Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Алгоритм розрахунку показників фінансового стану підприємств

Читайте также:
  1. B) Я больше здесь не останусь.
  2. C. Ветвящихся алгоритмов
  3. CТРУКТУРЫ ДАННЫХ И АЛГОРИТМЫ
  4. III. Алгоритмическая конструкция ветвление и ее использование в языке Visual Basic
  5. III.Перспективи розвитку фінансового ринку України.
  6. IV. Алгоритмическая конструкция цикл и ее использование в языке Visual Basic
  7. IV[17]. КАК ИЗУЧАТЬ? АЛГОРИТМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
  8. LINUX|| Алгоритм замещения страниц в ОС Linux.
  9. Алгоритм
  10. АЛГОРИТМ
Показник Алгоритм розрахунку Норматив  
       
Аналіз ліквідності підприємства  
Коефіцієнт готівкової ліквідності ф1 (р.230 + р.240) / ф1 р. 620 > 0,2  
Коефіцієнт поточної ліквідності ф1 р.260 / ф1 р.620 > 1,0  
Коефіцієнт швидкої ліквідності ф1 (р.260 – р.100 – р.110 – р.120 – р.130 – р.140) / ф1 р. 620 > 0,7  
Коефіцієнт абсолютної ліквідності ф1 (р.220 + р.230 + р.240) / ф1 р. 620 > 0,2  
Чистий оборотний капітал ф1 р.260 – ф1 р.620 maximum  
Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства  
Коефіцієнт платоспроможності (автономії) ф1 р.380 / ф1 р.640 > 0,5  
Коефіцієнт фінансової залежності ф1 р.280 / ф1 р.380 < 0,5  
Коефіцієнт фінансування ф1 (р.430 + р.480 + р.620 + р.630) / ф1 р.380 1: 1  
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами ф1 (р.260 – р.620) / ф1 р.260 0,5  
Коефіцієнт маневреності власного кап. ф1 (р.260 – р.620) / ф1 р.380 > 0,2  
Коефіцієнт загальної заборгованості ф1 (р.460 + р.620) / ф1 р.280 -
Коефіцієнт концентрації залученого капіталу ф1 (р.640 – р.380 + р.430 + р.630) / ф1 р.640  
Коефіцієнт фінансового лівереджу ф1 р.480 / ф1 (р.380 + р.340 + р.630) > 1
Аналіз ділової активності підприємства
Коефіцієнт оборотності активів Ф2 р.035 /ф1 [р.280 (гр.3) + р.280 (гр.4) /2] maximum
Коефіцієнт оборотності основних засобів Ф2 р.035 /ф1 [р.031 (гр.3) + р.031 (гр.4) /2] maximum
Коефіцієнт оборотності власного капіталу Ф2 р.035 /ф1 [р.380 (гр.3) + р.380 (гр.4) /2] maximum
Аналіз рентабельності підприємства
Коефіцієнт рентабельності активів Ф2 р.220 або р.225 /ф1 [(р.280 (гр. 3) + р.280 (гр.4) /2] maximum

Продовження табл. 2.14

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу Ф2 р.220 або р.225 /ф1 [р.380 (гр.3) + р.380 (гр.4) /2] maximum
Коефіцієнт рентабельності діяльності Ф2 р.220 або р.225 / ф2 р.035 maximum

Джерело: [3; 4; 12]

Аналіз ліквідності дозволяє визначити спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов’язання. Ліквідність підприємства характеризується співвідношенням величини його високоліквідних активів (грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторська заборгованість) і короткострокової заборгованості. Показники ліквідності Білоцерківського хлібокомбінату наведено в таблиці 2.15.

Таблиця 2.15

Показники ліквідності ПАТ «Білоцерківський хлібокомбінат»

Показники Значення показників Норматив
2011 р. 2012 р. 2013 р.
Коефіцієнт готівкової ліквідності = Грошові кошти та їх еквіваленти у національній та іноземній валюті: поточні зобовязання 00,7 0,044 0,062 > 0,2
Коефіцієнт поточної ліквідності = Сума оборотних активів: поточні зобовязання 0,975 1,01 1,160 > 1,0
Коефіцієнт абсолютної ліквідності =(Поточні фінансові інвестиції + Грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті + Грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті): поточні зобовязання 0,07 0,044 0,062 > 0,2
Коефіцієнт швидкої ліквідності =(Сума оборотних активів – виробничі запаси – тварини на вирощуванні та відгодівлі – незавершене виробництво – готова продукція – товари): поточні зобовязання 0,854 0,61 0,82 > 0,7
Чистий оборотний капітал = Сума оборотних активів – поточні зобовязання 292,9 200,3 1544,7 maximum
           

Джерело: [складено автором за даними підприємства]

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів може бути сплачена негайно. Значення цього показника у 2011 р. становить 0,07; 0,044 у 2012р. та 0,062 у 2011р. Це свідчить про те, що лише 0,7%; 0,44% та 0,62 % відповідно боргів підприємство може сплатити негайно. Дані показники навіть не відповідають нормативу, значення якого >0,2.

Коефіцієнт поточної ліквідності показує достатність ресурсів хлібокомбінату, що можуть бути використанні для погашення його поточних зобов’язань. Значення цього показника у 2011 р. становить 0,96 (може погасити 9,6% своїх поточних зобов’язань), у 2012 р. помітна тенденція зростання показника до 1,01 (п-во. може погасити 10,1% своїх поточних зобов’язань), у 2013 р. значення цього показника становить 1,160 (може погасити 10,16 % своїх поточних зобов’язань). Показник 2011 року не відповідає нормативу(>1,0), а вже в 2012 та 2013 роках показник демонструє тенденцію до зростання що дозволяє підприємству справно платити по своїм боргам протягом року.

Коефіцієнт готівкової ліквідності протягом 2011–2013 років також не відповідає нормі (>0,2). А от коефіцієнт швидкої ліквідності у 2011 та 2013 роках відповідає нормативу > 0,7, і становить відповідно 0,854 у 2011р. та 0,82 у 2013р. А от у 2012 р. даний показник становив лише 0,61, що не відповідає нормативу. Чистий оборотний капітал у 2011 році становив 292,9, а в 2012 році ситуація погіршилася і маємо значення показника 200,3 у 2013 р. становище хлібокомбінату покращилось, через отримання значного прибутку порівняно з 2012 р., і чистий оборотний капітал становить 1544,7.

Показники платоспроможності підприємства наведені в таблиці 2.16.

 

Таблиця 2.16
Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 96 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав