Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Загальна характеристика ринку праці в сфері послуг

Читайте также:
  1. Amp;Сравнительная характеристика различных методов оценки стоимости
  2. ATL та BTL на сучасному ринку маркетингових комунікацій
  3. I. Доказывание, понятие и общая характеристика
  4. I. Сутність ринку та її функції
  5. II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЗНИ
  6. II. Характеристика отдельных типов половых гормонов.
  7. II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЯТИ СОЦИЕТАЛЬНЫХ ГРУПП
  8. II. Характеристика распределения населения по доходу.
  9. III. Характеристика подготовки по специальности
  10. III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЙ СОЦИАЛЬНАЯ ОБЩНОСТЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ

Загальна характеристика ринку праці в сфері послуг

2. Специфічні особливості праці і структури зайнятості в галузі «Фізична культура і спорт»

 

Загальна характеристика ринку праці в сфері послуг

У ринковій економіці поряд з ринками засобів виробництва, капіталів, споживчих товарів і послуг і т.д. існує і ринок праці, який, як і будь-який інший, характеризується відповідним попитом і пропозицією.

Попит на ринку праці формується на базі існуючих в тій чи іншій галузі робочих місць, збільшення чи зменшення кількості яких призводить, відповідно, до зростання або зниження попиту на працівників конкретних професій, певного рівня підготовленості.

Ринкова економіка потребує висококваліфікованих працівниках, здатних не тільки творчо підходити до виконання своїх функцій, приймати неординарні рішення, нести відповідальність за них, а й самостійно здійснювати вироблення нових конструктивних ідей.

Високий ресурсозберігаючий ефект сучасних технологій створює можливість для значного вивільнення робочої сили і, отже, посилює напруженість на ринку праці. У країнах з розвиненою ринковою економікою безробіття носить стійкий і масовий характер, становлячи від 2 до 12% і більше від чисельності економічно активного населення.

Як попит, так і пропозиція на ринку праці характеризується не тільки кількісними, а й якісними параметрами. Будь-яке робоче місце призначене для працівника певної спеціальності та кваліфікації. В цілому тенденція руху попиту на робочу силу, зміни складу робочих місць тісно пов'язана з науково-технічним прогресом і складається в скороченні робочих місць некваліфікованого, фізично важкого, нетворчого купа і паралельному збільшенні робочих місць, що вимагають високоосвічених фахівців, схильних до творчості.

Науково-технічний прогрес – безперервний процес розвитку науки, техніки й технологій.

Науково-технічна революція (НТР) – якісний стрибок у розвитку знань і технологій. Останній етап НТР пов’язують з початком комп’ютерної ери. Новий етап НТР обумовив революційні зрушення у змісті й характері праці.

У галузевій структурі робочої сили в країнах з розвиненою ринковою економікою простежується різке скорочення чисельності зайнятих в галузях матеріального виробництва та істотне збільшення зайнятості в сфері нематеріального виробництва у зв'язку з її розширенням і перетворенням в провідну область додатка суспільної праці. Одна з найважливіших причин цей полягає в тому, що праця в галузях невиробничої сфери, продукує в основному послуги, вкрай слабо піддається механізації і автоматизації і вимагає особистої участі людини. При цьому праця в галузях нематеріального виробництва спрямований безпосередньо на людину і тому носить, як правило, творчий характер і вимагає досить високого рівня кваліфікації працівників.

Все сказане відноситься і до проблем ринку праці в галузі «фізична культура і спорт», оскільки вона відноситься до невиробничої сфери і займається виробництвом і наданням послуг.

Однак ринку праці в галузі «фізична культура і спорт» властиві й деякі специфічні особливості.

 

2. Специфічні особливості праці і структури зайнятості в галузі «Фізична культура і спорт»

Праця у сфері фізичної культури і спорту - спільна планомірна діяльність пов'язаних між собою працівників, чинена з допомогою спеціальних засобів праці і спрямована на надання по перевазі послуг.

Праця в галузі «фізична культура і спорт» в тій чи іншій мірі охоплює всі організаційні форми:

- обов'язкові заняття в освітніх установах різного типу, що проводяться на добровільних засадах,

- самостійні заняття фізичними вправами і видами спорту,

- олімпійський і професійний спорт і т.д.


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 15 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.035 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав