Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Якими причинами зумовлено те, що коефіцієнт зносу не відображає фактичної зношеності основних засобів, а коефіцієнт придатності не дає точної оцінки їх поточної вартості?

Читайте также:
  1. Аналіз основних економічних та фінансових показників діяльності підприємства
  2. Аналіз основних коефіцієнтів ділової активності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» БАНК» в частині активів
  3. Аналіз основних показників виробничо-господарської діяльності підприємства
  4. Аналіз основних показників, що характеризують ліквідність
  5. Аналіз технічного стану та руху основних засобів
  6. Безпека праці при виконанні основних видів робіт
  7. Біогеохімічні цикли основних хімічних елементів
  8. Види вартісної оцінки ОЗ
  9. Види самооцінки.
  10. Види самооцінки.

а) на суму зносуосновнихзасобів великий впливздійснює метод нарахуванняамортизації, щозастосовується на підприємстві;

б) вартіснаоцінкаосновнихзасобівзалежитьвід стану кон'юнктурипопиту, а отже, можевідрізнятисявідоцінки, отриманої за допомогоюкоефіцієнтупридатності;

в) на законсервованеобладнаннянараховуєтьсяамортизація на повневідновлення, однакфізичноціосновнізасоби не зношуються, а загальна сума зносузростає;

г) всі відповіді правильні.

35.Якіфакторивпливають на фондовіддачуосновнихфондів?

а) зміна часу роботи обладнаня, зміна виробітку обладнання,зміна структури обладнання;

б) питома вага активнихфондів;

в) коефіцієнтоновленняосновнихзасобів;

г) коефіцієнт змінності роботи бладнання.

36. Який метод застосовують при плануванні чисельності цього персоналу?

а) метод непрямих розрахунків;

б) метод прямих розрахунків;

в) метод позитивних розрахунків;

г) метод зовнішніх розрахунків.

37. Які методи застосовують при плануванні витрат на оплату праці?

а) позитивний і негативний;

б) нормативний і непрямих розрахунків;

в) нормативний і прямих розрахунків;

г) нормативний і зовнішніх розрахунків.

38. Який метод застосовують при плануванні чисельності цього персоналу?

а) метод непрямих розрахунків;

б) метод прямих розрахунків;

в) метод позитивних розрахунків;

г) метод зовнішніх розрахунків.

39. Які методи застосовують при плануванні витрат на оплату праці?

а) позитивний і негативний;

б) нормативний і непрямих розрахунків;

в) нормативний і прямих розрахунків;

г) нормативний і зовнішніх розрахунків.

40. Що виступає вихідним моментом планування грошових потоків?

а) розрахунок мінімальної суми коштів;

б) реалізація тур продукту;

в) виплата заробітної плати;

г) немає правильної відповіді.

41 Яким методом здійснюється планування надходження коштів від інвестиційної та фінан­сової діяльності?

а) прямих витрат;

б) прямого розрахунку;

в) вільного продажу;

г) всі відповіді вірні.

42. Який метод застосовують при плануванні чисельності цього персоналу?

а) метод непрямих розрахунків;

б) метод прямих розрахунків;

в) метод позитивних розрахунків;

г) метод зовнішніх розрахунків.

43. Які методи застосовують при плануванні витрат на оплату праці?

а) позитивний і негативний;

б) нормативний і непрямих розрахунків;

в) нормативний і прямих розрахунків;

г) нормативний і зовнішніх розрахунків.

44. Що виступає вихідним моментом планування грошових потоків?

а) розрахунок мінімальної суми коштів;

б) реалізація тур продукту;

в) виплата заробітної плати;

г) немає правильної відповіді.

45 Яким методом здійснюється планування надходження коштів від інвестиційної та фінан­сової діяльності?

а) прямих витрат;

б) прямого розрахунку;

в) вільного продажу;

г) всі відповіді вірні.

46. До основнихфункційвласногокапіталуналежить:

а) забезпеченнябезперервноїдіяльностіпідприємства;

б) оптимізаціяструктурикапіталу;

в) участь в управлінніпідприємством;

г) раціоналізаціяспіввідношеннявласного і залученогокапіталу.

47. Про ефективністьвикористаннявласногокапіталусвідчать:

а) показникийогорентабельності та оборотності;

б) пропорціїфінансуванняоборотних і необоротнихактивів;

в) фактори, якіформуютьйого величину;

г) термінийогозалучення в господарський оборот.

48. Для оцінкиінтенсивностівикористаннякапіталурозраховується:

а) рентабельністькапіталу;

б) коефіцієнтоборотностікапіталу;

в) коефіцієнтфінансовоїзалежності;

г) сума робочогокапіталу.

49. До інвестованогокапіталуналежать:

а) чистийприбуток;

б) додатковийкапітал;

в) оборотнийкапітал;

г) основнийкапітал.

50. Що виступає вихідним моментом планування грошових потоків?

а) розрахунок мінімальної суми коштів;

б) реалізація тур продукту;

в) виплата заробітної плати;

г) немає правильної відповіді.

51 Яким методом здійснюється планування надходження коштів від інвестиційної та фінан­сової діяльності?

а) прямих витрат;

б) прямого розрахунку;

в) вільного продажу;

г) всі відповіді вірні.

В якому документі міститься загальна для підприємств галузі (регіону) тарифна сітка та шкала співвідношень посадових окладів, а також загальні мінімальні для різних категорій працівників галузі (сфери) розміри доплат і надбавок, що враховують специфіку праці?

а) галузева тарифна угода;

б) міжгалузева тарифна угода;

в) внутрішня тарифна угода;

г) зовнішня тарифна угода.


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 10 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав