Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Завдання 1. 1.Античний мислитель, засновник містичної філософії цифр:

Читайте также:
  1. I. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
  2. II. Завдання та обов'язки
  3. II. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
  4. U Домашнє завдання до практичного заняття № 10.
  5. VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
  6. VII. Домашнє завдання.
  7. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади та його завдання.
  8. Бойові завдання і бойові порядок механізованих підрозділів у наступі.
  9. ВАРІАНТ 1 ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
  10. Варіант 1.Тестові завдання

1. Античний мислитель, засновник містичної філософії цифр:

а) Сократ; б) Фалес; в) Піфагор; г) Анаксимен.

2. Що не є історичним типом світогляду:

а) художній; б)міфологічний; в) філософський; г)релігійний.

3. Яка з релігій не є світовою:

а) християнство; б) брахманізм; в) буддизм; г) іслам.

4. Натурфілософія – це:

а) філософія природи; б) філософія людини; в) філософія буття; г)релігія.

5. Що вивчає онтологія:

а) вчення про буття; б) питання сенсу життя; в) вчення про пізнання; г) вчення про матерію.

6. Що є альтернативою діалектики:

а) сцієнтизм; б)схоластика; в) марксизм; г) метафізика.

 

Завдання 2

Етапи ставлення української філософської думки.

Завдання 3

Чи завжди зміни кількості призводять до змін якості? Аргументуйте відповідь.

Білет 15

Завдання 1

1. Хто створив вчення по надлюдину:

а) З.Фрейд; б) Камю; в) Ф.Ніцше; г) А.Шопенгауер.

2. Який історичний тип світобачення намагається пояснити світ на основі розуму і знань:

а) наука; б) філософія: в) релігія; г) міфологія

3. Про те, що на чолі держави повинні бути філософи, говорив:

а) Сократ; б) Геракліт; в) Платон; г) Арістотель.

4. Виділіть релігії які вважаються світовими:

а) буддизм, католицизм, іслам; б) буддизм, християнство, іудаїзм;

в) буддизм, християнство, іслам; г) буддизм, православ’я, іслам.

5. Назвіть напрямок стародавньої індійської філософії, яке в наступному стало світовою релігією:

а) Індуїзм; б) християнство; в) баптизм; г) буддизм.

6. Яка із сходинок пізнання належить чуттєвому пізнанню:

а) судження; б) умовивід; в) сприйняття; г) поняття.

 

Завдання 2

Старогрецька філософська думка.

Завдання 3

Поясніть вислів філософа Сократа. “Скажи мені що-небудь, щоб я тебе побачив”.

 

Білет 16

Завдання 1

1. Батьківщиною Ренесансу (Відродження) вважають:

а) Німеччину; б) Італію; в) Австрію; г) Росію

2. Якого твердження дотримувався раціоналізм:

а) «Світ є комплексом відчуттів»; б) «Я мислю, отже я існую»; в) «Нема нічого в розумі, чого б не було в почуттях»

3. Який філософ визнавав несвідоме самим значущим в житті людини:

а) Ф.Бексі; б)Р.Декарт; в) К.Маркс; г) З.фрейд

4. Притаманна людині здатність створювати якісно нові матеріальні і духовні цінності, це:

а) відповідальність; б) самовідданість; в) свобода; г) творчість

5. Який рух не існує в природі:

а) механічний; б) біологічний; в) ідеальний; г) геологічний.

6. Філософська категорія, що виражає спосіб існування певного змісту, його організація – це:

а) зміст; б) форма; в)необхідність; г) випадковість.

 

Завдання 2

Охарактеризуйте основні принципи ісламу.

Завдання 3

Визначте взаємозв’язок понять «Філософія» та «культура».

Білет 17
Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 26 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав