Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Lt;variant> ғылымға табыну және адамзат прогресі туралы идея

Читайте также:
  1. A] ағзалардың қоршаған ортамен қарым-қатынасы туралы ғылым
  2. B)& ластағыш заттардың бөлшектерін ірілендіру және олардың агрегаттарға бірігу үрдісі
  3. B012300 - Әлеуметтік педагогика және өзін - өзі тану» мамандығы, 3 курс, 3кредит қ/б
  4. D) ертикальды және горизонтальды
  5. E) Билік ету, пайдалану және иелену
  6. E) шығару және орналастыру бойынша қосымша шығындар
  7. Fast Ethernet және 100VG –AniLAN технологиялары
  8. G)Республика Конституциясын және заңдарын орындау үшін
  9. I. Тақырыбы: Бас пен тұлға сүйектерінің қосылыстары: құрылысы және қызметі.
  10. I. Тақырыбы: Жамбас белдеуі мен аяқтың еркін бөлігі сүйектерінің қосылыстары, құрылысы және қызметі.

<variant> құдай және мәңгілік өлмеу туралы идеялары

<variant> айқын және дара идеялар

<variant> қандай да болсын идеялардың жоқтығы

<question> Авиценна - ол:

<variant> Иоан Скотт Эриуген

<variant> Уильям Оккам

<variant> Руне Скот.

<variant> Әл Ғазали

Lt;variant> Ибн Сина

<question> Аверроэс - ол:

<variant> Омар Хайям

<variant> Әл-Фараби

<variant> Әл Газали

Lt;variant> Ибн Рушд

<variant> Ибн Сина

<question> А.Бутлеровтің «Біз кейбір нәрселерді байқау ыңғайлы болу үшін арнайы солай болуына жағдай жасаймыз; ортаның кейбір қасиеттерін әдейі алып тастаймыз, осы алып тастаудан кейінгі өзгерістерді бақылаймыз, сонан соң қорытынды жасаймыз» деген пікірнде айқындалатын әдіс:

<variant> баяндау

<variant> жолдау

Lt;variant> эксперимент

<variant> индукция

<variant> өлшеу

<question> «Абсурд (Сандырақ)» философиясының авторы:

<variant> Леви-Стросс

<variant> Бубер, Бахтин

<variant> Хайдеггер

Lt;variant> Камю

<variant> Ясперс

<question> Абсолютті терістеу бағыты:

<variant> космогония

<variant> мораль

<variant> реализм

Lt;variant> нигилизм

<variant> номинализм

<question> Американдық прагматизмнің өкілдерін көрсетіңіз:

<variant> Гегель, Фейербах, Хайдеггер

Lt;variant> Пирс, Джемс, Дьюи

<variant> Конфуций, Лао-цзы, Мо-цзы.

<variant> Әл-Фараби, Ибн-Сина, Ибн-Рушд

<variant> Данилевский, Сорокин, Соловьев

<question> Алғашқы ойшылдар бірінші материя деп нені айтқан?

<variant>Өздерінің түйсіктерін

<variant>Құдайды

Lt;variant>Заттардың тұрақты негіздерін

<variant>Күн жүйесін

<variant>Жерді

<question> Алғаш рет кім бейсаналықты адам индивидуалдылығының ядросы деді

<variant> Фром

<variant> Юнг

Lt;variant> Фрейд

<variant> Маркс

<variant> Гуссерль

<question>А.Камюдің «Сизиф туралы миф» еңбегінде қандай өзекті философиялық идея көрсетілген?

<variant> Адам өмірінің өткіншілігі

<variant> Адам өмірінің жеңілдігі

<variant> Адам өмірінің қиындылығы

<variant> Адам өмірінің азапқа толғандығы

Lt;variant> Адам өмірінің мағынасыздығы

<question> Адам туралы ілім - ол ...

<variant> Гносеология

<variant> Аксиология

<variant> Диалектика

Lt;variant> Антропология

<variant> Онтология

<question> Адам өз өмірінде дао принципі бойынша жүруі керек. Ол мынадай мағынаны білдіреді:

 

<variant> Қоғамдық өмірдің жақсаруы


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 9 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав