Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ

Читайте также:
  1. Адаптація інституту державної служби до законодавства ЄС
  2. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади та його завдання.
  3. В) проявляється в спроможності державної влади впливати на поведінку та діяльність людей, підкоряти їх собі з метою управління суспільними справами.
  4. В) проявляється в спроможності державної влади впливати на поведінку та діяльність людей, підкоряти їх собі з метою управління суспільними справами.
  5. Взаємовідносини суб'єктів державної системи моніторингу довкілля
  6. Взаємодія державної влади, об'єднань роботодавців та профспілок у визначенні і проведенні в життя узгодженої соціально-економічної політики в галузі трудових відносин – це
  7. Вибори- це встановлена законодавством процедура формування органів державної влади та органів місцевого самоврядування безпосередньо виборцями шляхом голосування.
  8. Визначте досягнення і прорахунки в науково-технічному розвитку України в перше десятиліття після проголошення державної незалежності України
  9. Відповідальність за порушення встановленої державної дисципліни цін (тарифів).
  10. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯК РІЗНОВИД ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

 

Галузь знань 0901 Сільське господарство і лісництво

 

Спеціальність 5.09010102 «Організація і технологія ведення фермерського господарства»

Семестр ІV

 

Навчальна дисципліна Основи ветеринарії і зоогігієни

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4

1. Санітарно-гігієнічні вимоги до кормів та годівлі с/г тварин

2. Зовнішні незаразні хвороби с/г тварин, їх етіологія, профілактика та надання першої лікувальної допомоги

3. Спарювання, передвісники пологів, підготовка тварин до пологів, допомога при нормальних пологах

 

Затверджено на засіданні циклової комісії технології с/г виробництва

Протокол №____ від „____” ________________ 20____року

Голова циклової комісії ___________________ Гордієнко О.В.

Екзаменатор ___________________ Стегній Т.М.

Форма № Н-5.05

АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ УПРАВЛІННЯ І ПРАВА

ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

 

Галузь знань 0901 Сільське господарство і лісництво

 

Спеціальність 5.09010102 «Організація і технологія ведення фермерського господарства»

Семестр ІV

 

Навчальна дисципліна Основи ветеринарії і зоогігієни

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5

1. Зоогігієнічні вимоги до приміщень для утримання різних видів с/г тварин

2. Поняття про хвороби, види хвороб, етіологія хвороб

3. Профілактика акушерсько-гінекологічних хвороб, контроль за тваринами в післяпологовий період.

 

Затверджено на засіданні циклової комісії технології с/г виробництва

Протокол №____ від „____” ________________ 20____року

Голова циклової комісії ___________________ Гордієнко О.В.

Екзаменатор ___________________ Стегній Т.М.

 


Форма № Н-5.05

АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ УПРАВЛІННЯ І ПРАВА


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 6 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.038 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав