Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз маркетингової діяльності підприємства

Читайте также:
  1. E. Руховий аналізатор.
  2. V. ЕТАП САМОАНАЛІЗУ, ГРУПОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ ТА САМОРОЗВИТКУ
  3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  4. Аналіз активно-пасивних операцій ломбардів.
  5. АНАЛІЗ ВАЛЮТНОГО РИНКУ ТА ОПЕРАЦІЙ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ
  6. Аналіз виконання договірних зобов’язань
  7. Аналіз виконання договірних зобов’язань
  8. Аналіз виконання договірних зобов’язань
  9. Аналіз виробництва культури
  10. Аналіз витрат і собівартості продукції рослинництва

Аналіз, продовжуючи і поглиблюючи контроль, виявляє чинники, які впливали і у якій мірі на той чи інший рівень досягнення запланованих результатів. Як раз виявлення чинників і рівня їх впливу на маркетингове середовище й складає основне завдання маркетингового аналізу.

Аналіз маркетингової діяльності підприємства - це дослідження сукупності дій на предмет досягнення маркетингових цілей, внутрішніх і зовнішніх умов функціонування організації, результатів і ефективності діяльності підприємства з метою виявлення чинників, що впливають на них і рівня їх впливу на стан маркетингової діяльності.

Аналіз результатів маркетингової діяльності підприємства здійснюється по таких напрямках:

· аналіз річних планів збуту,

· аналіз прибутковості,

· аналіз ефективності маркетингу,

· аналіз товарно-матеріальних запасів.

Мета такого аналізу - з'ясувати ефективність маркетингової діяльності підприємства. Для проведення аналізу використовують фінансові звіти підприємства (про результати господарської діяльності, про прибутки і витрати, балансовий звіт), а також дані щодо:

· обороту з продажу продукції,

· розподілення продажів по регіонах,

· результатів діяльності збутового персоналу,

· регулярності надходження замовлень.

· розміру портфелю замовлень,

· способів продажів,

· стану товарних запасів тощо.

1. Аналіз річних планів збуту

А. Товарооборот (Т). Це сума (обсяг) продажу (реалізацій товарів за певний період часу. Зрівнюються планові і фактичні показники товарообороту і визначається вплив окремих чинників на обсяг товарообороту. Останній провадиться методом ланцюгових підстановок на основі попереднього розрахунку індексів зміни окремих показників, то впливають на обсяг товарообороту: ціни, продуктивність праці, кількість проданих товарів тощо.

Б. Валовий товарооборот (Тв)

, (

де Рі - обсяг продажу і-го товару,

- ціна і-го товару, і = 1...n, асортимент товарів.

В. Структура товарообороту (структура реалізації товарів). ЇЇ доцільно реалізувати в наступних розрізах:

· у регіональному розрізі;

· в асортиментному розрізі;

· за галузевою ознакою;

· за формою власності споживачів;

· за обсягами замовлень споживачів;

· за кількістю споживачів;

· за середньою величиною замовлень відносно товарообороту чи кількості.

В процесі структурного аналізу розраховуються питомі ваги окремих форм продажу або окремих форм товарів (по визначених вище розрізах) в загальному обсязі реалізації товарів.

Можуть також бути розраховані частки і-го товару j-го регіону (галузі, групи споживачів) у загальному обсязі товарообороту, що дає можливість визначати пріоритетні напрями діяльності.

Г. Частка ринку (Чр).

, (

де Оф - обсяг продажу певного товару підприємства,
Ор - обсяг продажу того ж самого товару на ринку (сегменті ринку).
Аналіз здійснюється по кожному з окремих товарів підприємства.

Д. Циклічність коливань у збуті продукції. Циклічність продажів товару характеризується: 1) динамікою реалізації товарів (середній темп зміни обсягу реалізації товарів) за певний період часу (Др), 2) рівномірністю реалізації товарів: а) середньоквадратичне відхилення - Ос, яке визначає діапазон коливання реалізації товарів; б) коефіцієнт варіації - Кв, який виражає нерівномірність реалізації товарів по окремих періодах.

, (

де Рп - обсяг реалізації товарів в порівняльних цінах за останній період аналізованого відрізку часу (останній місяць, квартал).
Рі - обсяг реалізації товарів у першому періоді аналізованого відрізку часу (перший місяиь або квартал).

, (

де Р - обсяг реалізації товарів у кожному конкретному періоді аналізованого відрізку часу,
- середній обсяг реалізації товарів в одному періоді аналізованого відрізку часу,
п - кількість періодів в аналізованому відрізку часу.

Коефіцієнт варіації: , (

Е. Динаміка замовлень (Дз).

Дз = Зз/Зп, (

де Зз - замовлення звітного року, Зп - замовлення попереднього року.

Є. Продуктивність (П).

П=Тв/Кп, (

де Тв - валовий товарооборот,
Кп - кількість працівників (клієнтів, продавців).

Ж. Коефіцієнт якості (Кя).

Кя = Чр/Тв,  

де Чр - число рекламацій.

З.АналІз динаміки споживачів (клієнтів) - Дс

Дс - Ча/Чб, (

де Ча - чисельність споживачів (клієнтів) в аналізованому періоді,
Чб - чисельність споживачів (клієнтів) в базовому періоді.
Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 102 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав