Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Задача 5. Об'єктом оцінки є локальна обчислювальна мережа, призначена для розв'язання декількох завдань управління організацією

Читайте также:
  1. D1. Задача
  2. I. Обоснование соответствия решаемой проблемы и целей Программы приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации
  3. III. Практическая задача
  4. III. Практическая задача
  5. Адаптация как основная задача и метатехнология социальной работы.
  6. Алгоритм моделирования ЗАДАЧА 2
  7. Алгоритм моделирования ЗАДАЧА 2
  8. Анализ соответствия организационной структуры предприятия целям и задачам его деятельности
  9. Билет 36 , задача 2.
  10. Билет 36,задача 3

Об'єктом оцінки є локальна обчислювальна мережа, призначена для розв'язання декількох завдань управління організацією. У зв'язку з розширенням організації виникає необхідність у розв'язанні додаткових завдань управління. Необхідно визначити вартість розробки нового обладнання, якщо розробка доручена тій самій організації, що здійснювала розробку діючого обладнання локальної обчислю­вальної мережі.

Відомо, що розробка діючого обладнання виконана 3 роки тому. Вона продовжувалася 2 роки та на її виконання було витрачено 20 тис. грн. У розробці брало участь 50 чоловік основного виробничого персоналу головної організації-розробника. Пропорції власних і контрагентських робіт відповідають середньостатистичним (таблиця 1.3).

 

Таблиця 1.3.

Розподіл вартості наукових розробок за статтями калькуляції

 

Статті калькуляції Питома вага, %
Матеріали, покупні комплектуючі вироби, спеціальне обладнання для наукових цілей 11,3
Основна заробітна плата 25,6
Накладні витрати 19,7
Інші виробничі витрати (відрядження) 0,8
Інші витрати 0,1
Усього власні витрати 57,5
Контрагентські витрати 42,5
Разом 100,0

 

Гранична тривалість розробки зразка складає 2 роки, до розробки необхідно залучити 60 чоловік основного виробничого персоналу головної організації-розробника.

Норматив рентабельності, що рекомендується для визна­чення лімітної ціни науково-технічної продукції, складає 20%.

При розрахунках враховувати, що діюче обладнання ло­кальної обчислювальної мережі відноситься до третього покоління елементної бази, а розроблювальне - до четвертого покоління. Відповідно індекс зміни матеріальних витрат складає 1,05, трудових витрат - 0,95.

На момент розрахунку в організації-розробнику затвер­джені такі нормативи додаткових витрат:

þ накладні витрати - 240 % фонду заробітної плати;

þ інші виробничі витрати - 1,5 % фонду заробітної плати;

þ інші витрати - 0,75 % фонду заробітної плати.

Задача 6

 

Підприємство володіє ноу-хау щодо виготовлення виробу. Витрати на його виробництво без використання ноу-хау складають 85,8 грн. за одиницю. При цьому 30 % собівартості припадає на оплату праці. Річний обсяг реалізації ви­робів - 1 250 000 одиниць. Ноу-хау дає підприємству можливість зекономити на кожному виробі за рахунок більш раціонального використання матеріалів 25,8 грн. і 10 % витрат на оплату праці За прогнозними оцінками, ця перевага буде зберігатися 8 років. Необхідно оцінити вартість ноу-хау при ставці дис­конту 12 % (поточна вартість одиничного ануїтету дорівнює 4,96764).

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 14 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав