Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вплив занять фізичними вправами на організм школярів

Читайте также:
  1. IV. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
  2. IV. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ.
  3. Адміністративне стягнення – це міра відповідальності, примусовий захід державного впливу, що застосовується до особи за скоєння адміністративного правопорушення (проступок).
  4. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
  5. Алгоритм розрахунку впливу факторів на прибуток
  6. БІОЛОГІЧНІ АДАПТИВНІ РИТМИ ОРГАНІЗМІВ
  7. Біохімічна характеристика тренованого організму
  8. Біохімічні зміни в організмі при розтренуванні і перетренуванні
  9. Біохімічні зміни в організмі спортсмена
  10. БІОХІМІЧНІ ЗМІНИ В ОРГАНІЗМІ СПОРТСМЕНА ПРИ ВТОМІ

Методичні рекомендації

Звернути увагу на розкриття змісту термінів фізична вправа, фізичне навантаження, тренування, адаптація.

Розглянути питання змісту ефектів, які виникають в організмі і психіці людини під впливом фізичних вправ.

Визначити характер впливу різних режимів рухової активності (звернути увагу на розуміння поняття норма рухової активності) та фізичних вправ на функціональний стан організму людини (розглянути явища гіпердинамії та гіподинамії і їх вплив на здоров’я людини).

Обговорення ефекту тренованості слід спрямовувати на визначення умов досягнення максимального позитивного ефекту від регулярних занять фізичними вправами на формування основ здоров’я дітей, його зміцнення та збереження.

Особливо слід акцентувати увагу студентів, щодо знань теорії фізичних вправ, які дозволяють вчителю підбирати найбільш ефективні засоби фізичного виховання, навантаження, умови діяльності та режими чергування роботи і відпочинку для досягнення позитивного ефекту для здоров’я школярів.

Провідні поняття теми: фізична вправа, фізичне навантаження, тренування, тренованість, адаптація, руховий режим, гіподинамія, гіпердинамія, норма.

Питання до семінару

1. Вплив занять фізичними вправами на формування особистості дитини (емоції, волю та організованість).

2. Фізичні навантаження як вирішальний фактор впливу рухового режиму на здоров’я школярів (дозування фізичних навантажень).

3. Вплив рухового режиму на формування рухових навичок у дітей.

4. Вплив рухового режиму на розвиток фізичних якостей дітей.

5. Вплив фізичних навантажень на різні системи організму дітей

 

Завдання на самостійне опрацювання:

1. Поняття “гіподинамія” та “гіпердинамія”, їх наслідки для організму школярів.

2. Норми рухової активності школярів.

3. Дозування фізичних навантажень з оздоровчою метою.

4. Допоміжні засоби фізичного виховання школярів (оздоровчі сили природи, гігієнічні фактори).

 

Теми повідомлень:

1. Особистість спортсмена.

2. Оптимальні межі рухового режиму сучасного школяра.

3. Особливості формування рухових навичок у фізичному вихованні.

4. Фізичні якості людини.

5. Дозування фізичних навантажень.

6. Поняття та види адаптації.

7. Адаптація до фізичних навантажень.

8. Вплив допоміжних засобів фізичного виховання (оздоровчі сили природи, гігієнічні фактори) на здоров’я школярів.

 

Реферати:

1. Фізична вправа як основний засіб фізичного виховання.

2. Принцип систематичності занять фізичними вправами.

3. Види та типи рухових режимів школярів.

4. Види та типи рухових режимів дітей дошкільного віку.

5. Розвиток фізичних якостей в процесі занять фізичними вправами.

 

Контрольні питання:

1. Дайте визначення поняттям “фізична вправа”, “фізичні навантаження”, “гіподинамія”.

2. Які якості особистості формуються в процесі регулярних занять фізичними вправами?

3. Назвіть допустимі межі фізичних навантажень на заняттях фізичними вправами з оздоровчою метою для школярів: 6–7 років; 10–11 років; 13–14 років?

4. Які зміни відбуваються в серцево-судинній системі внаслідок регулярних занять фізичними вправами?

5. Порівняйте функціонування дихальної системи школяра, який регулярно виконує фізичні вправи та школяра, який має недостатній рівень рухової активності?

 

Творчі завдання:

1. Перерахуйте можливі позитивні та негативні наслідки адаптації організму школяра до фізичних навантажень.

2. Які якості характеру сформувалися у Вас внаслідок регулярних занять фізичними вправами?

 

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 11 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.021 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав