Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Lt;question2>Төменде көрсетілген философтардың қайсысы ортағасырлық араб тілді философтарға жатады?

Читайте также:
  1. Lt;question>Материалдық байлыққа нелер жатады?
  2. Quot;Адам - барлық заттардың өлшемі" дейтін сөз кімге жатады?
  3. Quot;Айығу кітабы" араб-мұсылман философтарының қайсысына жатады?
  4. Банк қызметін экономикалық және құқықтық реттеудің жетілдіру жолдары
  5. Берілген нұсқалардың қайсысы паразиттерге жатады?
  6. Дәріс тақырыбы:.Тілдің қоғамдық табиғаты.
  7. Деби тілдің сақталуы мен жаңаруы. Қарапайым лексика: жаргон, арго, сленг. Жастар тілі
  8. Дінтанулық білім мазмұны қай салаға жатады?
  9. Көптілділік және қостілділік мәселелері.

Lt;variant>Әл-Фараби, Ибн-Сина, Ибн-Рушд

Lt;question2>Қайта өрлеу дәуірінде мемлекет және құқық философиясымен кім айналысты?

Lt;variant>Макиавелли.

<question2>Француз философы:

Lt;variant>Вольтер.

<question2>Фейербах вульгарлық материализмді не үшін сынады:

Lt;variant>Сананың материалдылығы үшін

<question2>XIX ғасырдың аяғында XX ғасырдың басында орыс философтарының қайсысы «Барлықтың бірлігі жайындағы» философияны жасап шығады:

Lt;variant>Франк

<question2>Сананың абстрактілі ойлауды, есті, логикалық ойлауды білдіретін бөлігі:

<variant>рационалдық

<question2>Антропоцентризм адамды былай түсіндіреді:

Lt;variant>Әлем орталығы

<question2>Марксизм түсінігіндегі қоғам өмірінің негізін көрсетіңіз:

Lt;variant>Материалды өндіріс

<question2>Йога философиясы:

Lt;variant>Рухты тәннен азат етуге бағытталған теориялық және практикалық мектеп.

<question2>Нағыз адам деп Августин кімді атайды:

Lt;variant>Сүйе білген және сүюге лайық адамды.

Lt;question2>Жаңа заман философиясындағы қай ағым барлық өзгерістерді механика заңдарымен дәлелдеп, дүниені қатып қалған құбылыс деп қарастырады?

Lt;variant>Метафизикалық материализм

Lt;question2>Позитивизм «дұрыс, болымды» білімнің негізі деп нені атайды? <variant>ғылымды

<question2>Француз ғалым, «Адам феномені» деген кітаптің авторы кім? Бұл кітап үшін оны шіркеу жазалап, мұғалімдікке және еңбектерін басып шығаруға рұқсат бермей қойды:

Lt;variant>П. Тейер де Шерден

Lt;question2>Әл-Фарабидің пікірінше бақытқа жетудің жолдары

Lt;variant>ерекше жаралған дене құрылысы, жан құмарлықтары, ой-парасаты

Lt;question2>«Ғылыми қызметтің тарихи – ғылыми көзқарасы» деген идеяның авторы

Lt;variant>Кун

Lt;question2>Үш өлшемнен тұратын материяның атрибуты

Lt;variant>кеңістік

Lt;question2>«Қалыпты атмосфералық қысымда су 1000 С температурада қайнайды, бірақ биік тауда бұл процесстің іске асуы үшін бұдан төмен температура жарай береді» деген пікірде анықталған ақиқаттың ерекшелігі <variant> нақытылығы

<question2>Б. Паскаль адамды атаған:

<variant>Ойлайтын (ойлау қабілеті бар) қамыс, құрақ

<question2>Материя қозғалысының жоғарғы формасын көрсетіңіз:

Lt;variant>Әлеуметтік

Lt;question2>Витгенштейн өзінің «Философиялық зерттеулер» атты негізгі шығармасында философияны қалай түсіндіреді?

Lt;variant>тілдегі сөйлемдердің мағнасын айқындауға бағытталған белсенділік ретінде

<question2>«Өзара түсінісу, келісу немесе түсініспеу сияқты құбылыстар тілдік негізден туындайды » деп есептейтін XX ғасырдағы философиялық бағыт:
Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 18 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав