Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз забезпеченості і повноти використання трудових ресурсів підприємства. Аналіз використання фонду робочого часу

Читайте также:
  1. E. Руховий аналізатор.
  2. V. ЕТАП САМОАНАЛІЗУ, ГРУПОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ ТА САМОРОЗВИТКУ
  3. Аналіз активно-пасивних операцій ломбардів.
  4. АНАЛІЗ ВАЛЮТНОГО РИНКУ ТА ОПЕРАЦІЙ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ
  5. Аналіз виконання договірних зобов’язань
  6. Аналіз виконання договірних зобов’язань
  7. Аналіз виконання договірних зобов’язань
  8. Аналіз виробництва культури
  9. Аналіз витрат і собівартості продукції рослинництва
  10. Аналіз витрат на виробництво продукції

Основними завданнями аналізу чисельності і складу працівників являються:

 оцінка чисельності персоналу по складу, підлозі, віку, спеціальності, кваліфікації;

 встановлення міри забезпеченості підприємства кадрами;

 перевірка даних про використання робочого часу;

 визначення динаміки і причин руху кадрів;

 розробка заходів, спрямованих на поліпшення забезпеченості підприємства кадрами, вдосконалення їх структури і використання.

Забезпеченість підприємства трудовими ресурсами визначається порівнянням фактичної кількості працівників по категоріях і професіях з плановою потребою. Особлива увага приділяється аналізу забезпеченості підприємства кадрами найбільш важливих професій. Необхідно аналізувати і якісний склад трудових ресурсів по кваліфікації.

Для оцінки відповідності кваліфікації робітників складності виконуваних робіт порівнюють середні тарифні розряди робіт з середніми тарифними розрядами робітників. (які розраховуються по середньозваженій арифметичній).

Якщо фактичний середній тарифний розряд робітників нижчий планового і нижче середнього тарифного розряду робіт, то це может привести до випуску менш якісної продукції. Якщо середній розряд робітників вище за середній тарифний розряд работ, то робітникам треба робити доплату за використання їх на менш кваліфікованих роботах.

Кваліфікаційний рівень працівників багато в чому зависит від їх віку, стажу роботи, освіти і так далі. Тому в процесі аналізу вивчають зміни у складі робітників по вoзросту, стажу роботи, освіті. Оскільки вони відбуваються в результаті руху робочої сили, то цьому питанню при аналізі приділяється велика увага.

Для характеристики руху робочої сили рассчитывают і аналізують динаміку наступних показників: коефіцієнта обороту по прийому, коефіцієнта обороту по вибуттю, коефіцієнта плинності кадрів, коефіцієнта постійності персоналу підприємства.

Повноту використання трудових ресурсів можна оцінити за мірою использования фонду робочого часу.

Фонд робочого часу(ФРВ) залежить від чисельності рабочиx(Чр), кількості відпрацьованих днів одним робітником в середовищ йому за рік і середній тривалості робочого дня(ПД):

ФРВ = Чр*Д* ПД.

Вплив чинників на його зрадіние можна встановити способом абсолютних різниць:

Зміна ФОП за рахунок зміни чисельності робітників визначається за формулою:

ΔФРВчр = (ЧРф- ЧРпл) * Дпл * ПДпл

Зміна ФОП за рахунок зміни кількості відпрацьованих днів одним робітникам визначається за формулою:

ΔФРВд = (Дф - Дпл) * ЧРф * ПДпл

Зміна ФОП за рахунок зміни середньої тривалості дня визначається за формулою:

ΔФРВ п = (ПДф - ПДпл) *Дф* ЧРф

Таблиця 1

Початкові дані для факторного аналізу

Показник План Факт Відхилення
Обсяг виробництва продукции,млн руб 96 000 100 800 + 4800
Среднесписочная чисельність: пром.-виробничого персоналу(ПВП) робітників(ЧР) 200 160 202 165 +2 +5
Питома вага робітників в загальній чисельності пром-виробничого. персоналу (УД),%   81,68 + 1,68
Відпрацьовано днів одним робітникомм за рік (Д)     - 10
Відпрацьовано годин одним робітником     - 111
Середня тривалість робочого дня (П),год 7,95 7,8 -0,15
Фонд рабочого часу, годин     - 9570
Середньорічне вироблення, млн. грн: - одного работающ. (ГВ) - одного робітника (ГВ1) 480 600 499,01 610,91 + 19,01 + 10,91
Среднедневная виробітку робітника(ДВ), тис. грн 2,73 2,91 + 0,18
Среднечасовая вироблення робітника(ЧВ), тис. грн 343,4 373,08 + 29,68

На аналізованому підприємстві фактичний фонд робітника часу менше планового на 9570 годин.

ΔФРВчр = (ЧРф- ЧРпл)*Дпл*ПДпл =(165 - 160) *220* 7,95 = + 8745 ч;


ΔФРВд = (Дф - Дпл) * ЧРф * ПДпл =(210 - 220) * 165 * 7,95 = -13 118 ч;


ΔФРВ п = (ПДф - ПДпл) *Дф* ЧРф =(7,8 - 7,95) * 210 * 165 = -5197 ч.

Разом: - 9570 годин
Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 83 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав