Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ежелгі үнді философиясында жанның жай таппай жиһан кезуі, бір денеден екінші денеге ұдайы ауысуы туралы ілім қалай аталады?

Читайте также:
  1. A] ағзалардың қоршаған ортамен қарым-қатынасы туралы ғылым
  2. Linux негізін қалаушысы туралы
  3. Lt;variant> ғылымға табыну және адамзат прогресі туралы идея
  4. Lt;variant>Болмыс туралы ілім және танымды ұғыну теориясы ретінде
  5. Lt;variant>Ци туралы ілім.
  6. Lt;сұрақ>Word. Бiр мезетте бiрнеше графикалық элементтердi қалай белгiлеуге болады?
  7. MS DOSіске қосылғанда компьютер конфигурациясын анықтайтын файл қалай аталады? A) confіg.sys
  8. Абай қазақ қоғамының жағдайын қалай сипаттайды?
  9. Азақ КСР-нің мемлекеттік егемендігі туралы Декларация
  10. Азақстан Республикасының Мемлекеттік тәуелсіздігі туралы Конституциялық заңы

сансара;

Ежелгі үнді философиясындағы күш көрсетпеу, тірі жанға зиян келтірмеу принципі:

ахимса;

Ежелгі Үнді философиясының ортодоксальды мектебі:

Миманса;

Екі бастаманы - субстанцияны - мойындайтын философиялық ілім:

дуализм;

Жайнизм философиясындағы «үш маржан»:

дұрыс әрекет, дұрыс таным, дұрыс сенім;

Жалпы адамзаттық құндылықтар-бұл:

жақсылық, ақиқат, әлеуметтік

Жаңа заманның ойшылдары Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц философиялық таным теориясының қай бағытына жатады?

рационализм;

Жеке адамның психикасы болмыстың қай түріне жатады?

субъективтендірілген руханикалық болмыс;

Жеке адамның санасын алғашқы бастау ретінде қарастыратын идеализмның түрі:

субъективтік идеализм;

Жылу, жарық, дыбыс тасқынның таралуы материя қозғалысының қай түріне жатады:

физикалық;

З.Фрейд философиядағы қай ағымның өкілі?

психоанализдің;

З.Фрейдтің тұжырымы бойынша адамның мінез-құлқын қандай мотивтер айқындады?

Санасыздық

Зигмунд Фрейдтің ойынша ”сублимация” дегеніміз...

либидоның басқа іс-әрекетке бағытталуы

Зигмунд Фрейдтің пікірінше ”бейсаналыққа негізгі жол”:

түс көруді жору

И.Кант бойынша дүниені бірегей тұтастығында ойлауға, сөйтіп өзіндік заттар дүниесін тануға бет алған ақыл-ой кезігетін шешілмейтін қайшылық қалай аталады?

антиномия;

И.Канттың таным теориясының өзіндік белгісі?

агностицизм;

Ислам діні мыналардың қайсысына тиым салады?

Пұтқа табынушылыққа;

К.Маркс пен Ф.Энгельс қандай философиялық ағым мен әдісті қосып оларды қоғамға қолданды?

Материализм мен диалектиканы;

К.Маркс ілімі бойынша қоғамдық болмыс пен қоғамдық сананың арақатынасы қандай?

қоғамдық болмыс қоғамдық сананы анықтайды;

Категориялық императив ұғымын ұсынған:

Кант;

Клод Леви-Стросс қай бағыттың өкілі:

Структурализм өкілі;

Конфуций қандай философиялық бағыттың өкілі?

Ежелгі Қытай философиясы;

Конфуций іліміндегі басты мәселе:

Адам;

Конфуцийшылдардың негізгі көңіл аударған, айналысқан қоғамдық мәселелері:

адамдар арасындағы қатынас, басқару мәселесі;

Кордова халифаты тұсында Испания өмір сүрген ортағасырлық араб философы және ғалымы:

Ибн –Рушд;

Көне грек атомистерін атап беріңіз.

Левкипп, Демокрит, Эпикур;

Көне Қытай философиясының бір мектебі: «Мейірбанды адамның моралі жел сияқты, ал төмен адамның моралі шөп сияқты, жел соқса, шөп соған қисаяды» деп ой түйген:

конфуцийшілдік;

Көне Қытай философиясының жарықты, таудың, сайдың, өзеннің жарық жағын білдіретін ұғым:

Ян;

Көне Қытай философиясының субстанциалдық бастаулары:

ағаш, су, от, темір, жер;

Көне Үнділік қазір әлемдік діннің бірі болып табылатын діни-философиялық ілім:

буддизм;

Күш деген ұғымды білдіретін термин:

Ци;

Қазақ философиясын сипаттаңыз:

бұл даналық философиясы және экзистенциалдық философия


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 57 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав