волосків у зіві. У більшості видів медунок за час цвітіння забарвлення віночка змінюється від рожевого до синьо-фіолетового.. Зав’язь 4-лопатева, приймочка головчаста або дволопатева. Плід – чотиригорішок.

Рід живокіст (Symphytum)Об’єднує великі багаторічні трави з короткими кореневищами, широкими, довгочерешковими прикореневими листками і сидячими, збіжними стебловими листками. Рослини здебільшого шорстко опушені. Квітки актиноморфні, в одинарних або подвійних завійках, іноді зібраних у волотеподібне суцвіття. Чашечка 5-роздільна або 5-зубчаста, з нерівними частками. Віночок правильний, фіолетовий, брудно-пурпуровий або жовтувато-білий, трубчасто-дзвоникоподібний, з широким і коротким 5-зубчастим відгином і п’ятьма ланцетно-шилоподібними, війчастими лусочками у зіві. Тичинок – п’ять; зав’язь 4-гнізда й 4-лопатева. Стовпчик ниткоподібний, приймочка – головчаста. Плід – чотиригорішок.

 

Родина Ранникові (Scrophulariaceae).Трав’яні рослини, рідше – чагарники або дерева (в тропіках). Листки – почергові, супротивні чи кільчасті, без прилистків. Квітки двостатеві, зигоморфні, рідше майже актиноморфні. Віночок – 4-, 5-лопатевий, двогубий, колесо- або лійкоподібний. Тичинок здебільшого 4, рідше 2 або 5. Зав’язь утворена 2 плодолистками, верхня, двогнізда, з багатьма насінними зачатками; оточена нектарним диском. Плід – коробочка, зрідка – ягода.

Рід дивина (Verbascum)Багато- або дворічні, зрідка однорічні великі трави, здебільшого повстисто-опушені, з більш-менш цілісними почерговими або зібраними у прикореневу розетку листками. Квітки актиноморфні або дещо зигоморфні, зібрані у довгі, прості або розгалужені, верхівкові суцвіття. Чашечка 5-лопатева або глибоко 5-роздільна. Віночок колесоподібний, з дуже короткою трубочкою і 5 не зовсім однаковими ввігнутими лопатями. Тичинок 5, рідше – 4. Всі тичинки однакові або 2 передні тичинки відрізняються від інших опушенням і розміром ниток або формою пиляків. Плід – довгаста або куляста коробочка, яка розкривається 2 стулками.

Рід льонок (Linaria)Одно- або багаторічні трави з почерговими або кільчасто зібраними цілісними, цілокраїми, сидячими листками. Квітки зигоморфні, зібрані в китицеподібні, головчасті або волотисті суцвіття. Чашечка 5-роздільна; віночок білий, жовтий, фіолетовий, двогубий, з довгою шпоркою і закритим зівом. Верхня губа двороздільна, нижня – з випуклістю. Плід – довгаста або яйцеподібна двогнізда коробочка.

 

Рід Вероніка (Veronica)Одно-, дво- або багаторічні трави чи чагарнички зі супротивними, кільчастими або почерговими цілісними листками різної форми. Квітки зигоморфні, поодинокі в пазухах листків або зібрані в китицеподібні, головчасті чи щиткоподібні суцвіття. Чашечка майже до основи розсічена на 4 – 5 часток. Віночок синій, білий, рожевий, з короткою трубочкою і колесоподібним, переважно 4-роздільним відгином з ширшою верхньою частиною і вужчою нижньою. Тичинок – дві; вони значно довші за трубочку віночка. Маточка з довгим стовпчиком і маленькою цілісною приймочкою. Чашечки глибоко 4-5 роздільні ,віночок голубий Плід – сплющена або здута, виїмчаста двогнізда коробочка, яка розкривається 2 стулками.

родина Губоцвіті (Lamiaceae), Більшість губоцвітих – багаторічні й однорічні трави, рідше – напівчагарники й чагарники, в тропіках і субтропіках також – ліани й дерева. Рослини звичайно мають чотиригранні стебла і навхрест супротивне листорозміщення. Листки прості, переважно цілісні, у багатьох видів вкриті багатоклітинними волосками. Трапляються і залозисті волоски з ефірними оліями. Суцвіття цимозні, частіше пазушні. Квітки, зазвичай, зигоморфні, двостатеві, 4-колові, з подвійною 5-членною оцвітиною. Чашечка з 5 чашолистків, зрослолиста, на верхівці 5-зубчаста. Віночок з 5 пелюсток, зрослий, двогубий, з довгою трубкою. Верхня губа утворена двома, нижня – трьома пелюстками. Тичинок здебільшого чотири, рідше дві. Гінецей синкарпний, з двох карпел. Зав’язь верхня. Плід у більшості губоцвітих – сухий чотиригорішок.

 

Рід м’ята (Mentha) Об’єднує багаторічні, рідше однорічні трави з різким характерним запахом, обумовленим наявністю ментолу та інших ефірних олій. Листки цілісні, майже завжди зубчасті або пильчасті, супротивні. Квітки зібрані в пазушні несправжні кільця або зібрані на кінцях стебла і гілок у колосоподібні чи головчасті суцвіття. Чашечка більш-менш правильна, трубчаста або дзвоникувата, з 10 жилками і 5 майже рівними зубцями. Віночок майже актиноморфний, лійкоподібний з 4-лопатевим відгином (верхня лопать дещо ширша за інші). Тичинок – чотири, всі рівні за довжиною. Відомо 60 видів роду, з них у флорі України – десять.

Рід Чебрець (Thymus)Дуже запашні напівчагарники з повзучими чи лежачими здерев’янілими стеблами і висхідними або прямими трав’янистими квітконосними пагонами. Листки дрібні, цілісні, переважно цілокраї, війчасті, розміщені супротивно. Квітки дрібні рожеві, лілові або білі, у несправжніх кільцях, зібраних у головчасті або переривчасто-колосоподібні суцвіття. Чашечка дзвоникоподібна, двогуба, з кільцем волосків у зіві. Верхня губа широка, з трьома короткими зубцями, нижня – вузька, глибоко-двороздільна. Віночок нечітко двогубий: верхня губа майже плоска, з маленькою виїмкою на верхівці; нижня – трилопатева, відхилена. Тичинок чотири, вони виступають з віночка.

Рід Глуха кропива – багаторічнарослина тіньовитривала ,з короткими підземними пагонами .Листки черешкові ,яйцевидні . Квітки в пазушних 6-10 квіткових кільцях .Чашечка дзвоникоподібна ,з 5-10 жилками,зигоморфна . Віночок пурпуровий,2-губий.Плід – горішок яйцевиднотригранні. Квітки білі ,зубці чашечки довші від трубочки.Тичинок 2,

Родина Дзвоникові (Campanulaceae). Це багаторічні, рідше однорічні трави, іноді напівчагарники, чагарники і дерева (в тропіках). Рослни часто опушені жорсткими волосками. Листки прості, цілісні, найчастіше чергові. Суцвіття переважно цимозні, але бувають і ботричні головчасті чи колосовидні, іноді квітки поодинокі. Родина налічує 50-55 родів і близько тисячі видів, поширених у різних кліматичних зонах, але найчастіше в помірних областях північної півкулі. Квітка двостатеві, пятичленні,актиноморфні ,оцвітина подвійна ,віночок зростопелюстковий ,звязь пятигнізда,нижня . Плід коробочка.

родина Айстрові або Складноцвіті (Asteraceae),багаторічні напівчагарники ,дерева.Листки чергові, рідше супротивні. Квітки дрібні, зібрані на спільному квітколожі в суцвіття кошик, який обгорнутий при основі зміненими верхівковими листочками – обгорткою. Віночок буває актиноморфний, трубчастий з п’ятьма зубчиками на верхівці або зигоморфний, язичковий. Якщо всі квітки в кошику язичкові, то віночки мають на верхівці також по п’ять зубчиків, якщо ж язичкові квітки розміщені лише по периферії кошика, то їх віночки мають по три зубчики. Іноді віночок має лійковидну чи двогубу форму. Квітки бувають двостатеві, маточкові, тичинкові та стерильні, останні, як правило, лійчасті крайові.

Рід Айста(Aster)Багаторічні трав'янисті рослини з дрібними квітками в поодиноких або зібраних у волоть кошиках з черепичастою обгорткою. Крайові квітки язичкові, голубі або лілові, плідні; серединні — трубчасті, звичайно жовті. Всі айстри мають схожі на зірки квітки з жовтими серединками і зовнішніми променями (не пелюстками) різної форми від блакитного і фіолетового до білого кольору самого різного розміру. Плід — сім'янка з чубчиком із волосків. Листки почергові ,цілокраї, зубчасті . Стебла висотою 10 — 90 см, прямостоячі, прості, зверху розгалужені, голі, нерідко червонуваті. Листя голі; нижні стеблеві — еліптичні або подовжені, туповаті, поступово звужуюються; середні стеблові — вузьколанцетні, загострені. Корзинки чисельні, утворюють щитковидне суцвіття; язичкові квітки блідо-блакитні, рідше білі; трубчасті — жовті.

 

Рід Волошка Centaurea )Однорічна трав'яниста рослина висотою 30—60 (100) см. Стебло пряме, гіллясте, 30-70 см заввишки. Листки цілісні лінійні. Крайові квітки в кошику лійковидні. Листочки обгорток по краю війчасті. Цвіте з червня до осені.

Крайові лійковидні квітки безплідні, вони приваблюють комах, які запилюють серединні трубчасті квітки. Стовпчик маточки знаходиться з тичинками, що зрослися в трубочку.Цвіте в червні-липні, іноді протягом усього літа Плід сімянка , з дворядним чубчиком.

 

Рід кульбаба Taraxacum )багаторічна рослина до 40 см.ю рослина з гіллястим, стрижневим коренем завтовшки близько 2 см і завдовжки близько 60 см, яке у верхній частині переходить в коротке багатоголове кореневище. Листя голе, перисто-надрізане або цілісне, зібране в прикореневу розетку. Квітконосна стрілка соковита, циліндричної форми, порожниста усередині. Закінчується одиночним кошиком язичкових яскраво-жовтих квіток. Всі частини рослини містять густий білий молочний сік. Квітне кульбаба в квітні, плодоносить сім'янками з білим чубком — з квітня по травень.

 

Рід нечуйвітер HieraciumНевисока (5-30 см заввишки) багаторічна трав'яниста рослина родини складноцвітих з повзучим кореневищем і багаторічними повзучими, густо облистненими пагонами, що рясно опушені досить довгими, зірчастими, рудуватими волосками. Листорозміщення чергове. Квітконосне стебло нерозгалужене, безлисте, з одним порівняно великим кошиком (8 — 12 мм завдовжки) на верхівці. Воно опушене простими довгими волосками з домішкою чорних залозистих волосків. Прикореневі листки (1,5-7 см завдовжки, 0,7-2 см завширшки) цілокраї, численні, оберненояйцеподібно-ланцетні або ланцетні, тупуваті, до основи звужені в черешок. Зверху листки блакитнувато-зелені, зісподу сіруватоповстисті від зірчастих волосків. Квітки зібрані в одиночний кошик циліндричної або яйцеподібної форми. Обгортка черепичаста (9-11 мм завдовжки, 8-15 мм завширшки) . Листочки обгортки лінійні, вкриті зірчастим пушком і чорнуватими простими і залозистими волосками. Всі квітки в кошику язичкові з п'ятьма зубчиками на верхівці, ясно-жовті, двостатеві. Язички крайових квіток зовні з червоними смужками. Тичинок п'ять, вони зрослися пиляками, маточка одна, зав'язь нижня, стовпчик один з дволопатевою приймочкою. Плоди циліндричні, сім'янки без носика, до 2 мм завдовжки, темно-червоні, з дев'ятьма поздовжніми реберцями. Чубок із зазубрених, шорстких і крихких брудно-білих волосків.

 

 

Родина Частухові (Alismataceae).Це багаторічні, рідше однорічні трав’янисті рослини, що ростуть в болотах і на мілководді, а також по берегах водойм. Листки чергові і в прикореневій розетці, з довгими черешками. Пластинки листків цілісні, прості, овальні, яйцевидні, ланцетні або стріловидні. Нерідко спостерігається гетерофілія: листки, занурені у воду – стрічковидні, плаваючі – овальні, а надводні – іншої форми (наприклад, стрілолист). Суцвіття – китиці або волоті, звичайно з кільцями бічних гілочок. Квітки пазушні, актиноморфні, циклічні або геміциклічні, з подвійною оцвітиною, двостатеві або роздільностатеві. Чашечка з трьох вільних чашолистків, віночок – з трьох вільних пелюсток. Андроцей налічує від 3 до 60 тичинок, розміщених в одному або кількох колах. Гінецей апокарпний, з 3-6 або багатьох плодолистків. Плід – багатогорішок, рідше – багатолистянка. Насіння без ендосперму. За рядом ознак (подвійна оцвітина, велика кількість тичинок і маточок, плід – листянка)

 

Рід Частуха Alisma .багаторічна рослина ,до 100 см,з коротким товстими бульбо видні кореневище . Стебло прямостояче,безлисте,розгалужене лиш в суцвіття.Листки у у прикореневій розетці,яйцевидні біля основи округлі .Суцвіття –довга пірамідальна волоть з кільчастих гілочок ,які закінчуються зонтиком. Квітка правильна ,двостатева, оцвітина з 6 листочками, на квітконіжці ,зовнішні 3 листочка зелені ,чашечкоподібні ,внутрішні 3 рожеві і пелюстко видні ,в 2-4 вони довші від зовнішніх .Тичинок 6 ,маточок багато .Стовпчик примий , довший від завязі .Плід косооберненояйцевидні з боків стиснуті .

 

Рід Стрілолист SagittariaБагаторічна рослина , заввишки до 150 см, з укороченими кореневищем і довгим підземним пагоном . Квітконосні стебла 3 гранні .Листки стріловидні , підводні ,лінійні,.Квітки одностатеві , зібрані по 3 у верхівкому китицевидні суцвіття ,нижні квітки у суцвітті маточкові ,верхні тичинкові . Квітки х щетиностою оцвітиною .Тичинок і маточок багато . Пиляк фіолетовий ,Плід кулястий з сімянок.

 

Родина Півникові (Iridaceae) включає багаторічні наземні або болотні трави з повзучим кореневищем або бульбоцибулиною (рідше з цибулиною), мечовидними або лінійними листками і великими яскраво заборвленими квітками. Квітки поодинокі або зібрані у верхівкову звивину. Квітки двостатеві, актиноморфні або трохи зигоморфні, комахозапильні. Оцвітина проста віночковидна з більш-менш видовженою трубочкою та двома колами листочків, розміщених по три. Листочки зовнішнього та внутрішнього кіл можуть бути однакові за формою і розміром (шафран) або різні (півники). У Півникових відбулась редукція трьох тичинок внутрішнього кола, тому залишились тільки три. Зав’язь нижня тригнізда. Плід – багатонасінна коробочка, яка відкривається трьома стулками .

Рід IrisБагаторічна рослина до 160 см, стебло міцне ,прямостояче,угорі розгалужене . Листки плоскі , ланцетні ,зелені з добре вираженою середньою жилкою , нижні –майже тої самої довжини як стебла з піхвами , верхні – коротші за стебло ,по краях верхівці перетинчасті . Квітки великі ,правильні , двостатеві , жовті з приквітками. Оцвітина вільночковидна,зростопелюсткова . Тичинок 3, маточок 1, стовпчик короткий 3граний .угорі розчленований на 3 пелюстковидні 2 лопатеві частки . Завязь нижня .

Рід Шафран CrocusЛистки прикореневі ,лінійні,охоплені знизу піхвовими лусками,зявляються під час цвітіння , стебло не розвивається .Квітки одиночні ,іноді 2-3 3 однієї бульбоцибулини,оточені плівчастими лусками. Оцвітина крупна , довга лінійчаста ,відгин віночка з 6 пелюсток ,що переходить у довгу циліндричну трубку . Тичинки прикріплені до зіва оцвітини ,коротші його .нитки коротші ,пиляки прямостоячі , лінійні .Стовпчик ниткоподібний з 3 маточками. Плід три гнізда коробочка , цвіте весною.

 

Родина Лілійні (Liliaceae)охоплює близько 500 видів, об’єднаних в 10 родів. Це багаторічні трав’янисті рослини з цибулинами, лінійними листками і простою віночковидною яскраво забарвленою оцвітиною. Квітки актиноморфні, двостатеві. Оцвітина проста , складається з шести листочків, які розміщені по три в двох колах; тичинок також шість (3+3), маточка одна, зросла з трьох карпел. Зав’язь верхня, 3-гнізда. Пелюстки вільні або зрілі часто яскравого забарвлення .Суцвіття різноманітні , мають дугове жилкування , мають кореневище .Плід – коробочка, розкривається стулками.

Рід Лілія Liliumбагаторічна рослина до 150 см, з жовтою яйцевидною цибулиною ,що має багато лусочок . Стебло прямостояче , облистане листям . Листки лінійні ,овальні ,чергові або розміщені кільчасто . Квітка двостатева ,складається з 6 пелюсток,пелюстки зібрані у китиці ,іноді одиночні .Листочок оцвітини яскраво –пурпурні ,пиляки темно –рожеві .Плід овальна коробочка. Завязь верхня , Тичинок 6 ,маточка1 стовпчиків від 1 до 3 .

Рід Конвалія ConvallariaБагаторічна тіньовитривала рослини до 30 см з довгими повзучими короневищем .Квітконосне стебло голе , прямостояче ,безлисте оточене при основі 3-6 бурими піхвами. Листки прикореневі звичайно 2 довгасто –овальної форми ,великі. Квітки правильні з простою округлою-дзвоникоподібною білою оцвітиною.Тичинок 6,стовпчик 1,завязь верхня .Плід ягода червона .Отруйна.

 

Родина Зозулинцеві (Orchidaceaeоб’єднує багаторічні, мікотрофні, іноді безхлорофільні наземні або частіше епіфітні трави, іноді трав’янисті ліани. У наземних видів розвинуті кореневища або більш-менш бульбовидно потовщені корені, у епіфітів спостерігаються добре розвинуті повітряні корені, оточені веламеном – поглинаючою губчастою тканиною. Галуження стебел симподіальне, рідше моноподіальне. Листки чергові, іноді дворядні, супротивні чи у вигляді кільця. Листкові пластинки прості, цілісні, з паралельним жилкуванням, часто дещо м’ясисті, іноді (у безхлорофільних видів) редуковані до невеликих безбарвних лусок. Квітки зібрані у китиці, колоски, волоті, іноді поодинокі., переважно двостатеві, звичайно сильно зигоморфні, тричленні. Чашолистків три, зелених або частіше пелюстковидних однакових. Пелюсток також три, одна з них, що зветься губою, значно більша за розміром, часто сильно видозмінена, іноді лопатева і нерідко витягнута при основі в шпору або мішечок. Дві латеральні пелюстки звичайно подібні до чашолистків. Андроцей сильно редукований. У більшості представників порядку збереглась одна функціональна тичинка, яка повністю зрослась із стовпчиком та приймочкою в колонку. Пиляк розміщений на верхівці колонки і згинається над нею. Наявність двох функціональних тичинок спостерігається значно рідше, а трьох – тільки у одного роду. Пилкові зерна у більшості видів з’єднані в тетради або склеєні в полінії. Гінецей складений із трьох зрослих карпел. Зав’язь нижня, тригнізда, частіше одногнізда, з дуже численними надзвичайно дрібними насінними зачатками. Плоди – звичайно коробочки, рідше ягодоподібні. Насіння утворюється в кожній коробочці від кількох тисяч до кількох мільйонів. Воно надзвичайно дрібне, із недорозвинутим зародком. Ендосперм відсутній. Проростання насіння відбувається тільки у випадку утворення мікоризи із певними видами грибів.

Рід Зозулинець Orchis Багаторічна бульбова рослина , до 50 см, на корені є потовщення у вигляді бульб . Листя широко ланцетні ,охоплює стебло з звуженям в черешок. Квітки невеликі , від світлорожевих до темно –вишневих, зібрані в довге багатоквіткове колосовидне суцвіття довжиною до 15см. Верхні пелюстки ут шолом, а нижні ут губу з шпорцем. Червонуваті цятки на губі служать для запилення комах орієнтація. . Квітки зібрані у китиці, колоски, волоті, іноді поодинокі., переважно двостатеві, звичайно сильно зигоморфні, тричленні. Зав’язь нижня, тригнізда, частіше одногнізда, з дуже численними надзвичайно дрібними насінними зачатками. Плоди – звичайно коробочки, рідше ягодоподібні.

 

Рід зозулині черевички Сypripedium calceolus.Багаторічна травяна рослина ,Стебло опущене прямостояче ,рівномірне ,облиснене. Листки великі ,еліптичні ,з дещо опущеними жилками. Квітка нагадує форму черевичка ,губа світло-жовта і здута ,оточене листочками оцвітини. Суцвіття верхівкові або бічні китиці . Квіти 6 членні , елементи розміщені у 2 кола .Перше ут 3 чашолистками і вони всі зростаються .Друге ут 3 пелюстками і наз губою .Тичинки зростаються з маточкою .Оцвітина подвійна , завязь верхня .

 

родина Осокові (Cyperaceae У багаторічних розвинуті підземні кореневища, стебла тригранні, без виражених вузлів, з черговим листорозміщенням, часто безлисті. Листки лінійні. Квітка у безпокривна, тичинок найчастіше три, гінецей лізикарпний, з трьох плодолистків. Плід – нерозкривний горішок у мішечку, що є пристосуванням для гідрохорії. За походженням Осокоцвіті близькі до Ситникоцвітих. В тканинах вегетативних органів Осокоцвітих міститься багато кремнезему, тому вони, як правило, жорсткі і відзначаються низькою кормовою цінністю. Квітка двостатеві або одностатеві ,у колосках що зібрані у зонтовидні суцвіття .Оцвітина проста ,невиразна з щетинок або її немає. Тичинок 3, маточок 1,стовпчиків 1,завязь верхняя ,.Плід 3гранний горішок.

 

Рід Осока Carex Багаторічна рослина , Стебла 3грані , прямостоячі з потовщеними вузлами .Нижні листки лусковидні білуваті, пурпутні ,а стеблові листки плоскі з замкнутою піхвою. Квітка одностатева,буз оцвітини ,зібрані в колоски розміщені в них по 1 у пазухах покривних лусок. Тичинкові і маточкові колоски мають різний вигляд . У тичинковій квітці 3 -2 тичинки, у маточковій – 1 маточка. Завязь верхня, у шкіряній оболонці, стовпчик 1, з 2-3 приймочками, .Плід 3 граний мішечок.

 

родина Тонконогові або Злакові (Poaceae. Більшість видів трав’янисті багаторічники, рідше дво- і однорічники з мичкуватою кореневою системою. В тропіках та субтропіках зустрічаються й представники із здерев’янілими стеблами (бамбуки). У більшості злаків стебло порожнисте і називається соломиною, лише у вузлах воно заповнене паренхімою. Листки чергові дворядні, найчастіше з лінійними листковими пластинками та піхвою, що обгортає стебло. Квітки дрібні, циклічні, двостатеві, рідше роздільностатеві (кукурудза). При основі квітки розміщена нижня квіткова луска, яка може мати кіль, війки, остюки різної форми та розміру. Вище знаходиться верхня квіткова луска, переважно плівчаста, з двома жилками та двокільова. У деяких злаків нижня луска відсутня. Андроцей звичайно складається з трьох тичинок. Пиляки довгі, лінійні, під час цвітіння звисають на довгих тичинкових нитках. Гінецей з одного плодолистка, апокарпний. Маточка одна, з одногніздою округлою зав’яззю і двома перистими приймочками. Насінний зачаток один. Плід – зернівка. Квітки зібрані в складні суцвіття, розміщені на верхівці стебла – волоть складний колос , султан. Складні суцвіття складаються з коротеньких простих колосків. Колоски можуть складатись з однієї квітки (мітлиця), двох-трьох (жито) або багатьох (лепешняк). Біля основи колосків розміщені колоскові луски, які прикривають квітки. Колоскових лусок найчастіше дві – нижня й верхня, іноді їх чотири (пахуча трава) або одна, чи їх зовсім немає. В залежності від довжини підземної частини пагонів і напряму їх росту розрізняють кореневищні (пирій повзучий), нещільнокущові (костриця лучна) і щільнокущові (біловус стиснутий).

 

Рід Тонконіг(Poe).Багаторічна рослина ,однорічна рослини. Стебла округлі прямомостоячі .Листки лінійні , плоскі .Суцвіття –волоть з 2 багатоквіткових колосків. Колоскових лусок 2, вони ланцетні і кілюваті .Нижня квіткова луска без остюка , кілювата з 5 жилками і гостим кілем,на спині біля основи павутинисто-волосиста.

 

Рід Ковила (Stipa) багаторічні сухолюбні рослини ,мають коротке кореневище, язичок верхніх стеблових листків до 2 мм, суцвіття стиснута вузька багатоколоскова волоть ,колоски однакові ,колоскові луски майже однакові дорзозагострені .Нижня квіткова луска шкіряста ,щільно прилягає до верхньої ,внизу волосиста , вище з 7 рядами волосків з яких 2 крайнії майже доходять до основи остюка.Остюк нижньої квіткої луски довгий , 2 колін-часто-зігнутий і голий . Листки вузько лінійні ,зовні голі ,всередині опущені . Росте в степах.

 

Рід Тимофіївка( Phleum) ,багаторічна рослина прямостояча, Листки сизуваті ,цупкі ,лінійні складені вдвоє. Язичок короткий .Суцвіття колосовидна волоть .Гілочки суцвіття незростаються з його головною віссю. Колоски дрібні ,однокові ,стиснуті з боків .Колоскові луски довші від квіткових вона без остюка .Росте на степах ,лісах, тощо.

 

 

Родина Ряскові Lemneceae ,багаторічна травяниста рослина яка занурена у воду або плавають .Корені нитковидні ,або їх немає .Стебло нерозвинуте у вигляді маленької зеленої асимілюючої овальної цілокрайої плоскої опускної пластинки до 2 -3 мм, листків немає .Квітка одностатева ,біля основи пагона у бічній кишеньці або в ямці на поверхні пагона .Суцвіття з 1 маточкової квітки і 1-2 тичинкових ,оточені плівчастим чохлом. Маточкова квітка складається з 1 маточки з верхнею завязюю і коротким стовпчиком ,а тичинкові з 1 тичинки. Плід нерозкривний 1 насінний горішковидний. Росте в стоячих водоймах , поширений на всій території .

Рід- Ряска Lemnабагаторічна травяниста рослина яка занурена у воду або плавають .Корені нитковидні ,або їх немає .Стебло нерозвинуте у вигляді маленької зеленої асимілюючої овальної цілокрайої плоскої опускної пластинки до 2 -3 мм, листків немає .Квітка одностатева ,біля основи пагона у бічній кишеньці або в ямці на поверхні пагона .Суцвіття з 1 маточкової квітки і 1-2 тичинкових ,оточені плівчастим чохлом. Маточкова квітка складається з 1 маточки з верхнею завязюю і коротким стовпчиком ,а тичинкові з 1 тичинки. Плід нерозкривний 1 насінний горішковидний. Росте в стоячих водоймах , поширений на всій території .

Родина Рогозові TyphaceaeБагаторічна однодомна рослина,2-3 мм заввишки з повзучими потовщенями кореневищами що вкриті лусковидними листками,яуі швидко опадають . Листки шикоролінійні ,сіро –зелені ,зібрані біля стебла . Квітки дуже дрібні,одностатеві у густих циліндричних колосах ,у верхній частині колосів тичинкові ,а в нижніх маточкові квітки . Оцвітина з численими довгих тонких щетинок .Тичинкові квітки з 3 тичинок ,маточкові з 1 маточки з верхнею завязюю довгим стовпчиком і лопатевою приймочкою . Плід горішок. Росте у плавнях,болотах,біля водойм. Цвітк в травні –липні .

Рід Рогіз Typha Багаторічна однодомна рослина,2-3 мм заввишки з повзучими потовщенями кореневищами що вкриті лусковидними листками,яуі швидко опадають . Листки шикоролінійні ,сіро –зелені ,зібрані біля стебла . Квітки дуже дрібні,одностатеві у густих циліндричних колосах ,у верхній частині колосів тичинкові ,а в нижніх маточкові квітки . Оцвітина з численими довгих тонких щетинок .Тичинкові квітки з 3 тичинок ,маточкові з 1 маточки з верхнею завязюю довгим стовпчиком і лопатевою приймочкою . Плід горішок. Росте у плавнях,болотах,біля водойм. Цвітк в травні –липні .

ЧАСТИНА 1

ПІДГОТУВАЛА

ВИКЛАДАЧ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Л. П. МАТВІЇШИН

ЧОРТКІВ 2014

 

Передмова

 

Навчальний посібник призначено для вивчення німецької мови студентами І курсу спеціальностей «Сестринська справа», «Лікувальна справа», «Фармація» та «Стоматологія ортопедична».

Посібник складено згідно з вимогами навчальної програми з іноземної мови. Він охоплює нормативну граматику німецької мови та лексичний мінімум. Мета посібника — розвиток навичок розуміння й аналізу оригінальних текстів, нагромадження словникового запасу, удосконалення навичок розмовної мови, уміння вести бесіду, брати участь у дискусіях німецькою мовою.

Посібник містить 15 тем. До текстів пропонуються вправи на подолання фонетичних труднощів, коментар, лексичні вправи та завдання на відпрацьовування мовленнєвих навичок і вмінь використання лексичного матеріалу, що вивчається в ситуаціях реального спілкування. Це вправи на словотворення, перефразування, тлумачення окремих термінів, переклад з української мови на німецьку та навпаки. У кінці кожної теми пропонуються мовні ситуації, практичні завдання та вправи, спрямовані на закріплення вивченого граматичного матеріалу.

У зв’язку з тим, що в сучасній вищій школі навчальний процес дедалі більше набуває характеру самостійної роботи студентів під керівництвом викладача на засаді сучасних методів і засобів навчання, постає завдання планування, раціональної організації і контролю самостійної роботи студентів, її дальшої активізації. Практика показує, що одним із важливих принципів організації самостійної роботи є принцип активності. Його реалізація можлива тільки за попереднього засвоєння способів набування знань на практичних заняттях з німецької мови з текстами.

 

Розглянуто та затверджено

на засіданні циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол № 6 від 10.01.2014

 

 

Зміст

1. Свята в Україні.

2. Традиції та звичаї українців.

3. Україна, її місце в світі.

4. Україна, культура та символіка.

5. Київ – столиця України.

6. Визначні місця Києва та України.

7. Моє рідне місто (село). Чортків.

8. Відомі українці.

9. Країна, мову якої вивчаємо.

10. Столиця Німеччини.

11. Визначні місця Німеччини та її столиці.

12. Німецькомовні країни.

13. Відомі люди Німеччини.

14. Вивчення іноземних мов.

15. Важливість вивчення іноземної мови для інтеграції України у світове суспільство.

 

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 32 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.062 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав