Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Lt;variant> Жол

Читайте также:
  1. Lt;variant> ғылымға табыну және адамзат прогресі туралы идея
  2. Lt;variant> ҚР кедендік шекарасы арқылы өтетін тауардың сапалық құрамын зерттеуді жүргізу
  3. lt;variant> 3 суток
  4. Lt;variant> ведомственными приказами и указаниями
  5. Lt;variant> декларациялаудың конклюденттік нысаны
  6. Lt;variant> кеден органы басшысының жазбаша рұқсатымен
  7. Lt;variant> кедендік режимнің түрі
  8. Lt;variant> материалоемкость продукции
  9. Lt;variant> материалоемкость продукции и материалоотдача

<variant> Адамның ішкі Әлемінің асқақтыққа жетуі

<variant> Әрекетсіздік

<variant> Әлемге, табиғатқа адамгершілік көзқарас

<question> "Адам өмірі - азап, одан құтылу жолы - нирванаға жету" деген кағида қай философияға қатысты?

<variant> Чарвака - локаята

<variant> Даосизм

Lt;variant> Буддизм

<variant> Конфуцийшілдік

<variant> Жайнизм

<question> «Адам не деген құбыжық?» - бұл сауалды өзіне қойған...

<variant> Т.Парсонс Ф.Ницше

<variant> Х.Ортега-и-Гассет

Lt;variant> М.Монтень

<variant> Б. Паскаль

<variant> Иоан Скотт Эриуген

<question>Кьеркегор “Адам – жан мен тәннің синтезі” дей келіп, ол екеуін біріктіретін үшінші бір нәрсе бар дейді. Ол не?

<variant>Ақыл

<variant>Сана

Lt;variant>Рух

<variant>Идея

<variant>Болмыс

<question> «Арабтардың философы» деген құрметті атаққа ие болған Орта ғасырМұсылмандық Шығыс ойшылы?

<variant>Әл-Фараби

<variant>Әл-Ғазали

<variant>Ибн-Сина

Lt;variant>Әл-Кинди

<variant>Ибн-Рушд

<question>Ізгі қала туралы және қоғамның қажетті құрылысы туралы идеяларды ұсынған «Екінші ұстаз», ІХ-Хғғ. араб тілді түркі қазақ философы:

<variant>Конфуций

<variant>Аристотель

<variant>Хайдеггер

Lt;variant>Әл-Фараби

<variant>Ибн-Сина

<question> «Бір өзеннен екі рет өте алмайсың» деп айтқан:

<variant>Сократ

<variant>Анаксимандр

<variant>Фалес

<variant>Демокрит

< variant>Гераклит

<question>Қайта өрлеу дәуірінде«Жер шары менің қалай айтуыма қатыссыз түрде күнді айналып жатыр» деп айтқан ғұлама ғалым?

<variant>Платон

<variant>Н.Коперник

<variant>Дж.Бруно

<variant>П.Мирандола

Lt;variant>Г.Галилей

<question>Дінді тануға, діни талап бойынша өмір сүруге айрықша мән берген тарихи кезең:

<variant>Антика дәуірі

<variant>Қайта өрлеу дәуiрi

Lt;variant>Орта ғасырлар

<variant>Жаңа дәуiр

<variant>Ағартушылық кезең

<question>Философиялық дүниеге көзқарас дегеніміз?

< variant>философтың әлем, қоғам, адам және оның ішкі жан дүниесі туралы біртұтас теориялы көзғарасы

<variant>филосфтың нақты білім жүйесі

<variant>философ қимылының белгілі стратегиясы

<variant>Адамның әдеттерінің мотиві

<variant>философтың әлеуметтік құбылыстарды зерттеуі

<question>Конфуций философиясындағы негізгіұстаным:

<variant>Құдайдытану

<variant>Азаптанудан құтылу

Lt;variant>Алтын орта принципі

<variant>Витальды қажеттіліктерді қанағаттандыру

<variant>Табиғаттану принципі

<question>«Табиғатта жан бар»деп қарастыратын философия:

<variant>Тотемизм
Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 136 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав