Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Форма № Н-5.05

Читайте также:
  1. B. Повышение тонуса ядер ретикулярной формации ствола мозга.
  2. C. Движение информации и ее трансформация от исходной в командную
  3. E) автоформа
  4. ERP — информационная система масштаба предприятия
  5. Flash –носители информации
  6. I Крестьянская реформа 1861 г.
  7. I. Изучите блок теоретической информации: учебник стр. 89-105, конспект лекций № 12-13.
  8. I. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учителя информатики
  9. I. Общая информация
  10. I. Общая информация

Досліджуючи можливі способи удосконалення системи кредитування банківської установи ПАТ КБ «Приватбанк», як і кожної іншої банківської установи, доцільно враховувати фактори ризику, які є постійно наявними при здійсненні кредитних операцій банками. У ході розроблення пропозиції щодо виявлення кредитних ризиків банківської установи пропонується:

- досліджувати окремо стан та динаміку кредитування фізичних та юридичних осіб враховуючи середньозважені ставки кредитування за визначеними операціями;

- враховувати різні сценарії кредитування (песимістичний, ймовірний та оптимістичний) за кредитними операціями фізичних та юридичних осіб, що надасть змогу більш точно надати оцінку можливого коливання прибутків банківської установи.

Наприклад проведемо обрахування математично очікуваної дохідності за кредитними операціями юридичних осіб станом на 01.01.2013 року:

- математично очікувана дохідність кредитування галузей виробництва

- математично очікувана дохідність кредитування сільського господарства

- математично очікувана дохідність кредитування торгівлі

- математично очікувана дохідність кредитування нерухомості

Звідси, математичне очікування доходності кредитних операцій юридичних осіб складе:

Аналогічним чином проводиться й розрахунок за математичним очікуванням доходності кредитних операцій фізичних осіб.

Обрахування математично очікуваної дохідності за кредитними портфелями ПАТ КБ «Приватбанк» наведено у таблиці 3.9 ( Додаток Е) таблиці 3.11.

Таблиця 3.11 – Динаміка показника дохідності кредитних операцій ПАТ КБ «Приватбанк» на період з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р.

Назва статті Дата Зміна за період, тис. грн.
01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
Кредитна заборгованість юридичних осіб:
кредитування галузей виробництва
кредитування с/г-ва -2986
кредитування торгівлі
кредитування нерухомості
Кредитна заборгованість фізичних осіб:
кредити видані на споживчі цілі
іпотечне кредитування -352203
Авто кредитування -35941
інші види кредит. фізичних осіб
Загальна дохідність банку

Як видно з даних, що наведені у таблиці 3.11, очікувана дохідність банківської установи станом на 01.01.2013 року складе 11063036 тис. грн., що на 3649764 тис. грн. більше ніж у базовому періоді.

Для більш детального ознайомлення з динамікою очікуваною річною дохідності за сумарним кредитними операціями банку дослідимо рисунок 3.8.

 

Рисунок 3.8 – Динаміка математичної очікуваної річної дохідності кредитного портфеля ПАТ КБ «Приватбанк» з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р.

З рисунку 3.8 видно, що сумарна математична очікувана дохідність кредитних операцій банку мала найбільший розмір станом на 01.01.2012 року, коли річний дохід складав 13354198 тис. грн. Зниження очікуваної дохідності від проведених операцій банку станом на 01.01.2013 рік є негативним явищем та підкреслює підвищення ризиків проведення кредитних операцій банку.

Розрахуємо математично очікувану ймовірність дохідність кредитних активів банку з урахуванням фактору ризику (див. формула 3.12).

Таблиця 3.12 – Динаміка очікуваної дохідності за ставками кредитування ПАТ КБ «Приватбанк» (показник E(Ri)), %

Назва статті Дата Зміна за період (+,- ), в. п.
01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
За кредитним портфелем юридичних осіб 20,6 21,6 21,8 1,2
За кредитним портфелем фізичних осіб 24,4 25,3 27,4 3,0

 

З таблиці 3.12 видно, що станом на 01.01.2013 року середня очікувана дохідність за ставками кредитування юридичних осіб складала 21,8 %, що на 1,2 в. п. вище ніж у базовому періоді. Середня річна математично очікувана ставка кредитування фізичних осіб складала 27,4 %,що більше на 3 в. п. ніж у базовому періоді.

Визначимо варіацію дохідності кредитування банківською установою для юридичних осіб за такими сценаріями:

- песимістичний – банк отримає очікуваний дохід на 5 в. п. нижчий за встановлений (очікувана ймовірність – 15 %);

- ймовірний – банківська установа отримає дохід виходячи з розрахунку наведеного у таблиці 3.3; (очікувана ймовірність – 72 %);

- оптимістичний – банк отримає очікуваний дохід на 5 в. п. вище за встановлений (очікувана ймовірність – 13 %);

Визначимо варіацію дохідності кредитування банківською установою для фізичних осіб за такими сценаріями:

- песимістичний – банк отримає очікуваний дохід на 5 в. п. нижчий за встановлений (очікувана ймовірність – 18 %);

- ймовірний – банківська установа отримає дохід виходячи з розрахунку наведеного у таблиці 3.3; (очікувана ймовірність – 68 %);

- оптимістичний – банк отримає очікуваний дохід на 5 в. п. вище за встановлений (очікувана ймовірність – 14 %);

Для прикладу проведемо розрахунок математично очікуваної доходності за кредитними операціями банківської установи станом на 01.01.2013 року:

- за кредитним операціями юридичних осіб

- за кредитним операціями фізичних осіб

Звідси можна побачити, що математично очікувана дохідність з урахування різних сценаріїв розвитку свідчить про недоотримання банківською установою 0,1 в. п. доходу за напрямом кредитування юридичних осіб, та 0,2 в. п. доходу за напрямом кредитування фізичних осіб. Таку ситуацію можна пояснити інфляційними процесами та нестабільністю вітчизняної економіки.

Розрахунок математично очікуваної доходності за кредитами банку за досліджуваний період наведено у таблиці 3.13.

Таблиця 3.13 – Розрахунок математично очікуваної доходності з операції кредитування ПАТ КБ «Приватбанк» з урахуванням різних сценаріїв розвитку за період з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р.

Назва статті Дата Зміна за період (+,-), в.п.
01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012
за кредитним портфелем юридичних осіб 20,5 21,5 21,7 1,2
за кредитним портфелем фізичних осіб 24,2 25,1 27,2 3,0

 

Таким чином, дані таблиці 3.13 свідчать про те, що середньорічна математично очікувана дохідність за кредитними операціями юридичних осіб складає 21,7 %, що на 1,2 в. п. більше ніж у базовому періоді. Середньорічна очікувана дохідність за кредитними операціями фізичних осіб складає 27,2 %, що на 3 в. п. вище ніж у базовому періоді.

Розрахуємо ризик отримання середньорічної дохідності за кредитним операціями юридичних осіб у розмірі 21,7 % , та для фізичних осіб розміром 27,2 %, для чого необхідно розрахувати показник варіації дохідності.

Проведемо обрахування варіації доходності за кредитними операціями банківської установи станом на 01.01.2013 року.:

- для кредитних операцій юридичних осіб

- для кредитних операцій фізичних осіб

Розрахунок варіації доходності за кредитними операціями банку за досліджуваний період наведено у таблиці 3.14.

Таблиця 3.14 – Розрахунок варіації доходності з урахуванням різних сценаріїв розвитку банку ПАТ КБ «Приватбанк» за період з 01.01.2011 р. по 01.01.2013 р.

Вид заборгованості Станом на
01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013
за кредитним портфелем юридичних осіб 6,99 6,99 6,99
за кредитним портфелем фізичних осіб 7,96 7,96 7,96

 

З таблиці 3.14 можна побачити, що варіація доходності з урахуванням різних сценаріїв розвитку була незмінною протягом періоду аналізу, що пояснюється однаковим розміром закладених ймовірностей сценаріїв розвитку для кредитних портфелів юридичних та фізичних осіб.

Дані розрахунки надали можливість нам визначити розмір варіації за окремими активами банку ПАТ КБ «Приватбанк» та виявити, що на сьогодні, банківська установа несе ризики недоотримання доходів через нестабільність економіки країни. Так, більш високі ризики при кредитуванні фізичних осіб можуть пояснюватися тим, що висока питома вага у структурі кредитування населення займає споживче кредитування, яке не передбачає отримання застави за кредит, видається за спрощеною системою (без перевірки даних щодо поточного стану доходів громадян) та має високий ризик неповернення. Зростають ризики неповернення за іншими видами кредитування населення, через зниження платоспроможності населення.

Обрахуємо стандартне відхилення за отриманими показниками варіації очікуваних доходів для кредитних портфелів банківських установ:

- для кредитного портфеля юридичних осіб

- для кредитного портфеля фізичних осіб

Таким чином, з проведених вище обрахунків видно, що найбільш ризикованим є проведення кредитних операцій з кредитування фізичних осіб, адже відхилення за отриманням доходів при кредитуванні фізичних осіб є вищим ніж при кредитуванні юридичних осіб, що може призвести до значного недоотримання прибутків.

Таким чином, ризики при кредитуванні юридичних осіб є дещо нижчими ніж кредитування фізичних осіб, однак, не небагато відрізняються від них. Такий стан речей пояснюється загальною ситуацію в Україні щодо

тенденцій у діяльності промислових підприємств та підприємств які діють у галузі обслуговування, стан яких значно послаблюється нестабільністю законодавчого та державного регулювання, в перш за все через підвищення з кожним роком податкового навантаження.

Визначимо коваріацію за двома кредитними портфелями. Для обрахування цього показника необхідно дотримуватися наступного алгоритму:

1. При обрахуванні показника коваріації виходимо з того, що за попередньо обрахованими даними математична очікувана дохідність за кредитними портфелями станом на 01.01.2013 року складала:

− для кредитного портфеля юридичних осіб - ;

− для кредитного портфеля фізичних осіб - ;

Ймовірність реалізації такого сценарію отримання доходів оцінимо у 50%, тобто, показник .

2. При обрахуванні коваріації, необхідно враховувати можливе стандартне відхилення від математично очікуваного доходу, який, як вже сказано складає 21,7 % (для юридичних осіб) та 27,2 % (для фізичних осіб).

Можливе стандартне відхилення складає:

- для кредитного портфеля юридичних осіб -

- для кредитного портфеля фізичних осіб -

3. Визначення ймовірностей отримання доходу у процесі врахування можливих змін у розмірі доходу, що може отримати банківська установа при сприятливому та несприятливому розвитку подій.

Ймовірність того, що банківська установа отримає на 2,64 в. п. більше процентного доходу від кредитування юридичних осіб, та на 2,82 в. п. більше від кредитування фізичних осіб, - оцінена у 23 %.

Тобто, показник ймовірності реалізації ( ) доходу на рівні складе:

- для кредитного портфеля юридичних осіб

- для кредитного портфеля фізичних осіб

Ймовірність того, що банківська установа отримає на 2,64 в. п. менше процентного доходу від кредитування юридичних осіб, та на 2,82 в. п. менше від кредитування фізичних осіб, - оцінена у 27 %.

Тобто, показник ймовірності реалізації ( ) доходу на рівні складе:

- для кредитного портфеля юридичних осіб

- для кредитного портфеля фізичних осіб

4. Необхідно провести врахування показника, що характеризує можливе значення доходності активів, що входять у той чи інший кредитний портфель (показник ). Врахування цього показника необхідно виконати, як і у попередньому випадку за трьома сценаріями (ймовірний, песимістичний, оптимістичний).

Так, за даними таблиці 3.14 видно, що можливе значення доходності активів юридичних осіб складає , фізичних осіб (при значенні показника ).

Однак, вказується що при оптимістичному варіанті розвитку подій ця ставка може бути на 5 в. п. більше (при значення показника , тоді значення дохідності активів складе:

- для кредитного портфеля юридичних осіб

- для кредитного портфеля фізичних осіб

.

При песимістичному варіанті розвитку подій ця відсоткова ставка може бути на 5 в. п. менше (при значення показника , тоді значення дохідності активів складе:

- для кредитного портфеля юридичних осіб

- для кредитного портфеля фізичних осіб

.

Таким чином, знайдемо розмір коваріації для цих двох портфелів:

 

 

Отримане позитивне значення коваріації свідчить про те, що дохідність обох кредитних портфелів змінюється у одному напрямку. Тобто, у середньому дохідність за кредитним портфелем юридичних осіб та за кредитним портфелем фізичних осіб може збільшитися на 2,57 %.

Визначимо кореляцію між двома кредитними портфелями, які розглядаємо:

 

 

Таким чином, коефіцієнт кореляції має позитивне значення, та свідчить про середній рівень зв’язку між двома портфелями. Позитивний зв'язок між двома групами активів свідчить про те, що прибутковість за ними змінюється у одному напрямку. Тобто, якщо збільшується дохідність за кредитним портфелем юридичних осіб, то й відбувається збільшення доходності за кредитним портфелем фізичних осіб. Якщо відбувається зниження доходності за якимось з активів (наприклад, зниження доходності за кредитним портфелем фізичних осіб), то, відповідно, відбувається й зниження доходності за іншою групою активів.

За допомогою проведених розрахунків було визначено, що прогнозується збільшення доходів від кредитування як фізичних осіб так і юридичних осіб. Обраховане значення коваріації вказує на те, що дохідність збільшиться на 2,57 %. Отримане значення вказує на очікуваних темп росту дохідності від кредитів наданих фізичним та юридичним особам. Фактично значення коваріації можна прирівняти до середньорічного темпу росту дохідності кредитних портфелів, тобто – .

Виходячи із значення показника коваріації, можна провести прогнозування обсягу виданих банківською установою кредитів станом на 01.01.2014 року за напрямками кредитування (кредитування фізичних та юридичних осіб) та визначити дохідність кредитної діяльності станом на цю дата. Зазначений захід, у свою чергу, надасть змогу визначити поточні кредитні ризики та визначити ефективність управління кредитним портфелем на цю дату.

Для обрахування розміру очікуваних доходів від здійснення кредитних операцій ПАТ КБ «Приватбанк» станом на 01.01.2014 необхідно врахувати наступне:

- очікуваний річний дохід банку від кредитування фізичних осіб станом на 01.01.2013 року складе 7965495 тис. грн.;

- очікуваний річний дохід банку від кредитування юридичних осіб станом на 01.01.2013 року складе 17430419 тис. грн.;

- збільшення дохідності від кредитування юридичних та фізичних осіб від наявного обсягу кредитних портфелів складе 2,57 %.

Розмір очікуваних доходів від здійснення кредитних операції банком ПАТ КБ «Приватбанк» станом на 01.01.2014 складе:

- за кредитним портфелем юридичних осіб

- за кредитним портфелем фізичних осіб

З зазначених обрахунків видно, що очікувана дохідність від кредитування юридичних осіб складе 17878381 тис. грн., від кредитування фізичних осіб складе 8170208 тис. грн.

Аналогічним чином проведемо й прогнозування загального обсягу кредитного портфелю ПАТ КБ «Приватбанк» на 01.01.2014 року.

Вважатимемо, що за 2013 рік відсоткові ставки за кредитними продуктами не переглядалися відповідними комітетами, тому їх розмір на початок 2014 року залишиться аналогічним тому, який спостерігався у попередньому періоді (математично очікувана дохідність за кредитним портфелем юридичних осіб – 21,7 %, дохідність за кредитним портфелем фізичних осіб – 27,2 %).

Прогнозований розмір кредитного портфеля банку ПАТ КБ «Приватбанк» станом на 01.01.2014 складе:

- розмір кредитного портфелю юридичних осіб

- розмір кредитного портфелю фізичних осіб

Порівняємо за допомогою таблиці 3.15 прогнозований розмір кредитного портфелю банку з тим, який спостерігався у попередньому періоді.

 

Таблиця 3.15 – Порівняння прогнозованого та фактичного розміру кредитного портфеля ПАТ КБ «Приватбанк» на період з 01.01.2013 р. по 01.01.2014 р., тис. грн.

Показник Станом на Зміна за період
01.01.20113 01.01.2014 абсолютне відхилення (+,-), тис. грн. темп росту, %
Розмір кредитного портфеля юридичних осіб 102,98
Розмір кредитного портфеля фізичних осіб 103,15
Загальний розмір кредитного портфеля 103,02

 

З даних таблиці 3.15 видно, що прогнозоване збільшення кредитного портфеля юридичних осіб складе 238262 тис. грн., у результаті чого його прогнозований розмір станом на 01.01.2014 становитиме 82388851 тис. грн. Очікуваний темп росту – 102,98 %. Збільшення кредитного портфеля фізичних осіб складе 917651 тис. грн., у результаті чого його розмір дорівнюватиме 30037530 тис. грн. Прогнозований темп росту за кредитним портфелем фізичних осіб складе 103,15 %. Сумарне збільшення кредитного портфеля становитиме 3300914 тис. грн.

Виходячи з наведеної методики у ході обрахунків було виявлено наступне:

- більш високі ризики банківська установа несе при кредитуванні фізичних осіб, що підтверджує обрахований коефіцієнт варіації. Зазначена ситуація пояснюється великою долею незабезпечених кредитів у кредитному портфелі фізичних осіб;

- позитивне значення коваріації свідчить про те, що дохідність обох кредитних портфелів змінюється у одному напрямку. Прогнозується підвищення дохідності як за кредитним портфелем юридичних осіб, так і за кредитним портфелем фізичних осіб. Прогнозований темп підвищення дохідності складає 2,57 % від наявного розміру кредитного портфеля;

- коефіцієнт кореляції має позитивне значення, та свідчить про середній рівень зв’язку між двома портфелями. Позитивний зв'язок між двома групами активів свідчить про те, що прибутковість за ними змінюється у одному напрямку;

- прогнозується збільшення очікуваних доходів від кредитної діяльності банку на 652675тис. грн., у тому числі: від кредитування фізичних осіб на 204713 тис. грн.; від кредитування юридичних осіб (на 447962 тис. грн.);

- прогнозується збільшення кредитного портфелю банківської установи на 3300914 тис.грн, у тому числі: збільшення кредитного портфелю фізичних осіб на 917651 тис. грн., збільшення кредитного портфелю юридичних осіб на 2383262 тис. грн.

Таким чином, виходячи з отриманих результатів можна зробити висновок, що впроваджений новий методичний підхід у політику управління кредитним портфелем банку вказує на позитивний напрямок змін та ефективність поточної кредитної політики, якої додержується керівництво ПАТ КБ «Приватбанк».

Для зниження кредитних ризиків у ПАТ КБ «Приватбанк» необхідно врахувати те, що розроблені заходи повинні бути комплексними, тобто спрямованими на мінімізацію ризиків кредитування як юридичних так і фізичних осіб. Особливу увагу слід звернути на ризики, що виникають при споживчому кредитуванні населення, адже споживчі кредити видаються без забезпечення, а це, у свою чергу, підвищує ймовірність недоотримання прибутків за даним напрямом діяльності. Доцільним заходом є перегляд існуючої скоригової системи та заміну її на більш ефективну.

Запропонована методика оцінки ефективності управління кредитним портфелем ПАТ КБ «Приватбанк» надає можливість оцінити кредитний ризик, скоординувати роботу керівництва банку по зниженню існуючих кредитних ризиків та сформувати такий кредитний портфель, який би міг вважатися найбільш оптимальним з огляду на зовнішні обставини та можливості установи.

Задача оптимізації кредитного портфеля полягає у виборі такого розподілу коштів між активами, при якому відбувається максимізація прибутку при заданих обмеженнях на рівень ризику.

Запропонована методика дозволяє оцінити як загальну ефективність кредитного портфеля, так і окремих його складових, які виділені за напрямками кредитування юридичних та фізичних осіб. Зазначена диверсифікаціє надає можливість визначити найбільш перспективний напрямок кредитування банківській установі.

В процесі впровадження нового методичного підходу для безпосередньої оцінки ефективності управління кредитним портфелем ПАТ КБ «Приватбанк» було виявлено, що поточний стан управління кредитними операціями знаходиться на високому рівні, який забезпечить подальше зростання розміру кредитного портфеля та доходів від надання кредитів.

 

Форма № Н-5.05


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 13 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.08 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав