Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ця теза ще раз підкреслює абсурдність ототожнення прожиткового мінімуму зі стандартом життя, оскільки його можна визначити лише як стандарт злиденності.

Читайте также:
  1. Cat - слить и вывести файлы на стандартный вывод.
  2. DCOR моделирование как разновидность стандарта SCOR модели.
  3. I. Государственный стандарт общего образования и его назначение
  4. I. Стандарты текста
  5. IAS) Халықаралық қаржы есептілігінің стандарты
  6. II. Изучение государственного образовательного стандарта.
  7. III. Структура Федерального компонента образовательного стандарта по обществознанию
  8. III. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНДАРТОВ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ
  9. III. Характеристика стандартов второго поколения по физике
  10. ISO 14000 халықаралық стандарты

У Глосарії з трудового права та соціально-трудових відносин (з посиланням на досвід ЄС) прожитковий мінімум (Living wage) визначений як рівень заробітної плати, достатній для задоволення основних життєвих потреб сім’ї середнього розміру в конкретній економіці [14]. Це визначення відрізняється від українського, перш за все тим, що прожитковий мінімум розраховується не для однієї особи, а в розрахунку на сім’ю середнього розміру і пов’язується не зі споживанням, а із розміром заробітної плати.

Наприклад, у Литві прожитковий мінімум визначається на основі потреб сім’ї з 4–х осіб: хлопчик 14 років, дівчинка 6–8 років та двоє дорослих. Для інших сімей використовуються спеціальні коефіцієнти. Продовольча частка включає понад 50 видів товарів і становить 45–50% мінімального споживчого бюджету.

У Болгарії прожитковий мінімум визначається на основі споживчих кошиків, яких було запропоновано шість, в залежності від комбінацій щодо складу сімей за їхніми ознаками. Харчова частина кошика містить градації для працюючих, пенсіонерів та дітей, включаючи 149 позицій продовольчих товарів. В різних країнах використовується або ж соціальний, як у Литві, Білорусії та Естонії, або фізіологічний прожитковий мінімум, як, наприклад, у Росії чи Казахстані.

З урахуванням того, що до прожиткового мінімуму прив’язуються соціальні гарантії, які зазвичай є нижчими за прожитковий мінімум, то і вони є мінімальними і ніяк не можуть бути нормою.

Відповідно до Закону України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” основні соціальні гарантії не можуть бути нижчими за законодавчо встановлений прожитковий мінімум. За законом „державні соціальні гарантії – встановлені законами мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги, розміри інших видів соціальних виплат, встановлені законами та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму.” Поки що ця норма закону виконується лише частково, як і та, що гарантує конституційне право на достатній життєвий рівень громадян. Фактично прожитковий мінімум і до цього часу слугує орієнтиром, до якого прагне той чи інший розмір соціальної гарантії.

Місяць Розмір Місяць Розмір
січень 1218 грн. липень 1218 грн.
лютий 1218 грн. серпень 1218 грн.
березень 1218 грн. вересень 1218 грн.
квітень 1218 грн. жовтень 1218 грн.
травень 1218 грн. листопад 1218 грн.
червень 1218 грн. грудень 1218 грн.

 

Найпершим видом соціальних гарантій, встановлених законодавством України, є мінімальний розмір заробітної плати. На практиці її величина ніяк не може досягти прожиткового мінімуму і ледве забезпечує виживання людини. Очевидно, що встановлений на сьогоднішній день розмір мінімальної заробітної плати аж ніяк не може задовольнити потреби працівника та його родини. За таких умов заробітна плата втрачає свою мотиваційну функцію щодо забезпечення відтворення робочої сили і стимулу до праці. Наявність роботи не є гарантією хоча б мінімального достатку. Аналіз вітчизняної практики показує, що в державі рівень мінімальних гарантій в галузі оплати праці – фактично є фікцією.

Іншою державною соціальною гарантією є мінімальна пенсія за віком, що встановлена в розмірі Пенсіонери є найменш захищеною категорією населення. За даними статистики кожний сьомий пенсіонер отримує пенсію у розмірі прожиткового мінімуму або нижче [19]. Варто сказати, що 90% пенсіонерів в Україні є бідними, діюча пенсійна система не забезпечує важливого зв’язку між зусиллями і винагородою, податки на пенсійне страхування високі, а пенсійні виплати неадекватно малі.

При вирішенні соціальних проблем держава повинна запровадити цивілізовані соціальні стандарти. Визначаючи розміри заробітних плат, пенсій, соціальних допомог, необхідно відштовхуватися від розрахунків, спрямованих на встановлення реального, а не надуманого “споживчого кошика”. Такі розрахунки мають стати базовими при визначенні розмірів соціальних виплат, що забезпечують гідний рівень життя всього населення та окремих його груп.

Високі рівні соціальних стандартів стануть реально досяжними лише тоді, коли буде сформована відповідна їм матеріальна база. А відтак, вони мають формуватися на основі забезпечення державою такого рівня соціальних благ, який має, скажімо, представник середнього класу, зайнятий у виробничій сфері. Основне призначення соціальних стандартів – “підтягування” малозабезпечених представників суспільства до рівня середнього класу. Ефективна система соціальних стандартів є обов’язковою передумовою формування потужного середнього класу та ліквідації глибокого розшарування суспільства.


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 7 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.022 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав