Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Самостійна робота № 4

Читайте также:
  1. II.ПРАКТИЧНА РОБОТА
  2. III.ПРАКТИЧНА РОБОТА
  3. III.ПРАКТИЧНА РОБОТА
  4. III.ПРАКТИЧНА РОБОТА
  5. X. Робота самодіяльних організацій засуджених.
  6. XV. Аналітична робота.
  7. Виховна та позакласна робота.
  8. Дипломна робота
  9. Емісійно-касова робота установ Національного банку України
  10. Завдання 1. Робота з клавіатурою

Методичні рекомендації по організації самостійної роботи з предмету

Культурологія

Тема 4.Українська культура XIV — першої половини XVII ст.

Студентів ІІкурсу

Відділення «Лікувальна справа»

«Сестринська справа»,

«Стоматологія ортопедична»

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

1.Умови культурного розвитку України в складі Литовсько-Руської та Польської держав, втрата українцями своєї культурної еліти.

2. Значення козацтва в культурному поступі українського народу.

3. Церковні братства та їхня культурно-просвітня діяльність.

4.Острозька Академія та Києво-Могилянський колегіум. К. Острозький, П. Могила,І. Вишенський. “Пересопницьке Євангіліє”.

5.Виникнення книгодрукування. І. Федоров.

6.Архітектура та іконопис в Україні XIV—XVI ст. Російські іконописці. А. Рубльов.

СТУДЕНТ ПОВИНЕН ВМІТИ:

ü аналізувати культурний розвиток України в різні історичні періоди.

СТУДЕНТ ПОВИНЕН ЗНАТИ:

ü про братства, братські школи, Острозьку академію, Києво-Могилянський колегіум, П. Могилу;

ü літературу, книгодрукування, “Апостол”, “Острозьку Біблію”, “Пересопницьке Євангіліє”;

ü замки, церковну архітектуру.

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1. Розкрити умови культурного розвитку України в складі Литовсько-Руської та Польської держав, втрата українцями своєї культурної еліти.

2. Яке значення мало козацтво в культурному поступі українського народу?

3. Охарактеризувати церковні братства та їх культурно-просвітню діяльність.

4. Як Острозька Академія та Києво-Могилянський колегіум вплинули на розвиток української культури .

5. Який внесок у розвиток української культури здійснили К. Острозький, П. Могила,І. Вишенський.?

6. Що ви можете розповісти про “Пересопницьке Євангіліє”?

7. Розкажіть про виникнення книгодрукування. І. Федоров.

8. Що ви знаєте про архітектуру та іконопис в Україні XIV—XVI ст.?

9. Назвіть російських іконописців.

10. Хто такий А. Рубльов? Що ви про нього знаєте?

 

 

Рекомендована література:

 

Основна 1. Чабанова О.Є.Культурологія (курс лекцій). – К.,2007. – 232с. Допоміжна   3.Бранский В.П. « Мистецтво і філософія», Київ, 2006 р.—128с.
2. 1.Культурологія: теорія та історія культури: навч. посіб. — 2-ге вид.; за ред. 1.1. Тюрменко. — К.: Центр навч. л-ри, 2005. — 368 с.     4.Я.Є. Боровський « Походження Києва|: Історичні нариси»|. Київ|, 2008р. – 204с.  

БЕРДИЧІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

Самостійна робота № 5

Методичні рекомендації по організації самостійної роботи з предмету

Культурологія

Тема 5. Українська культура XIX — початку XX ст.

Студентів ІІкурсу

Відділення «Лікувальна справа»

«Сестринська справа»,

«Стоматологія ортопедична»

 
Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 13 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав