Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Демократична держава

Читайте также:
  1. Ассирийская военная держава
  2. Ассирийская военная держава.
  3. Віденська конвенція про право міжнародних договорів між державами та міжнародними організаціями або між міжнародними організаціями прийнята
  4. Галицько-Волинська держава
  5. Галицько-Волинська Держава та її місце в історії України
  6. Галицько-Волинська держава.
  7. Галицько-Волинське держава та її місце в історії України
  8. Геополитические противоречия между великими державами явились главной причиной возникновения трёх мировых войн
  9. Гетьманська держава П. Скоропатського.
  10. Гетьманська держава Павла Скоропадського.

 

Необхідно знайти ціну об'єкта промисловості, що не має прототипу на момент продажу. Відомо, що він складається з чотирьох структур­них елементів, які виготовлялися послідовно впродовж 8 років (дисконт­на ставка 10 %). Дані наведені в таблиці 1.2.

 

Таблиця 1.2.

Вихідні дані

 

Струк­турний елемент Вартість заміщення (тис грн.) за роками
1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік 6 рік 7 рік 8 рік
1-й          
2-й            
3-й            
4-й            

 

Нормативний термін дії охоронного документа з моменту деклару­вання ідеї створення об'єкта промислової власності - 50 років.

 

Розв'язання:

 

Дані для подальшого розрахунку ціни об'єкта промисловості наведені в таблиці 1.3.

 

Таблиця 1.3.

Розрахунок ціни об'єкта промисловості

 

Струк­турний елемент Вартість заміщення (тис. грн.) за роками Сума
1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік 6 рік 7 рік 8 рік
1-й            
D1 389,74 177,16 80,53           647,426
2-й              
D2     241,58 219,62         461,192
3-й              
D3         266,2     508,2
4-й              
D4            
Dm 1,9487 1,7716 1,6105 1,4641 1,331 1,21 1,1 1881,817

 

 

Демократична держава

Конституції України проголосила Україну демократичною, соціальною та правовою державою.

Вперше термін «демократія» використав грецький іс­торик Геродот, а найбільш відоме його визначення нале­жить американському президенту Аврааму Лінкольну, – «Демократія – це правління народу, вибране народом і для народу».

Демократія (від грец. demos – народ, kratos – влада) – форма організації державної влади, що ґрунтується на визнанні народу найвищим і єдиним джерелом влади, виборності основних органів державної влади, прагненні забезпечити справедливість, рівність і добробут усіх при вирішенні питань суспільного управління.

Ознаки демократії:

v визнання народу найвищим і єдиним джерелом влади;

v формування основних державних органів на основі вільних та справедливих виборів;

v єдність і розподіл державної влади;

v наявність механізму реалізації прав і свобод людини та громадянина, їхній пріоритет над правами держави;

v рівність усіх перед законом та судом;

v верховенство права й верховенство правового закону;

v повага до прав меншості, визнання свободи їхнього волевиявлення.

Стаття 5 Конституції України зазначає, що народ як основний носій суверенітету та єдине джерело влади в Україні здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та місцевого самоврядування. Таким чином демократія в Україні здійснюється у формі безпосередньої демократії, яка передбачає пряме здійснення волі громадян у найважливіших питаннях державного та суспільного життя (вибори, референдуми, народна законодавча ініціатива, народні обговорення та загальні збори громадян) та представницької демократії, яка передбачає здійснення народом своєї влади через обрані ним органи державної влади та місцевого самоврядування.


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 18 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав