Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

самостійна робота

Читайте также:
  1. II.ПРАКТИЧНА РОБОТА
  2. III.ПРАКТИЧНА РОБОТА
  3. III.ПРАКТИЧНА РОБОТА
  4. III.ПРАКТИЧНА РОБОТА
  5. X. Робота самодіяльних організацій засуджених.
  6. XV. Аналітична робота.
  7. Виховна та позакласна робота.
  8. Дипломна робота
  9. Емісійно-касова робота установ Національного банку України
  10. Завдання 1. Робота з клавіатурою

1. Ранні форми культур на українських землях.

2. Трипільська культура.

3. Культура стародавніх слов’ян.

4. Первісна культура, особливості винекнення і становлення.

5. Національне культуротворення на шляху від подолання тоталітаризму до незалежності.

6. Розвиток музичного мистецтва ХІХ — початку ХХ ст.

7. Культурно-просвітницька діяльність української еміграції 20—30 роках ХХ ст.

8. Складності та перспективи сучасного культурного будівництва.

9. Напрямки та течії зарубіжної культури наприкінці ХІХ — початку ХХ ст.

10. Сучасна зарубіжна література.

11. Розвиток музичного мистецтва в Укріїні в другій половині ХХ ст.

12. Культура країн доколумбової Америки.

13. Архітектура України ХІV—ХVІІ ст.

14. Умови культурного розвитку України в складі Литовсько-Руської та Польської держав.

15. Значення козацтва в культурному поступі українського народу.

16. Медицина в Україні в ХІХ — на початку ХХ ст.


Рекомендована література

Основна

1. Культурологія: теорія та історія культури: навч. посіб. — 2-ге вид.; за ред. 1.1. Тюрменко. — К.: Центр навч. л-ри, 2005. — 368 с.

2. Чабанова О.Є.Культурологія (курс лекцій). – К.,2007. – 232с.

3. Багацький В. В., Кормич Л. І. Культурологія: Історія і теорія світової культури ХХ століття. – К.: Кондор, 2007. – 304 с.

4. Гаврюшенко О. А., Шейко В. М. та ін. Історія культури: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2009. – 763 с.

5. Гречанко В. А. та ін. Історія світової та української культури: Підручник для вузів. – К.: Літера, 2010. – 464 с.

6. Грищенко О. Культура і влада. Теорія і практика культурної політики в сучасному світі. – К., 2012. – 228 с.

7. О.І.Власенко, Ю.В.Зайончковський.«Культурологія», Харьков Парус 2006р. – 333с.

8. Художня культура світу. Європейський культурний регіон: Навч. посібник / Н. Є. Миропольська та інші. – К.: Вища школа, 2008. – 494 с.

9. Абрамович С. Д. Культурологія: Навчальний посібник.— К.: Кондор, 2005.— 352 с.

10. Шейко В. М. та ін. Історія художньої культури. Середньовіччя. Відродження: Підручник. — Харків, 2007. — 189 с

11. Шевнюк О. Л. Культурологія: Навч. посібник. — К.: Знання-Прес, 2005. — 353 с.

12. Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. посібник / За ред. проф. М. М. Заковича — К.: Знання, 2005. — 567 с.

 

 

Додаткова

1. Зарудний Є. Усі міфи. Харків, 2007. — 214 с.

2. Яйленко Е.В. Барокко. — К, 2009. — 128 с.

3. Міфи народів світу. Гол. ред. С. А. Токарев. – К., 2011- 92 с.

4. Павленко Ю. Історія світової цивілізації: Соціокультурний розвиток людства. – К.: Либідь, 2010. – 360 с.

5. Я.Є. Боровський « Походження Києва|: Історичні нариси»|. Київ|, 2008р. – 204с.

6. Бранский В.П. « Мистецтво і філософія», Київ, 2006 р.—128с.

7. В.Ф. Мартінов «Світова художня культура», Мінськ тетрасистемс 2010р.—127с.

8. Попович Мирослав. Нарис історії культури України. — К.: Артек, 2006. — 214 с.

9. Комплексне дослідження духовної культури слов´ян / Під ред. Русанівського В. М. таін. — К., 2010. —168 с.

 

 
Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 14 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав