Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Р-сының ерекше қорғалатын табиғи территориялары.

Читайте также:
  1. I. Тақырыбы: Мойын, кеуде, бел омыртқалардың құрылысының ерекшеліктері.
  2. Lt;variant>Жалпы эквиваленттік пен абсолютті ликвидтілікке ие ерекше тауар.
  3. АҚШАНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ, МӘНІ, ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ЖӘНЕ АТҚАРАТЫН ҚЫЗМЕТТЕРІ
  4. Аңқа бұлшық еттерінің құрылысы.Физ-қ қасиеттері және қызметтік ерекшеліктері.
  5. Абылдаудың негізгі ерекшеліктері табиғатын сипаттаныз?
  6. Азақ-ң әлеу. экол.проблемалары табиғи орта-ң бұзылу процесі.
  7. Азақстаннның ерекше қорғауға алынған аумақтары
  8. Азіргі заманғы ғаламдық экологиялық және экономикалық проблемалар, олардың Қазақстандағы ерекшеліктері
  9. ала урбандалу жүйе ретінде. Урбожүйенің өзіндік ерекшеліктері, табиғи жүйеден айырмашылығы.
  10. Алпына келетін табиғи ресурстарды қолдану

Ерекше қорғалатын табиғи территориялар (ЕҚТТ) дегеніміз – белгілі бір аймаққа тән табиғи кешенді халық игілігіне жарату мақсатымен мемлекет тарапынан қорғалатын, ғылыми, тарихи, мәдени және эстетикалық мәні бар табиғат нысандары. Қазіргі өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығы дамыған кезеңде түрлі шаруашылық әрекетін болжау үшін табиғатты эволюциялық және биологиялық заңдарды білу керек. Бұнда ерекше қорғалатын табиғи территориялық ұйымдардың маңызы зор . Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасында 10 мемлекеттік қорық бар. Олар : Ақсу –Жабағлы, Алматы, Барсакелмес, Марқакөл, Наурызым, Үстірт, Алакөл, Батыс Алтай және Қаратау қорығы.

86. Қоршаған ортаның сапасы және тұрғындардың денсаулығы.Тұрғындардың денсаулығы - мемлекеттің дамуы мен өркендеуінің арқауы. Сондықтан, елдің орта өмір сүру жасын ұзартуда ұлттың сауығуын қамтамасыз ететін тетіктерді жетілдіріп және енгізіп отыру қажет. Бірақ, адамдардың белсенді қатысуынсыз ұлт денсаулығын сақтау проблемаларының бір бөлігін де шешу мүмкін емес. Еліміздің барлық халқы өз денсаулығын және өз балаларының денсаулығын нығайту мен сақтауға жауапкершілікпен қараулары керек» Адам мен табиғат арасындағы өзара қарым-қатынасы өзінің критикалық шекарасына жетті. В.И. Вернадскийдің айтуы бойынша адам «мықты геологиялық күшке» айналды, ол өзінің еңбегі мен ойы арқылы табиғатты одан әрі басып, өз өмірінің болмысын позитивті қайта құру мүмкіншілігіне ие, бірақта табиғи процестердің заңды өтуін бұзып, өзіне лайықсыз өзгерістерді тудыруы мүмкін. Адам өзін табиғаттың заңдарына бағынатын, оның бір бөлігі екендігін, оның дамуы басқа тірі организмдерінің дамуымен параллельді жүретінің ұмытып барады.Қоршаған орта, адамның, тірі организмнің биологиялық түрі ретінде өмір сүрудің және репродукциясының қажетті шарты болып табылады. Бұл жағдайда қоршаған орта өмір сүрудің физикалық негізін, адамның интеллектуальді, қоғамдық және рухани дамуын қамтамасыз ететін қажетті қасиеттері мен сапаларына ие болуы керек.

87. Трофикалық деңгейлер. Автотрофтар (гр. autos — өзім, өздігінен; trophe — қорек, қоректену, тамақтану) — бейорганикалық заттардан (көмірқышқыл газынан, судан, азоттың бейорганикалық қосылыстарынан) фотосинтезнемесе хемосинтез арқылы органикалық дүниенің тіршілігі үшін тым қажет күрделі органикалық заттарды (акуыздарды, майларды, көмірсуларды) түзетін организмдер. Автотрофты организмдерге жасушаларында жүретін фотосинтез процесі үшін күн сәулесі қуатын пайдаланатын жасыл өсімдіктер және хемосинтез процесі үшін химиялық қуатты пайдаланатын кейбір хемотрофты бактериялар жатады. Гетеротрофтар (гетеротрофы); (грек, heteros — басқа, trophe — қорек, қоректену, тамақтану) — қоректенуге дайын органикалық заттарды (протеиндерді, майларды, көмірсуларды) пайдаланатын организмдер (гетеротрофты организмдер). ХЕМОТРОФТАР (хемо… және грек. trophe — қорек) — энергия көзі ретінде органикалық және бейорганикалық заттарды қолданатын бактериялар. Сапрофагтар - өлі органикалық заттармен қоректенетін жануарлар (детритофагтар).


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 22 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав