Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Інвестиційна діяльність депозитних та недепозитних інститутів на фінансовому ринку. Оцінка сучасного стану та напрями вдосконалення.

Читайте также:
  1. B) Я больше здесь не останусь.
  2. Автоматизація внутрішньо банківських розрахункових, кредитних і депозитних операцій.
  3. Алгоритм розрахунку показників фінансового стану підприємств
  4. Аналіз параметрів мікроклімату робочої зони та оцінка щодо відповідності їх нормативним значенням
  5. Аналіз стану забруднення довкілля.
  6. Аналіз стану кормової бази
  7. Аналіз та оцінка інвестиційних ризиків
  8. Аналіз технічного стану та руху основних засобів
  9. Аналіз фінансового стану позичальника
  10. Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства.

За участю в депозитній діяльності фінансові інститути поділяють на дві основні категорії: депозитні і недепозитні [

До депозитних інститутів належать комерційні банки, ощадні банки, ощадні та кредитні асоціації, кредитні спілки тощо.

До недепозитних інститутів належать інвестиційні компанії, пенсійні фонди та страхові компанії.

Розглянемо напрями вдосконалення інвестиційної діяльності страхових компаній.

Страхові компанії виступають у двох якостях. З одного боку в процесі здійснення своєї основної (операційної) діяльності вони страхують економічні інтереси суб’єктів господарювання від ймовірних ризиків і цим самим стимулюють інвестиційну активність, з іншого – виступають безпосередніми інвесторами.

Не можна реалізувати інвестиційну функцію страхування без попереднього накопичення грошових фондів. І навпаки, ефективне розміщення страхових резервів і власних коштів страхової компанії – це засіб досягнення фінансової стійкості. Існує тісний взаємозв’язок між зазначиними видами діяльності.

Для вдосконалення існуючої системи інвестиційної діяльності страхових компаній необхідно:

- наявність у структурі страхової компанії власного інвестиційного департаменту із залученням висококваліфікованих менеджерів. За необхідності можливе також створення дочірніх інвестиційних компаній або компаній, що здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів й управляють активами.
- передача активів. Довірче управління є доцільним для середніх та малих страхових компаній, які за невелику (порівняно з витратами на самостійне управління) плату отримують професійні послуги, можуть підвищити дохідність та диверсифікованість інвестиційного портфелю.

 


Характеристика видів прямих учасників фінансових операцій залежно від специфіки ринку позикових капіталів та ринку цінних паперів. Які проблеми необхідно здолати на шляху покращення їх функціонування?

Одними з видів прямих учасників фінансових операцій на ринку цінних паперів є емітенти і інвестори

Провідними напрямами для покращєння їх функціонування є:

встановлення органами виконавчої влади жорсткого контролю за дотриманням норм чинного законодавства емітентами та професійними учасниками фондового ринку;

передбачення в межах чинного законодавства механізмів захисту прав інвесторів під час здійснення санації, банкрутства, реорганізації або ліквідації емітентів;

забезпечення інформаційної прозорості фондового ринку, вдосконалення системи надання інформації з метою отримання наявними й потенційними інвесторами надійної інформації про об’єкти інвестування та вартість цінних паперів для ефективного розподілу капіталу;


приведення українського законодавства щодо інвестиційної діяльності у відповідність із законодавствами країн ЄС;


Доходи домогосподарств від підприємницької діяльності; проценти і дивіденди; доходи від продажу цінних паперів, нерухомості, особистого та домашнього майна; доходи від продажу продукції підсобного господарства; грошові у вигляді заробітної плати. Які з вище перелічених видів доходів домогоподарства мають бути пріоритетними, на вашу думку.

Якщо б я розподілила доходи домогосподарств від підприємницької діяльності по рівню пріоритетності, тоді б на переше місце б вийшла заробітна плата, на друге проценти і девіденти, далі доходи від продажу продукції підсобного господарства і на кінець доходи від продажу цінних паперів, нерухомості.

Особливу увагу слід приділити процентам і девідентам.

Відсотки – це вид доходу, який отримують кредитори або інвестори від розміщення (інвестування) своїх грошових коштів.

Існування в ринковій економіці різних форм власності, змога самостійно приймати рішення щодо свого функціонування та наявність у володінні домогосподарства різних факторів виробництва виступають своєрідними передумовами для можливості здійснення домогосподарством самостійної підприємницької діяльності. В цьому випадку домогосподарство виступає не лише постачальником ресурсів, а й одночасно є їх покупцем. Від так, змінюється статус –з найманого працівника індивід перетворюється на само зайнятого.

Отже, прибуток, який отримує таке домогосподарство, є нічим іншим як поєднанням заробітної плати, відсотків за користування грошовими коштами, платнею за використання майна домогосподарства тощо

 
Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 59 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав