Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

IV. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ.

Читайте также:
  1. IV. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
  2. V. ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРОГО ЗА СИСТЕМАМИ
  3. Аналіз рядів розподілу
  4. Б. За характером ризиків, які підлягають стра­хуванню, страхові премії розподіляють на натуральні і постійні.
  5. Важливо дотримуватись вказівок ортопеда щодо пози дитини під час сну, приймання їжі, ігор та занять.
  6. ВВЕДЕНИЕ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМАМИ
  7. Взаимосвязь азотистого обмена с другими видами обменов
  8. Взаимосвязь липидного обмена с другими видами обменов
  9. Взаимосвязь между видами деятельности
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

(Загальний обсяг: лекцій - 6 год., семінарів - 4 год., самостійної роботи - 98 год.)

 

Номери та найменування розділів і тем Кількість годин
Лек. Сем. Сам. роб. Всього
Модуль 1. Загальнотеоретичні питання курсу «Філософія».
Тема 1. Філософія, її смисл і призначення в культурі.        
1.1.1. Предмет філософії        
1.1.2. Етимологія поняття «філософія»        
1.1.3. Філософія і світогляд        
1.1.4. Роль філософії в професійній діяльності правоохоронця        
Тема 2. Особливості філософії як теоретичного знання. - -
1.2.1. Специфіка філософської проблематики        
1.2.2. Авторський вимір філософського дослідження.        
1.2.3. Структура і функції філософії.        
1.2.4. Мова філософії.        
Модуль 2. Походження філософії та ранні філософські концепції. -
Тема 3.Філософія стародавнього Сходу - -
2.3.1. Схід та Захід як соціокультурні полюси всесвітньої історії        
2.3.2. Особливості давньокитайської філософії.        
2.3.3. Філософія конфуціанства.        
2.3.4. Філософська система Лао Цзи        
Тема 4. Давньогрецька натурфілософія. - -
2.4.1. Загальна характеристика античної філософської думки, її всесвітньо-історичне значення.        
2.4.2. Виникнення давньогрецької філософії в контексті формування європейського типу мислення.        
2.4.3. Давньогрецька натурфілософія: проблема архе.        
Тема 5. Антропологічний поворот давньогрецької філософії. Софісти і Сократ. - -
2.5.1. Зміст поняття «Антропологічний поворот давньогрецької філософії»        
2.5.2. Діяльність софістів та її роль у формуванні західного типу раціональності        
2.5.3. Етичний антропологізм Сократа.        
Тема 6. Філософія «великого синтезу» -
2.6.1.Ідеалістична система Платона.        
2.6.2. Аристотель – систематизатор античної філософії.        
Модуль 3. Філософія нової європейської парадигми.
Тема 7. Середньовічна філософія як тип нового світорозуміння. - -
3.7.1. Особливості формування середньовічної парадигми        
3.7.2. Проблема віри і розуму в середньовічній філософії        
3.7.3. Держава та право в концепціях середньовічних філософів        
Тема 8. Філософія епохи Відродження. - -
3.8.1. Загальна характеристика духовного життя Західної Європи епохи Відродження        
3.8.2. Провідні ідеї та основні представники ренесансного гуманізму        
3.8.3. Соціальна філософія епохи Відродження        
Тема 9. Проблема універсального методу в новоєвропейській філософії - -
3.9.1. Особливості духовних процесів в європейській культурі Нового часу        
3.9.2. Емпіризм Ф. Бекона. Новий органон пізнання        
3.9.3. Раціоналізм Р. Декарта. Правила для керівництва розуму        
Тема 10. Соціально-антропологічні студії філософії Нового часу. - -
3.10.1. Концепція людини в раціоналістичній традиції        
3.10.2. Поняття природного права та теорія суспільного договору        
Тема 11. Філософія Просвітництва - -
Тема 12. Німецька класична філософія. -
3.12.1. Особливості німецької класичної філософії        
3.12.2. Зміст «коперніканського перевороту» І.Канта        
3.12.3. Філософська система Г.В.Ф. Гегеля        
Тема 13.Некласична філософія (науковий напрямок). - -
3.13.1. Зміст і напрямки некласичної філософії.        
3.13.2. Позитивізм та неопозитивізм        
3.13.3.Марксизм.        
Тема 14. Антропологічний напрямок некласичної філософії. - -
3.14.1. Філософія життя        
3.14.2. Екзистенціалізм        
Тема 15. Українська філософія -
3.15.1. Особливості вітчизняного філософствування.        
3.15.2. Проблема призначення людини в українській філософії        
3.15.3. Вітчизняна традиція філософії держави        
Всього:

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2015-01-05; просмотров: 9 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.027 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав