Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Завдання 1. 1.Мислитель XVII ст. засновник емпіричного напрямку:

Читайте также:
  1. I. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
  2. II. Завдання та обов'язки
  3. II. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
  4. U Домашнє завдання до практичного заняття № 10.
  5. VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
  6. VII. Домашнє завдання.
  7. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади та його завдання.
  8. Бойові завдання і бойові порядок механізованих підрозділів у наступі.
  9. ВАРІАНТ 1 ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
  10. Варіант 1.Тестові завдання

1.Мислитель XVII ст. засновник емпіричного напрямку:

а) Р. Декарт; б) Ф. Бексі; в) Б. Спіноза; г) Д. Дідро.

2.Прибічники якого філософського напрямку вважають, що головними у людини є свідомість, розум:

а) матеріалізму; б) дуалізму; в) раціоналізму; г) агноцистизму.

3.Чому надає перевагу детермінізм:

а) випадковості; б) причинності; в) об’єктивності; г) наслідку.

4.Що для софістів було головним:

а) методологія; б) кінцевий результат; в) процес доказу?

5.Яка основна риса філософів доби Просвітництва:

а) теологія; б) гуманізм; в) догматизм; г) матеріалізм.

6.Філософська категорія для позначення неповторного індивідуального в предметах і явищах – це:

а) форма; б) одиничне; в) загальне; г) окреме.

 

Завдання 2

Розкрити зміст поняття “культура”.

Завдання 3

Приведіть приклади, коли органи чуттів дають хибну інформацію про оточуючий світ.

Білет 21

Завдання 1

1. Спосіб мислення, протилежний до діалектики – це:

а) абсурд; б) метафізика; в) логіка; г) досвід.

2. Філософська категорія, що виражає одиничні, неістотні, зовнішні зв’язки предметів і явищ: те, що може відбутися, може й не відбутися – це:

а) необхідність; б) випадковість; в) стрибок; г) дійсність.

3. Т.Мор – автор філософської праці:

а) «Місто сонця»; б) «Утопія»; в) «Держава»; г) «Про природу речей».

4. Філософи, які вважали, що світ пізнати не можна – це:

а) суб’єктивні ідеалісти; б) об’єктивні ідеалісти; в) агностики; г)ідеалісти.

5. Закон єдності і боротьби протилежностей показує:

а) шлях розвитку; б) механізм розвитку; в) джерело розвитку;

6. Як називався матеріалізм у Стародавній Греції:

а) ідеальним матеріалізмом; б) стихійним; в) атомарним.

 

Завдання 2

Охарактеризуйте світогляд та пізнавальну функцію філософії.

Завдання 3

Поясніть вислів Р.Декарта «Я мислю, отже я існую».

 

Білет 22

Завдання 1

1.Філософи, які сумнівались в можливостях пізнання оточуючого світу називались:

а) раціоналістами; б) агностиками; в) матеріалістами; г) скептиками.

2.“Пізнати світ неможливо”. “Спочатку виникла свідомість”.

Це постулати притаманні:

а) ідеалістам; б) матеріалістам.

3.Що з’явилось у людини раніше – мислення чи мова:

а) мислення; б) мова; в) одночасно.

4. Учення, котре визнає існування багатьох богів – це:

а) сексуалізм; б) ідеалізм; в) політеїзм; г) монотеїзм.

5.З. Фрейд був автором теорії:

а) екзистенціоналізму; б) монеторизму; в) психоаналізу; г) волюнтаризму.

6.Поняття “істина”:

а) абсолютне; б) відносне.

Завдання 2

Філософські ідеї Г. Гегеля.

Завдання 3

Проаналізуйте соціальну структуру сучасного українського суспільства. Які основні страти, класи, соціальні групи з’явились в сучасності?

Білет 23
Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 10 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав