Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Право вести педагогічну, навчально-тренувальну та оздоровчу роботу в сфері фізичної культури і спорту мають громадяни

Читайте также:
  1. B. Вестибулоспінальні
  2. Cat - слить и вывести файлы на стандартный вывод.
  3. F) До прекращения дела обвиняемому должно быть разъяснено право возражать против такого основания.
  4. Gl] Тема 9.Законность и правопорядок. Мировой правопорядок
  5. I . Понятие и признаки правовых норм.
  6. I. Исторические аспекты возникновения теории инвестиций и инвестиционного менеджмента.
  7. I. Исторические аспекты возникновения теории инвестиций и инвестиционного менеджмента.
  8. I. Нормативно-правовые акты
  9. I. Нормативно-правовые акты
  10. I. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учителя информатики

1) виключно із спеціальною освітою або підготовкою та за наявності диплому, посвідчення (сертифіката), виданих акредитованими навчальними закладами.

2) Спортивні тренери та судді проходять обов'язкову атестацію в порядку певному Міністерством України у справах молоді та спорту.

Підготовку кадрів для галузі «фізична культура і спорт» в Україні здійснюють в навчальних закладах підвідомчих Міністерству освіти і науки України та Міністерству молоді та спорту України.

Відповідно до багаторівневої системи підготовки кадрів, випускники вузів можуть отримати різні рівні кваліфікації

- молодший спеціаліст,

- бакалавр,

- спеціаліст

- магістр.

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціалістаздійснюється за спеціальностями:

5.010201 «фізичне виховання»;

5.010103 «педагогіка і методика середньої освіти, фізичне виховання».

Підготовка кадрів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра здійснюється за напрямами підготовки:

6.010201 «фізичне виховання»;

6.010202 «спорт»;

6.010203 «здоров'я людини».

Підготовка кадрів за освітньо-кваліфікаційним спеціаліста здійснюється за напрямами підготовки:

7.010201 «фізичне виховання»;

7.010202 «спорт»;

7.010203 «здоров'я людини».

Підготовка кадрів за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра здійснюється за напрямами підготовки

8. 010201 «фізичне виховання»;

8.010203 «здоров'я людини».

 

6. Ринок праці і безробіття в галузі «Фізична культура і спорт»

Безробіттяявляє собою складне соціально-економічне явище, при якому частина працездатного населення не знаходить собі роботи, поповнюючи резервну армію праці.

Фахівці різних країн світу відзначають, щогалузь «фізична культура і спорт» не вільна від прояву феномена безробіття.

Випускники вузів, які отримали професію вчителя фізичної культури, не завжди можуть знайти роботу за фахом. В цьому випадку вони стикаються з необхідністю пошуку роботи в комерційних фізкультурно-спортивних організаціях або переходу, до так званої, напівлегальної трудової діяльності чи організації власної справи.

Ринок праці в комерційних фізкультурно-спортивних організаціях має в силу свого специфічного характеру значні обмеження в попиті на робочу силу. Це пов'язано з незначною кількістю комерційних організацій, нечисленністю їх працівників.

Напівлегальна трудова діяльність характеризується двома основними аспектами:

- З одного боку, це можливість найму в фізкультурно-спортивні організації, як правило, в невеликі комерційні приватні школи, за трудовими угодами короткострокового характеру або з погодинною оплатою і з організацією трудового процесу в різних місцях.

- З іншого боку, це робота за програмою, як правило, нетрадиційної фізичної культури. Така трудова діяльність розглядається як тимчасове вирішення проблеми безробіття, так як завжди характеризується неповною зайнятістю, як фаза пошуку стійкого професійного становища і одночасно як можливість для розкриття підприємницьких ініціатив і здібностей вчителів фізичної культури.

Організація власної справи вимагає від фахівців

1) швидкої реакції на зміну попиту на різні фізкультурно-спортивні послуги;

2) високої мобільності та готовності до адаптації, здатності оперативно змінювати зміст пропонованих фізкультурно-оздоровчих і спортивних програм, форм доведення їх до споживача;

3) схильності до пошуку нових ринкових ніш для розширення професійної діяльності;

4) готовності до невизначеності і непостійності в змісті праці, його розподіл та інтенсивності, а також заробітної плати.

Всі охарактеризовані шляхи вимагають професійної переорієнтації вчителів фізичної культури, якій найчастіше заважають сформовані у них стереотипи і рівень отриманої кваліфікації.

Фактори, що сприяють створенню можливостей для успішної роботи в фізкультурно-спортивних організаціях, а також організації власної справи:

I) подолання вузькопрофесійного стереотипу вчителя фізичної культури.

II) характер і рівень кваліфікації спеціаліста.

Професійна компетенція - головний виробничий ресурс в діяльності за пропозицією і наданню фізкультурно-спортивних послуг. Саме в ній полягає значна перевага вчителів фізичної культури, які в ідеальному випадку повинні володіти не тільки спеціальними знаннями, вміннями і навичками, а й використовувати цей освітній комплекс творчо, з урахуванням ситуації, що складається в зміні попиту на фізкультурно-спортивні послуги.

Однак тільки високої кваліфікації педагога і тренера недостатньо для самостійної діяльності на ринку фізкультурно-спортивних послуг.

III) певний обсяг організаційно-управлінських та економічних знань і навичок.

IV) залучення капіталу і рішення проблем, пов'язаних з установою фізкультурно-спортивної організації.

Рівень капіталовкладень у сфері виробництва послуг значно нижче, ніж у сфері виробництва товарів, і може коливатися в залежності від пропонованих для занять видів спорту і масштабів самої справи.

Разом з тим необхідні початкові витрати, оскільки успіх комерційної фізкультурно-спортивної організації не в останню чергу залежить від місця її розташування, комфортабельності приміщень, оснащення сучасним спортивним обладнанням та інвентарем і т.п.

Отримання необхідного кредитудля вчителя фізичної культури вельми скрутно тому, що він або не може, або може тільки частково забезпечити виконання пов'язаних з цим умов (розробка бізнес плану, гарантії виплати кредиту і т.д.).

Відкриття власної справи тягне за собою безліч організаційно-управлінських та економічних проблем:

1) орендна плата,

2)виплата кредиту

3)податки,

4) додаткові «накладні» витрати і т.п.

V) наявність таких особистісних якостей, як готовність до ризику, знання людей, організаційний талант, високий рівень творчої активності, мобільність та ін.

У такій ситуації для вчителя фізичної культури є необхідним отримання другої вищої освіти чи проходження перепідготовки та підвищення кваліфікації.


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 6 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав