Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

A] ағзалардың қоршаған ортамен қарым-қатынасы туралы ғылым

Читайте также:
  1. Linux негізін қалаушысы туралы
  2. Ағзалардың қанша мекен ету ортасы бар?төрт.
  3. Ағзалардың жеке дамуы
  4. Азақ КСР-нің мемлекеттік егемендігі туралы Декларация
  5. Азақстан Республикасының Мемлекеттік тәуелсіздігі туралы Конституциялық заңы
  6. Азаматтық құқық және азаматтық құқықтық қатнастар туралы түсінік
  7. азіргі кездегі психология ғылымының дамуы жөнінде.Эссе жазыңыз
  8. Бап. Борышкердi банкрот деп тану және банкроттық рәсімін қозғай отырып, оны тарату туралы шешiм
  9. Бап. Борышкердің жеделдетілген оңалту рәсiмiн қолдану туралы өтiнiшi

 

[q]4:1: Аутэкология нені зерттейді

A] ағзаларды

 

[q]4:1: Демэкология нені зерттейді

A] популяцияларды

 

[q]4:1: Синэкология нені зерттейді

A] қоғамдастықтарды

[q]4:1: Төменде атталған факторлардың қайсысы абиотикалық факторларға жатады

A] температура

 

[q]4:1: Атталған факторлардың қайсысы биотикалық факторларға жатады

A] комменсализм

 

[q]4:1: Төменде атталған факторлардың қайсысы антропогендік факторларға жатады

A] өнеркәсіптің дамуы

 

[q]4:1: Атталған ғылымдардың қайсысы минимум заңын ұсынған

A]Ю. Либих

 

[q]4:1: Экологиялық фактор бұл

A] тіршілік ету ортаның жағдайы

 

[q]4:1: Экологиялық факторға қатысты ағзаның төзімділік шегі бұл

[a] толеранттық

[q]4:1: Төмендегі белгілердің қайсысы популяцияға тән белгі

A] даралар саны

 

[q]4:1: Белгілі 6ip территорияны қамтитын және жалпы генофондты иеленетін 6ip тур особьтарының жиынтығы

A] Популяция

 

[q]4:1: Туылу саны өлім- жiтiм санымен шамамен теңелсе популяция қалай аталады

[a]Тұрақты

 

[q]4:1: Бip турге жататын, белгілі 6ip ареалда мекен ететін және epкін шағылыса алатын даралардың жиынтығы

A] популяция

 

[q]4:1: Популяцияға тән қасиеттер

A] өсу, даму, көбею, беймделу, тіршілігін сақтау

[q]4:1: Экологиядағы негізгі функционалды бірлік

A] экожүйе

[q]4:1: Бірінші реттік продуценттер бұл

A] өсімдіктер

[q]4:1: Жасыл өсімдіктердегі күн энергиясының аккумирлену процесі қалай аталады

A] фотосинтез

[q]4:1: Қоректік тізбектің қарапайым звеносы қалай аталады

A] трофикалық деңгей

[q]4:1: Экожүйенің биотикалық компоненті

A] тірі ағзалар

 

[q]4:1: Экожүйенің абиотикалық компоненті

[a] топырақ

 

[q]4:1: Трофикалық тізбек бұл

A] бір ағзалардан екінші ағзаларға зат пен энергияның берілуі

 

q]4:1: Экологиядағы негізгі функционалды бірлік

A] экожүйе

[q]4:1: Бірінші реттік продуценттер бұл

A] өсімдіктер

[q]4:1: Жасыл өсімдіктердегі күн энергиясының аккумирлену процесі қалай аталады

A] фотосинтез

[q]4:1: Экожүйенің биотикалық компоненті

A] тірі ағзалар

 

[q]4:1: Экожүйенің абиотикалық компоненті

[a] топырақ

 

[q]4:1: Трофикалық тізбек бұл

A] бір ағзалардан екінші ағзаларға зат пен энергияның берілуі

[q]4:1: Тұшы су құрамында тұздың мөлшері қанша болуы керек

A] 0,5 г/л кем

[q]4:1: Табиғи сулары БАЗ (ПАВ) ластайтын негізгі ластауыш көз

A] қаланың ағын сулары

[q]4:1: Сулы ортада мекендеушілер қалай аталады

A] Гидробионттар

[q]4:1: Су ресурстарының механикалық ластануы деген не

A] суда әртүрлі қоспалардың, қатты қалдықтардың болуы

 

[q]4:1: Қазақстанның басты су артериясы

A] Epтic

 

[q]4:1: Атталған ресурстардың қайсысы сарқылмайтын ресурсқа жатады

A] күн энергиясы

 

[q]4:1: Атталған ресурстардың қайсысы сарқылатын ресурстарға жатады

A] қалпына келетін, қалпына келмейтін және салыстырмалы қалпына келетін

 

[q]4:1: Өсімдіктер ресурстардың қандай түріне жатады

[a] сарқылатын, бірақ қалпына келетін

 

[q]4:1: Минералды ресурстарға не жатады


Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 19 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав