Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Задача 5. Визначитикоефіцієнтионовлення, вибуття та приросту основнихфондів, а такожвартістьосновнихфондів на кінець року в цілому і по кожнійгрупі

Читайте также:
  1. D1. Задача
  2. I. Обоснование соответствия решаемой проблемы и целей Программы приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации
  3. III. Практическая задача
  4. III. Практическая задача
  5. Адаптация как основная задача и метатехнология социальной работы.
  6. Алгоритм моделирования ЗАДАЧА 2
  7. Алгоритм моделирования ЗАДАЧА 2
  8. Анализ соответствия организационной структуры предприятия целям и задачам его деятельности
  9. Билет 36 , задача 2.
  10. Билет 36,задача 3

Визначитикоефіцієнтионовлення, вибуття та приросту основнихфондів, а такожвартістьосновнихфондів на кінець року в цілому і по кожнійгрупі, використовуючиданітаблиці.

 

  На початок Надійшло у Вибуло у На кінець
Показники звітного звітному звітному році. звітного
  року, тис.грн році, тис.грн тис.грн року, тис.грн
Всього основних фондів, в  
тому числі        
Будівлі - -  
Споруди  
Обладнання  
Інші основні фонди  
Комп'ютерні засоби  

 

Задача 6

Оцінити ефективність руху грошових коштів турпідприємства за допомогою показників, які відображають формування чистого грошового потоку: коштів достатності чистого потоку грошових коштів, коефіцієнта ліквідності грошового потоку, коефіцієнта ефективності грошового потоку та коефіцієнта реінвестування (капіталізації) чистого грошового потоку. Дані для розрахунку наведено в таблиці.

 

Показник Минулий рік Звітний рік
Чистий дохід від реалізації турпродукту, тис.грн 250,4   276,5
Витрати на закупку туристичних послуг, тис.грн   90,8   112,3
Витрати на реалізацію турпродукту,тис.грн   10,1   14,8
Фонд оплати праці, тис.грн   18,9   21,1
Відрахування на соціальні заходи, тис.грн   4,2   4,8
Сума амортизаційних відрахувань, тис.грн 7,8   7,8
Виплата відсотків за кредит, тис.грн   27,6   25,4
Дивіденди, тис.грн   15,7   18,9
Приріст грошових коштів, тис.грн 80,5 88,2
Приріст суми реальних і довгострокових інвестицій, тис.грн   12.8   14,3

Задача 7

Визначити балансову вартість основних фондів туристичного підприємства за 2010 рік, якщо вартість основних фондів на кінець 2009 року становила 186 тис. грн. Протягом 2010 року турпідприємство закупило основних фондів на суму 10 тис. грн та списало фізично застаріле на суму 6,3 тис. грн. На протязі 2010 року проводився капітальний ремонт основних фондів, витрати на якийсклали 3,6 тис. грн. Структура первісноївартостіосновнихфондів та нормиамортизаційнихвідрахувань наведено в таблиці.

 

Показники Групи основних фондів
  І II III IV
Первісна вартість, тис.грн 95,5 13,1 5,4 9,2
Норма амортизації, %

Задача 8

Визначитисередньорічнувартістьосновнихфондів по групахтаїх структуру, а такожкоефіцієнтионовлення, вибуття та приросту основнихфондів, виходячи з данихтаблиці.

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 8 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав