Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз загальних показників організації праці

Читайте также:
  1. V. ЕТАП САМОАНАЛІЗУ, ГРУПОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ ТА САМОРОЗВИТКУ
  2. VІІ. Організації контролю застосування СУР
  3. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  4. АНАЛІЗ ВАЛЮТНОГО РИНКУ ТА ОПЕРАЦІЙ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ
  5. Аналіз виробництва культури
  6. Аналіз витрат і собівартості продукції рослинництва
  7. Аналіз витрат на виробництво продукції
  8. Аналіз вихідних умов
  9. Аналіз власне ринку
  10. Аналіз внутрішнього середовища

Організація праці визначається рівнем оснащеності праці технічними засобами та прогресивністю техніки. Рівень прогресивності техніки та технології в банку є досить високим, що пов'язано з високим рівнем автоматизації.

Таблиця 3.9 - Дані для розрахунку показників рівняорганізації праці

Показники Роки
     
Сумарний час виконання працівниками непередбаченої завданням роботи протягом зміни, хв.      
Тривалість робочої зміни, хв.      
Кількість працівників, чол. 27 507 27 052 26 500
Середні затрати часу на виконання операції по групі досліджуваних працівників, хв. 6,8 6,89 7,21
Кількість операцій чи обсяг виконаної роботи 10 000    
Число працівиків в досліджувальній групі, чол 26 500 26 000 25 800
Кількість робочих місць, що відповідають типовим проектам 26 495 26 000 26 795
Загальна кількість робочих місць 27 506 27 053 26 502
Втрати робочого часу у зв'язку з порушенням трудової дисципліни, год      
Плановий фонд робочого часу, год.      
Фактичні затрати часу на виконання операцій„хв. 5,91 5,98 6,06
Затрати часу згідно норм, хв. 2,3 2,1 1,9

 

В таблиці 3.9 приведенні дані для розрахунку показників рівня організації праці в банку, дані про середні затрати часу на виконання операції по групі досліджуваних працівників, кількість операцій, число робітників в досліджуваній групі і кількість робочих місць, що відповідають типовим проектам.

Розрахуємо вказані показники за методикою, що вказана в розділі 2.5.

Таблиця 3.10 - Показники рівня організації праці в ПАТ «КБ «Приватбанк»

Показники Роки
     
Коефіцієнт розподілу праці 0,995471 0,995697 0,996377
Коефіцієнт раціональності прийомів праці 0,89739 0,91233 0,92707
Коефіцієнт організації робочих місць      
Коефіцієнт трудової дисципліни 0,991245 0,994878 0,99867
Коефіцієнт умов праці 0,91474 0,91378 0,91287

Рисунок 3.6 - Показники рівня організації праці ПАТ КБ «Приватбанк»

Як бачимо з наведеної таблиці коефіцієнт розподілу праці, який характеризує ступень спеціалізації працівників в банку за аналізований період (2011-2013 роки) збільшувався.

Аналізуючи коефіцієнт раціональності прийомів праці, слід зазначити, що алгоритм виконання роботи оператора єдиний для всіх працівників. Те, що цей коефіцієнт менший одиниці, зумовлено тим, що певним працівникам необхідно менше часу для того, щоб виконати роботу, яка характеризує роботу Відділення. Рівень цього коефіцієнта є змінним протягом аналізованого періоду, у зв'язку з тим, що працівники, отримавши певний досвід, запропоновують певні заходи, щодо поліпшення раціональності прийомів праці.

Для створення цілісної картини економічного аналізу коефіцієнт раціональності прийомів праці доцільно спрогнозувати на 2014 рік методом тренду.

Рисунок 3.7 – Прогнозування коефіцієнта раціональності прийомів праці на 2014 рік

Отже, як бачимо для прогнозування коефіцієнта раціональності прийомів праці найкраще підходить поліномінальна залежність, оскільки

 


коефіцієнт детермінації = 1.

За рівнянням У = -4Е-15х2+0,015х +0,882

знаходимо значення коефіцієнта на 2014 рік, яке буде становити 0,941.

З рисунка 3.7 бачимо, що коефіцієнт раціональності прийомів праці буде і в наступному році збільшуватись, що є позитивним для банку.

Рівень організації робочих місць в банку є максимальним в межах досягнутого рівня НТП, а тому коефіцієнт організації робочих місць дорівнює одиниці.

Коефіцієнт трудової дисципліни протягом аналізованого періоду наближений до одиниці, що свідчить про високий рівень трудової дисципліни в банку. Рівень нормування праці на підприємстві можна вважати задовільним, проте є певні зауваження у зв'язку з тим, що підприємство працює за старим зразком, тобто норми є застарілі, як для аналізованого періоду.

Рівень умов праці в банку можна вважати досить високим. Це пов'язане з тим, що рівень шуму та вібрації, освітлення, мікроклімат, чистота повітря знаходяться в межах норм, проте рівень нервово-психічного навантаження є досить високим, оскільки працівник отримує значну кількість інформації: спостерігається значна напруженість уваги (необхідно аналізувати значну кількість показників), високим є емоційне напруження (необхідно виконувати роботу за складною програмою та коректувати її при необхідності

 

 
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 19 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав