Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Управління процесом збереження та зміцнення здоров’я школярів в процесі регулярних занять фізичними вправами

Читайте также:
  1. III. Розвиток пізнавальних процесів
  2. IV. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
  3. IV. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ, ТЕМАМИ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ.
  4. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
  5. Азақ-ң әлеу. экол.проблемалары табиғи орта-ң бұзылу процесі.
  6. Активізація державотворчих процесів на західноукраїнських землях та утворення ЗУНР. Об’єднання УНР та ЗУНР.
  7. Алгоритм розробки здоров’язбережувальних технологій у фізичному вихованні
  8. Аналіз показників ефективності управління виробничими запасами на підприємстві
  9. Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю.
  10. Апарати для проведення гідромеханічних та механічних процесів.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Методичні рекомендації

В процесі вивчення даної теми слід сформувати у студентів (спираючись на базові знання з фізіології та теорії фізичного виховання) поняття про теорію управління функціональними системами.

Акцентувати увагу студентів на визначальному значенні компетентного фахівця з фізичного виховання дітей як провідної ланки управління процесом формування основ їх здоров’я, його зміцнення та збереження.

З метою формування критичності та творчості мислення майбутніх вчителів з фізичної культури слід організувати обмін думками про фізіологічний та психологічний стан сучасних школярів, який слід завершити визначенням напрямків роботи вчителів з метою формування основ здоров’я дітей, його зміцнення та збереження.

Виявити суттєві ознаки визначень технологія, освітня технологія, здоров’язбережувальна технологія, освітня здоров’язбережувальна технологія. Звернути увагу на умови, що викликали необхідність використання технологічного підходу в педагогіці.

Провідні поняття теми: управління, технологія, освітня технологія, здоров’язбережувальна технологія, освітня здоров’язбережувальна технологія.

Питання до семінару

1. Визначення поняття “управління функціональними системами”.

2. Управління процесом формування основ здоров’я школярів, його зміцнення та збереження.

3. Фахівець з фізичного виховання як одна з провідних ланок управління процесом формування основ здоров’я школярів, його зміцнення та збереження.

4. Обмін думками з питання: “Психологічний портрет сучасного школяра”; “Фізіологічний портрет сучасного школяра”.

5. Освітні здоров’язбережувальні технології як провідний апарат управління процесом формування основ здоров’я школярів, його зміцнення та збереження:

5.1. Визначення поняття “технологія”.

5.2. Визначення поняття “освітня технологія”.

5.3. Визначення поняття “здоров’язбережувальна технологія”.

5.4. Визначення поняття “освітня здоров’язбережувальна технологія”.

 

 

Завдання на самостійне опрацювання:

1. Значення контролю та зворотного зв’язку в процесі управління формуванням основ здоров’я школярів, його розвитком, збереженням та зміцненням.

2. Значення батьків та оточуючого середовища в управлінні формуванням основ здоров’я школярів, його зміцненням та збереженням.

3. Здатність учня до саморегуляції, самоадаптації, його прагнення до формування власного здоров’я.

 

Теми повідомлень:

1. Види технологій.

2. Види здоров’язбережувальних технологій.

3. Види освітніх технологій.

4. Види освітніх здоров’язбережувальних технологій.

 

Реферати:

1. Необхідність використання технологічного підходу в педагогіці.

2. Врахування факторів впливу зовнішнього середовища на школярів як необхідна умова ефективного управління формуванням основ їх здоров’я, його зміцненням та збереженням.

3. Основи теорії управління (поняття “система”, “управління”, “типи управління”, “методи прийняття рішень”).

 

Контрольні питання:

1. Дайте визначення поняттям “система”, “управління”, “типи управління”.

2. Чи є помилка у формулюванні 2 питання семінарського заняття? Якщо є виправте її.

3. Назвіть складові процесу управління формуванням основ здоров’я школярів, його зміцненням та збереженням.

4. Який вплив здійснюють оточуюче середовище та друзі на формування основ здоров’я школярів, його зміцненням та збереженням? Чи можна ці впливи передбачити?

5. Поміркуйте, хто має більше можливостей та компетентностей для ефективного управління формуванням основ здоров’я школярів, його зміцненням та збереженням?

6. Що таке “мотивація” і яке її значення в процесі управління формуванням основ здоров’я школярів, його зміцненням та збереженням?

7. Наведіть приклади здоров’язбережувальних технологій, освітніх технологій, освітніх здоров’язбережувальних технологій.

Творчі завдання:

1. З наявних елементів створіть блок-схему системи вчитель-учень:

 

 

Учень
Вчитель
Зовнішні фактори

 

 


2. Випишіть види освітніх здоров’язбережувальних технологій, які використовуються в Україні.

 

3. Визначте результат впливу наведеної нижче методики формування основ здоров’я школярів на їх організм:

 

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я  
педагогічні принципи, методи, засоби
управління фізичним розвитком та збереженням здоров’я
засоби фізичного виховання
біомеханічні закони побудови рухів
оптимальні режими чергування роботи та відпочинку; оптимальні засоби відновлення працездатності
адаптація організму до фізичних навантажень
біомеханічні, фізіологічні, психологічні методи дослідження
об’єктивні методи контролю
 

Рис. 3. Блок-схема методологічних основ побудови методики формування основ здоров’я школярів (О. М. Почтар, 2011)

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2015-01-05; просмотров: 16 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав