Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ақпараттық технология. Оның ұғымы, мақсаты, принциптері, түрлері, мәселелері, қасиеттері.

Читайте также:
  1. F) оның айналымының мерзімі біткенде номиналды құнын қайтару құқығы
  2. PowerPoint ортасында тұсаукесер (презентация) құру, оның мүмкіндіктері.
  3. Ақпарат ұғымы. Ақпарат қасиеттері.
  4. Ақпараттық технология пәнінің приоритетті бағыттары
  5. Абылдау және оның физиологиялық негізі
  6. Азаматтық құқық ұғымы, пәні, әдісі
  7. Активті лайдың құрамы және қасиеттері.
  8. Алгоритм, оның ұғымы, қасиеттері.
  9. Аржы ұғымы және қажеттігі, оның табиғаты

Угри – чувство, что грязны и нелюбимы, маленькие взрывы гнева.

 

Удар, паралич – отказ, уступчивость, сопротивление, лучше умереть чем измениться, отрицание жизни.

 

Удержание жидкостей – что вы боитесь потерять?

 

Удушье, приступы – отсутствие доверия к процессу жизни, застревание в детстве.

 

Узелковые утолщения– чувство обиды, негодование возмущение, расстройство планов, крушение надежд и раненое эго относительно карьеры.

 

Укусы: - животных - гнев направленный внутрь, нужда в наказании.

- клопов, насекомых – чувство вины по поводу каких – то незначительных вещей.

 

Умопомешательство – бегство от семьи, уход от проблем жизни, насильственное отделение от жизни.

 

Уретра, воспаление – эмоции гнева, унижение, обвинение.

 

Усталость - сопротивление, скука, отсутствие любви к тому, что делаете.

 

Утомляемость - чувство вины - это стресс сердца. Душа болит, на сердце тяжесть, хочется поохать, нечем дышать - признак того, что чувство вины грузом лежит на сердце. Под гнетом вины человек испытывает быстрое утомляемость, слабость, уменьшение работоспособности, равнодушие к работе и жизни. Понижается устойчивость к напряжениям, жизнь лишается смысла, возникает депрессия - затем болезнь.

Уши – олицетворяют способность слышать.

- звон в ушах – отказ слушать, упрямство, не слышите внутренний голос.

 

Ақпараттық технология. Оның ұғымы, мақсаты, принциптері, түрлері, мәселелері, қасиеттері.

Ақпарат технологиясы — объектінің, процестің немесе құбылыстың күйі туралы жаңа ақпарат алу үшін мәліметтерді жинау, өңдеу, жеткізу тәсілдері мен құралдарының жиынтығын пайдаланатын процесс.Ақпарат технологиясы дегеніміз компьютерді және телекоммуникациялық жабдықтарды деректерді сақтау, шығару, тасымалдау және өзгертуге арналған технология.Ақпарат технологиясы — ақпаратты өңдеу үшін пайдаланылатын технологиялық элементтердің, құрылғылардың немесе әдістердің жиынтығы. Ақпараттық технология — қазіргі компьютерлік технология негізінде ақпаратты жинау, сақтау, өндеу және тасымалдау істерін қамтамасыз ететін математикалық және кибернетикалық тәсілдер мен қазіргі техникалық құралдар жиыны. Білім түріндегі ақпарат жоғары құрылымымен ерекшеленеді.Ғылыми ақпарат-табиғаттың,қоғамның ж/е ойлаудың объективті заңдылықтарын мейлінше толық бейнелейтін ақпарат. Түрлері: әлеуметтік, экономикалық; техникалық; биологиялық; физикалық ж/е т.б. атар ақпарат мына түрлерде болуы мүмкін:• мəтіндер, суреттер, сызбалар, фотосуреттер;• жарық немесе дыбыс сигналдары;• радиотолқындар;• электрлік жəне нервтік импульстер;• магниттік жазбалар;• ымдар мен қимылдар;• иістер мен дəм сезінулер;

1.Сенімділігі-егер ақапарат істің растығын белгілейтін болса ол сенімді ақпарат.

2.Анықтылық-гер ақпарат істі толық ашатын болса,ол анық ақпарат болғаны.

3.Толықтық-егер ақапарат түсінікті болса ол толық ақпарат.

4.Дәлділік-егер ақпарат істі дәл анықтап берсе онда дәлділік ақпарат.

5.Нақтылығы-объективті жағдайының ақиқаттылығын бейнелейді.

6.Адекваттылық-жұмыстың нақты объективті күйінің сәйкестік дәрежесін білдіретін қасиет.

7.Қол жетімдігі-керек ақпаратты алу мүмкінділігінің шамасын анықтайды.

8.Маңыздылығы-ақпараттың ағымды уақытпен сәйкестігін анықтайды.

9.Объективтігі-ақпараттың бұрмалану дәрежесін анықтайды.

10.Түсініктілік-ақпарат жіберілген адамның пайдаланатын тілінде берілу керек.

 

2. Буль алгебра ұғымы. Логикалық. Негізгі аксиомалар.

Буль алгебрасы деп екі бинарлық операциядан унарлық операциядан және екі ерекшелінген тұратын бос емес жиынды айтамыз. Конъюнкцияда барлық қарапайым өрнек ақиқат болған жағдайда ғана күрделі өрнектің ақиқаттылығы алынады. Қалған жағдайда күрделі өрнек жалған болады. Дизъюнкцияда қарастырып отырған күрделі өрнекке енетін бір немесе екі қарапайым өрнек ақиқат болған жағдайда күрделі өрнек ақиқат болады. Кей жағдайда күрделі өрнек үш немесе одан да көп қарапайым өрнектен тұруы мүмкін. Бұл жағдайда бір қарапайым өрнектің ақиқаттығы жеткілікті, сол кезде барлық айтылым ақиқат болады.Терістеу – бір қарапайым өрнекке қатысты немесе күрделі өрнектің нәтижесіне қатысты орындалатындықтан унарлық операция болып табылады. Теріске шығару нәтижесінде бастапқы өрнекке қарама-қарсы жаңа айтылым алынады. Аксиомалардан ең кіші элемент 0-ге, ең үлкен элемент 1-ге тең екенін байқауға болады. Негізгі тепе-теңдіктер:

1 Коммуникативтілік, орын ауыстырғыштық;

2 Ассоциативтік, терімділік;

3 Дистрибутивтік, үлестірімділік 3.1 дизъюнкцияға қатысты конъюнкция 3.2 конъюнкция қатысты дизъюнкция.

4 толықтауыштық (терістеу қасиеті).

5 де Морган заңдары.

6 Түсіп қалу заңдылығы.

7 Блейк-Порецкий теңдігі.

8 Идемпотенттілік.

9 терістеудің инволютивтілігі, екі рет терістеуді алып тастау заңы10 константалар қасиеті.

3.Буль алгебрасының негізгі қасиеттері. Қосжақтылық принципі. Буль алгебрасының берілуі, операциялары. Буль функциялары, олардың берілу тәсілдері. Компьютердің логикалық негіздері. Бульдік алгебра тұжырымын электрлік контур ретінде бейнелеу.

Буль алгебрасының кейбір қасиеттері.Аксиомалардан ең кіші элемент 0-ге, ең үлкен элемент 1-ге тең екенін байқауға болады. А жиынындағы барлық a және b үшін келесі теңдіктер ақиқат: 0-дің толықтауышы 1 және керісінше .де Морган заңдары .терістеудің инволютивтілігі, екі рет терістеуді алып тастау заңы. Қосжақтылық принципі.Буль алгебрасында қосалқы тұжырымдар бар, олар не бір мезгілде ақиқат, не бір мезгілде жалған болады. Айталық, қандай да бір буль алгебрасындағы ақиқат формулада барлық конъюнкцияны дизъюнкцияға, 0-ді1-ге, ≤ таңбасын > таңбасына және керісінше ауыстырса онда осы буль алгебрасында ақиқат формула алынады. Буль алгебрасының берілуі.Кез келген ақырлы буль алгебрасының элементтерінің саны екінің дәрежесі арқылы беріледі. Буль алгебрасында негізгі операциялардан басқа операциялар да анықталған болуы мүмкін. Солардың ішінде төмендегідей симметриялық айырма операциясы ерекше маңызды. Кез келген Буль алгебрасы +2 (“қосу”) және  (“көбейту”) операциялары орындалатын бірлігі бар буль сақинасы болып табылады. Буль функциялары х айнымалысы тек қана 0 және 1 екі мәнін қабылдаса, онда х айнымалысы буль айнымалысы деп аталады.

Буль функциясының берілу тәсілдері:Буль функциясы да математика курсындағы функциялар сияқты тәсілдермен беріледі::

1)кестелік; 2) графикалық;3)аналитикалық.

Бульдік алгебра мен компьютердің арасын ЭЕМ-да пайдаланылатын санау жүйесі байланыстырады. Ол белгілі екілік санау жүйесі. Сондықтан, компьютер компьютер құрылғыларында сандар мен қатар логикалық айнымалыларды да сақтауға және түрлендіруге болады.

ЭЕМ архитектурасы. Компьютер архитектурасын анықтау принциптері. Дербес компьютердің негізгі құрылғылары. Жүйелік блоктың ішкі және сыртқы құрылғылары. Дербес компьютердің шеткері құрылғылары, олардың түрлері. Заманауи компьютерлер архитектурасының анықталу принциптері. Компьютерлік жүйелер. Компьютерлерді жіктелу топтары.

ЭЕМ архитектурасы - ол ЭЕМ жұмысын бағдарламалық басқаруды және оның негізгі функционалды түйіндерінің бір-бірімен келіскен әрекетін іске асыратын ЭЕМ құрудың жалпы принципі. Компьютер архитектурасын анықтау принциптері .Компьютерлердің жұмыс істеу негіздері олардың барлығына ортақ бірнеше қағидаларға (принциптерге) негізделген. Оларды алғаш рет 1945 ж. венгр елінен шыққан американ ғалымы Джон фон Нейман ұсынған еді. ДК –дің құрамына кіретін жабдықтарды қажетіне қарай өзгертіп отырады. Оның құрамына кіретін құрылғыларды компьютердің конфигурациясы деп атайды. Негізгі конфигурация ретінде төрт құрылғы кіреді.

1.Жүйелік блок.

2.Монитор

3.Перне тақтасы

4.Тышқан Жүйелік блок.

Компьютердің негізгі құрылғысы – жүйелік блок. Ол тік қораптың ішіне салынған. Оның ішінде дербес компьютердің негізгі түйіндері орналасқан. Жүйелік блоктың құрамына кіретіндер:•процессор;•жедел жад ;тұрақты есте сақтау жады ;қоректендіру блогы;•енгізу-шығару порттары;•ақпарат тасушылар. Жүйелік блок - дербес компьютердің ең негізгі құрылғысы. Жүйелік блоктың ішінде жүйелік тақша, процессор, оперативті жад, қатқыл диск, қоректендіру блогы, видеокарта секілді көптеген маңызды құрылғылар орналасады.

5.ДК программалық жабдықтамасы, оның категориялары, сұлбасы, құрылымы. Есептегіш жүйенің программалық жабдықтау құрамын программалық конфигурация деп атайды. Программалар арасында да, физикалық тораптар мен одақтар арасындағыдай байланыс болады- көп программалар көп төмен дәрежедегі программаларға арқа сүйеп жұмыс істейді, яғни программа аралық интерфейс туралы айтуға болады. Ондай интерфейстің бар болуы, техникалық жағдайлар мен бір әрекетті протоколдардың болуына байланысты, ал іс жүзінде программалық жабдықтаудың бір-бірімен бірге әрекет ететін дәрежелердің бөлінуін қамтамасыз етеді. Жүйелік ПЖ – ЭЕМ-нің барлық ресурстарын басқаратын, пайдаланушымен интерфейсін ұйымдастыруды қамтамасыз ететін программалық құралдардың жиынтығы. Жүйелік ПЖ-ның негізгі бөлшектері: операциялык жүйе, сервистік программа, драйверлер, утилиттер. Инструменталдық ПЖ – кез келген пәндік аумақта ерекше программалық құралдарды құруды автоматтандыруға арналған программалық жасақтама бөлігі.Қолданбалы ПЖ – әр түрлі мәселелік аумақтардағы қолданбалы есептерді шешуді жасақтайтын жеке қолданбалы программалар мен колданбалы кестелерінен тұратын программалық жасақтама түрі. Орындалатын код — бұл аяқталған программа, оны кез-келген осы программа құрылған операциялық программасы бар компьютерде орындауға болады.


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 81 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав