Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Закони Кеплера

Читайте также:
  1. III. Закони про кримінальну відповідальність, не мають зворотну дію в часі.
  2. Взаємодія тіл і закони Ньютона
  3. Екологічні закони та головні принципи екологічної безпеки
  4. Екологічні закони та головні принципи екологічної безпеки
  5. Економічні закони та закономірності розміщення виробництва, їх об’єктивний характер
  6. Економічні категорії й закони
  7. Закони діалектики
  8. Закони і підзаконні акти
  9. Закони Кірхгофа

Рух планет Сонячної системи не є безладним та невпорядкованим. Вони обертаються навколо Сонця згідно із законами, які на початку XVII століття відкрив видатний німецький учений Й. Кеплер (1571—1630).

Еліпсом називається плоска замкнена крива, шо складається з точок, сума відстаней від яких до двох даних точок Р, та Р, є величиною
сталою. Точки Р1 та Р2 називаються фокусами еліпса. Середина відрізка Р(Р2 точка О — центр еліпса. Відрізок АР = 2а— називається
великою віссю, а відрізки АО та ОР — великими півосями еліпса

Відношення називається ексцентриситетом еліпса і ха­рактеризує його витягнутість.

Відрізок, що з'єднує довільну точку еліпса з одним з його фокусів, називається радіус-вектором цієї точки.

Перший закон Кеплера. Орбіти планет є еліпсами зі спільним фо­кусом, у якому міститься Сонце.

Афелій — найдальша від Сонця точка траєкто­рії планети, перигелій — най­ближча точка.

 
 

Середня відстань від Сонця — це середнє арифметичне її афелійної та перигелійної відстаней, вона дорівнює великій півосі орбіти

Другий закон Кеплера. Радіус-вектор планети за однакові про­міжки часу описує рівні тощі (або секторна швидкість планети — величина стала).

За дру­гим законом Кеплера, лінійна швидкість планети неоднакова у різних точках орбіти. Швидкість планети відносно Сонця поблизу перигелію найбільша, а поблизу афелію — найменша.

Третій закон Кеплера. Квадрати зоряних (сидеричних) періодів обертання планет належать як куби великих півосей орбіт.

Домашнс завдання:

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 7 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав