Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

Читайте также:
  1. V. СПИСОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ З КУРСУ “ФІЛОСОФІЯ”.
  2. VII. Перелік питань для підготовки студентів до підсумкових модульних контролей
  3. Висновок: Цей перелік не вичерпує всієї різноманітності галузей сучасної психології. Подальший розвиток психології, безперечно, спричинить появу її нових гілок і галузей.
  4. Дії з питань громадянства України
  5. Додаток А. Перелік питань до індивідуальних завдань
  6. Другий блок питань
  7. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з питань обліку витрат на надання та реалізації послуг.
  8. Завдання, права, обов’язки директора з маркетингових питань.
  9. Заздалегідь встановлений і вичерпний перелік органів, які здійснюють кримінально-правову кваліфікацію, визначення компетенції кожного з них.
  10. Законодавчо-нормативна база т з питань зайнятості осіб, звільнених з УВП та порядок звернення до центру зайнятості.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

1. Медицина в Стародавній Греції.

2.Медицина в Александрії.

3.Медицина у Римі.

4.Видатні лікарі Античності.

СТУДЕНТ ПОВИНЕН ВМІТИ:

ü розрізняти особливості світобачення культурно-історичної епохи.

СТУДЕНТ ПОВИНЕН ЗНАТИ:

ü особливості культурних епох, їхні духовні цінності та пріоритети;

ü досягнення в різних галузях духовної культури;

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1. Охарактеризувати медицину Стародавньої Греції, Александрії, Риму.

2. Назвати видатних лікарів Античності та їх внесок у медицину.

 

Рекомендована література:

 

Основна Допоміжна
1. 1.Культурологія: теорія та історія культури: навч. посіб. — 2-ге вид.; за ред. 1.1. Тюрменко. — К.: Центр навч. л-ри, 2005. — 368 с. 2. Художня культура світу. Європейський культурний регіон: Навч. посібник / Н. Є. Миропольська та інші. – К.: Вища школа, 2008. – 494с.     1. Павленко Ю. Історія світової цивілізації: Соціокультурний розвиток людства. – К.: Либідь, 2010. – 360 с. 2. В.Ф. Мартінов «Світова художня культура», Мінськ тетрасистемс 2010р.—127с.    
   

 

БЕРДИЧІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

Самостійна робота № 3

Методичні рекомендації по організації самостійної роботи з предмету

Культурологія

Тема 3.Культура стародавньої України

Студентів ІІкурсу

Відділення «Лікувальна справа»

«Сестринська справа»,

«Стоматологія ортопедична»

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

1. Найдавніші культури на території України.

2. Трипільська культура.

3. Культура скіфів, сарматів.

4. Грецька колонізація Північного Причорномор’я.

5. Розвиток слов’янської культури на території України.

 

СТУДЕНТ ПОВИНЕН ВМІТИ:

ü аналізувати культурний розвиток України в різні історичні періоди

СТУДЕНТ ПОВИНЕН ЗНАТИ:

ü трипільську культуру, грецькі міста-держави, писемність, літературу, наукові знання Київської Русі, пам’ятки архітектури, мозаїку, фрески.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1. Охарактеризувати найдавніші культури на території України.

2. Назвати особливості трипільської культури.

3. Як здійснювалась грецька колонізація Північного Причорномор’я?

4. Розкрити розвиток слов’янської культури на території України.

 

 

Рекомендована література:

 

Основна Допоміжна
1. 1.Культурологія: теорія та історія культури: навч. посіб. — 2-ге вид.; за ред. 1.1. Тюрменко. — К.: Центр навч. л-ри, 2005. — 368 с. 2. 2.Художня культура світу. Європейський культурний регіон: Навч. посібник / Н. Є. Миропольська та інші. – К.: Вища школа, 2008. – 494с.     3. Павленко Ю. Історія світової цивілізації: Соціокультурний розвиток людства. – К.: Либідь, 2010. – 360 с. 4. Я.Є. Боровський « Походження Києва|: Історичні нариси»|. Київ|, 2008р. – 204с.      
   

 

 

БЕРДИЧІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2015-01-05; просмотров: 5 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав