Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Основна. 3. ЛинденбратенЛ.Д. И.П.Королюк И.П.Медицинская радиология и рентгенология.-М.:Медицина.- 1993.-556с.

Читайте также:
 1. I.5. Основная идея электронных таблиц Excel
 2. II Основная часть
 3. II. Основная часть
 4. II. Основная часть
 5. Базова (основна)
 6. Билет№ 19:Доказательство бытия Бога как основная проблема средневековой философии.
 7. Действие — основная единица анализа деятельности. Действие — это процесс, направленный на достижение цели.
 8. Задоволення потреб споживачів як основна ціль маркетингу. Сучасні концепції мультиатрибутивного товару.
 9. Кислотно-основная классификация катионов по группам
 10. Контрактная система оплаты труда. Основная и дополнительная заработная плата. Основные виды дополнительной заработной платы.

1. Кравчук С.Б, Лазар А.П. Основи променевої діагностики.-Чернівці.-2006.-256 с.

 1. Рентгенодіагностика За ред.Мілька В.І.-“Нова книга “,2005.-342с.

3. ЛинденбратенЛ.Д. И.П.Королюк И.П.Медицинская радиология и рентгенология.-М.:Медицина.- 1993.-556с.

4. Милько В. И. , Лазар А.Ф ., Майданик. Н.К.­Рентгенология. – Киев: Вища школа,1983. – 239 с.

Додаткова:

1. Коваль Г.Ю. (ред) Променева діагностика. – Т. 1, 2.- 1998.-1166 с.

2. Верещагин Н.В., Брагина Л .К и др. Компьютерная томография мозга.- М.:Медицина, 1986.-252 с.

3. Коновалов О.М. Корниенко О.М. Компьютерная томография в нейрохирургической клинике.- М.:Медицина, 1985.-290 с.

4. Позмогов Н.К.,Терновой С.К.,Бабий Я .С. ,Лепехин Н.М.

5. Томография легких.- К.:Здоров’я, 1991.-284 с.

6. Тодуа Ф.Г.,Федоров В .Д.,Кузин М.И. Компьютерная томография органов брюшной полости.- М.: Медицина,1991. -446с.

 


8. Орієнтовна карта роботи студентів:

№ п/п Основні завдання вказівки відповіді
1. Принципи методу КТ Вивчити, яким чином одержується КТ зображення  
2. Принципова схема будови КТ Вивчити принципову схему будови КТ  
3. Показання до використання КТ Вивчити, у яких випадках показані дослідження на КТ  
4. Протипоказання до дослідження на КТ Вивчити, коли не можна хворих обстежувати на КТ  
5. Підготовка хворих до обстеження на КТ Вивчити, як готувати хворого до обстеження на КТ  
6. Основні синдроми, які виявляються за допомогою КТ Вивчити патологічні синдроми, які виявляються за до­помогою КТ  

 

3.5.Матеріали для самоконтролю.

А.Питання для самоконтролю.

1.Принципови основи КТ.

2.Основні технічні вузли апарату КТ.

3.Що таке коефіцієнт абсорбції при визначенні умовній щільності тканини, який застосовується?

4.Особливості зображення в умовах КТ.

5.Послідовність читання КТ.

6.Показання і протипоказання до КТ.

7.Що дає при КТ введення контрасту?

8.Підготовку хворих до КТ.

9.Орієнтири, по яких розпізнають ділянку дослідження при вивченні: а)черепа, б)органів грудної клітки, в)черевної порожнини, г)позачеревного простору, д)кінцівок.

10.Синдроми патологічних змін,які визначаються з допомогою КТ.


Б..Тести I рівня по темі «Комп’ютерна томографія»№1

1. Які види опромінення використовуються при комп’ютерній томографії?

  1. ультразвукове 2. інфрачервоне 3. рентгенівське

2. В якому вигляді отримується зображення при комп’ютерній томографії?

  1. у вигляді кривих
  2. у вигляді фронтальних площинних зображень
  3. у вигляді аксіальних площинних зображень

3. Що лежить в основі отриманих комп’ютерних томограм?

  1. процес засвітлення рентгенівської плівки рентгенівським променем
  2. процес сканування тіла рентгенівським променем
  3. процес сканування тіла ультразвуковим променем.

4. Яким чином ми реєструємо рентгенівське опромінення, що використовується при комп’ютерній томографії?

  1. з допомогою рентгенівської плівки
  2. з допомогою сцинтиляційних датчиків
  3. з допомогою п’єзокристалу

5. У що перетворюється електричний імпульс отриманий в процесі комп’ютерної томографії?

  1. в тепло 2. в ультразвук 3. в цифри

6. На якому приладі ми отримуємо зображення при проведенні комп’ютерної томографії?

  1. на рентгенівському екрані
  2. на екрані телевізора
  3. на рентгенівській плівці.

7. Що вимірюється в одиницях Хаунсфілда?

1. щільність досліджуваних тканин

2. сила струму

3. величина напруги

8. Чому рівна щільність води в одиницях Хаунсфілда?

1. + 150 од. Н 2. 0 од. Н 3. – 1500 од. Н

9. Чому рівна щільність кістки в одиницях Хаунсфілда?

1. + 1500 од. Н 2.0 од. Н 3. – 150 од. Н

10. Чи можна міняти щільність тканин опромінених з допомогою комп’ютерної томографії?

1. так 2. ні 3. це залежить від характеру тканин

Тести I рівня по темі «Комп’ютерна томографія» №2

11. Яка речовина використовується для посилення щільності тканин при комп’ютерній томографії?

1. водорозчинна контрастна речовина

2. жиророзчинна контрастна речовина

3. газ

12. Якої концентрації водорозчинну контрастну речовину можна використовувати для контрастування при проведенні КТ?

1. 30% 2. 3% 3. 75%

13. Якої концентрації контрастну речовину потрібно використовувати при підсиленні тіні метастазу в печінці?

1. 30% 2. 3% 3. 75%

14. Як потрібно вводити рентген контрастну речовину, що використовується для підсиленні тіні метастазу в печінці?

1. через рот 2. в/венно 3. в метастаз

15. У чому полягає підготовка хворого при проведенні комп’ютерної томографії з використанням йодистих препаратів?

1. підготовка кишечнику

2. визначення чутливості до йодистих препаратів

3. підготовка не потрібна

16. У чому полягає підготовка хворого при обстеженні ШКТ з допомогою комп’ютерної томографії?

1. очищення кишечнику від раніше прийнятого сірчанокислого барію

2. введення в кишечник сірчанокислого барію

3. підготовка не потрібна

17. Яким чином можна контрастувати просвіт тонкого кишечнику при проведенні комп’ютерної томографії?

1. ввести в просвіт кишечнику сірчанокислий барій

2. ввести в кишечник 3% розчин кардіотраста

3. ввести в кишечник газ

18. В якому випадку не можна проводити комп’ютерну томографію органів черевної порожнини?

1. при болях в черевній порожнині

2. при наповненні петель кишечнику сірчанокислим барієм

3. при підозрі на рак ШКТ

19. В якому випадку не можна проводити комп’ютерну томографію органів черевної порожнини?

1. при болях в черевній порожнині

2. при великій кількості газів в просвіті кишечника

3. при підозрі на рак печінки

20. В якому випадку не можна проводити КТ головного мозку?

1. при болях в голові

2. при наявності металевих кліпс в речовині головного мозку

3. при підозрі на пухлину головного мозку.

 

Тести I рівня по темі «Комп’ютерна томографія» №3

21. В якому випадку не можна проводити КТ дослідження?

1. при надмірному ожирінні

2. у стані шока

3. при підозрі на пухлину

22. В якому випадку не можна проводити КТ дослідження?

1. при кровотечі

2. при болях

3. при підозрі на пухлину

23. Яка підготовка потрібна при дослідженні органів малого тазу у жінок?

1. ввести сірчанокислий барій в кишечник

2. ввести газ в пряму кишку

3. очистити шлунок

24. Яка підготовка потрібна при дослідженні органів малого тазу у жінок?

1. ввести сірчанокислий барій в кишечник

2. ввести тампон у піхву

3. очистити шлунок

25. Яка підготовка потрібна при дослідженні органів малого тазу у жінок?

1. наповнити 2% контрастною речовиною сечовий міхур і тонкий кишечник

2. ввести сірчанокислий барій в кишечник

3. очистити шлунок

26. Яка підготовка потрібна при дослідженні органів малого тазу у чоловіків?

1. ввести сірчанокислий барій в кишечник

2. наповнити газом пряму кишку і сечовий міхур

3. очистити шлунок

27. Які зміни визначаються з допомогою КТ при синдромі порушення відтоку рідини із органу?

1. зміни положення органу

2. наявність додаткової тканини в органі

3. збільшення розмірів протоків і порожнин

28. Які зміни визначаються на КТ при синдромі порушення цілісності органу?

1. порушення структури за рахунок

появи ділянок різної щільності

2. збільшення розмірів порожнин

3. збільшення розмірів органу

29. Які зміни визначаються на КТ при синдромі вільної рідини в черевній порожнині?

1. збільшення об’єму органа

2. збільшення щільності органа до + 40Н

3. збільшення розмірів просторів між органами і змінення їх положення, поява тканини щільністю + 4Н - + 8Н

30. Які зміни визначаються на КТ при синдромі дифузного ураження органу?

1. змін не виявляють

2. зміни структури органу та зменшення або збільшення органу

3. зміна положення органу.

 

В Ситуаційні задачі II ровня/

1.На комп’ютерної томограмі печінки в 6 сегменті визначається ділянка зниження щільності +15одН округлой форми з чіткими межами. Це утворення зміщує жовчну протоку. Якому синдрому відповідають ці зміни?

2.На комп’ютерної томограмі печінка збільшена в об’ємі, щільність ії рівномірно знижена, краї рівні. Якому синдрому відповідають ці зміни?

3.На комп’ютерної томограмі головного мозку значно збільшений об’єм шлуночкової системи. Якому синдрому це відповідає?

4. На КТ грудної клітки у плевральній порожнині визначається додаткова однорідна структура, по щільності рівна щільності води. Рідина розміщується також і в проекції природно існуючих щілин, зміщує середостіння у здоровий бік. Якому синдрому відповідають ці зміни?

5. На КТ черевної порожнини печінка має нерівний контур. Структура ії неоднорідна за рахунок ділянок неправильної форми щільністю +80од Н.Така же структура є і біля печінки у черевної порожнині.

4.Матеріали для аудиторної самостійної роботи

4.1. Перелік навчальних практичних завдань , яки необхідно виконати на практичному занятті

· На початку заняття відповісти на тести I рівня для оцінки вихідного рівня знань студентів по темі;

· Розібрати принципи методу КТ;

· Розібрати показання і протипоказання до КТ;

· Розібрати схему будови пристроїв для КТ;

· Розібрати характер інформації, яку видають пристрої для КТ, переваги та недолики;

· Розібрати методики КТ: КТ ангіографія; спіральнаКТ; КТ с підсиленням; трехмерная КТ – віртуальна ендоскопія. Розібрати різни види КТ зображень:;

· Розрібрати синдроми, які можна виявити за допомогою КТ.

· Шкідливість КТ| дослідження і шляхи| ії зниження ;

· Наприкінці заняття: відповісти на тести II рівня;

вирішити задачі III рівня.

4.2. Професійні алгоритми щодо опанування навичками та вміннями.

Завдання. Вказівки При- мітка
Розібрати показання та та протипоказання КТдослідження. Виришити задачи на цю тему  
Навчитися розпізнавати КТ апарат Відібрати з декількох зображень діагностичної апаратури зображення КТ апарата  
Розібрати схему будови КТ апарату Перерисувати в зошит схему  
Навчитися розпізнавати різни види КТ зображення      

 

Виконати: переписати в зошит графи логічної структури, розв'язати ситуаційні задачі, відповіді записати в зошит

4.3.Навчальні задачі, тести, завдвння, що доповнюють самостыйну роботу на практичному занятті, а також довідкові матеріали.

Задачі III рівня.

1. Хворий А. 49 років, скаржиться на періодичний, тупий, ниючий біль в епігастральній ділянці, відсутність апетиту. За рік схуд на 5 кг. У хворого періодично виникають опоясуючі болі в епігастрії, які супроводжуються блювотою, підвищенням температури.

При пальпації живота виявляється новоутворення з нечіткими контурами, щільно еластичної консистенції. При дослідженні шлунку патологічних змін не виявлено. Вирішити, чи є показання для проведення КТ у пацієнта, яка мета дослідження. Вказати заходи по підготовці хворого до КТ.

2. Хвора С. 63 роки, скаржиться на гіркоту в роті, неясні болі в епігастральній ділянці. Хвора має зайву вагу. Пальпація живота, а також ультразвукове дослідження ускладнене.

Застосована радіосцинтиграма. Відмічено збільшення печінки. Розподілення радіофармпрепарату середніми і великими осередками. В селезінці накопичення препарату не відбулося. При рентгеноскопії шлунка патологічних змін не виявлено. Висловлено припущення про патологічні зміни печінки дифузного характеру. Що ви можете бачити на КТ при хронічному гепатиті, при об’ємному ураженні печінки?

3. Хвора Г. 23 роки, скаржиться на постійні головні болі без чіткої їх локалізації. Відмічає зниження пам’яті, розлад зору. Аналгетики і гіпотензивні засоби полегшення не дають. АТ в нормі. Можливо припустити наявність внутричерепної гіпертензії. Які діагностичні задачі можна вирішити в даному випадку за допомогою КТ?

 

 

Тести III рівня.

1.Складіть пари: щільність в одиницях Наунсфілда – тканина якої вона відповідає

1. 0 од Н 1.повітря

2. -100од Н 2.м’яка тканина

3. -1500од Н 3. крововилив

4. +2000од Н 4. рідина.

5. +30-+:60од Н 5. жир

6. + 80од Н 6. кістка

2.Складіть пари: ионна, неионна контрастна речовина – назва речовини

1.урографин 1.ионна

2.омнипак 2.неионна

 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 10 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.042 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав