Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Гераклит. 2)«Бізге белгілі барлық түсініктер – тірі және өлі, сергектік пен салғырттық

Читайте также:
  1. В) Гераклит
  2. Вопрос. Проблема возникновения философии. Первые греческие философы о природе (Философия милетской школы, диалектика Гераклита Эфесского).
  3. Гераклит
  4. Гераклит
  5. Мудрость в том, чтобы знать всё как одно (Гераклит).
  6. Раннегреческая натурфилософия (Фалес, Гераклит).
  7. Условия возникновение философии в Древней Греции. Натурфилософия: милетская школа, Гераклит, Пифагор, элейская школа, Эмпедокл, Анаксагор, Левкипп и Демокрит
  8. Учение Гераклита и Парменида о бытии и разуме.
  9. ФИЛОСОФИЯ ГЕРАКЛИТА

2)«Бізге белгілі барлық түсініктер – тірі және өлі, сергектік пен салғырттық, жастық пен кәрілік бәрі өзгереді. Өзгергенде қандай сипат алады?» деген Гераклит ойының мәні қарама-қарсылықтың күресі мен бірлігі

3)Аристотель негізін салған мектеп басында перипатетикадеп, ал кейін қалай аталды Ликей

4)Аристотель ненің заңдарын аштылогика

5)Материализмнің өкілі, Эпикурдың пікірінше дүниенің бастамасы атом

6)Табиғатпен бірлікте өмір сүруге кімдер шақырды стоиктер

7)Александр Македонскийге «Маған күннің сәулесінің түсуіне кедергі жасамай, ары тұр» деп айтқан киниктік философияның өкілін атаңыз

Диоген Синопский

8)Идеализм дегеніміз материяны анықтауда идея мен сананы алғашқы деп санау

9)«Антикалық философия» терминінің баламасы ежелгі Грекия және Рим философиясы

10)Қай философияда космоцентризм басты мәселе болдыантикалық философияда

11)Философия қай елде қалыптасты бір уақытта Үндістанда, Қытайда және Грекияда

12)Философия қай ғасырда қалыптасты б.з.д. VI ғ

13)Эпикур мектебінің ұраны және ол философиялық принцип:елеусіз өмір сүр

 

Тарау

1)Х1Х ғасырлардағы қазақ ағартушылығының негізін салған, соттық реформаны зерттеген қазақтың ойшылы Ш.Уалиханов

2)Абай философиялық білімнің қай саласына ең үлкен ықпалын тигізді Адамгершілік

3)Шәкәрімнің эссесі қалай аталады «Үш анық»

4)Тұжырымдаманың қайсысы Абайдікі?

«Адамгершілікті көтеретін ақыл ой, ғылым, еркіндік және ар - ұждан»

5)Философияның қазақ ұлттық тілі мен тіл білімі мәселелерін дамытуға үлкен үлес қосқан философА. Байтұрсынов

6)А. Құнанбаевтың қай шығармасында оның философиялық идеялары толық ашылған «Қара сөздер»

7)Ш. Уәлихановтың еңбегін көрсетіңіз Шаманизмнің ізі

8)Қазақ ойшылдарының қайсысы философияның батыс және шығыс типтерінің арақатынасы мәселесін қарастырған?

Ш.Құдайбердиев

9)Шоқанның пікірінше ең алғашқы қазақ философы? Асан Қайғы Сабитұлы

10)Қазақ қоғамының алдыңғы өркениеттен қалу себептерін Ы.Алтынсарин немен байланыстырды Ағарту ісінің таяздығынан

11)Қазақ халқының тарихының философиясы туралы қазақ ойшылдарының қайсысы айналысқан М.Дулатов

12)Ш.Құдайбердиевтің «Үш анық» еңбегінде не жайында баяндалады

Адам және оның болмысы

13)Сопылық ағымының өкілі, ұлы Шейх Иассауидің шәкірті, «Ақырзаман» т.б. жырлардың авторы С.Бақырғани

 

 

Тарау

1)Жатсыну процесі қалай сипатталады?

Адамның қасиеттері мен қабілеттері арқылы шыққан заттардың тәуелсіз күшке айналу үрдісі

2)«Даралық» түсінігі немен сипатталады?бір индивидті басқа адамдардан ажырататын қабілет пен қасиеттер жиынтығы

3)«Тұлға» ұғымының мәнін ашатын қағиданы көрсетіңіз

Табиғи және әлеуметтік шындықтың әралуан саласында адамға шығармашылық іс-әрекетке мүмкіндік беретін бастама

4)Бейсаналықтың құрылымдық элементін көрсетіңіз Галлюцинация

5)Маркс көзқарасы бойынша тарихтың қозғаушы күш болып табылады?

Халық

6)Тұлғаға тән емес белгі Адамның табиғатқа қызықпаушылығы

7)Сананың мазмұнын білдіретін анықтамасын көрсет

Загрузка...

Материалды әлемнің идеалдық бейнесі

8)Әлеуметтік философиядағы бостандық ұғымының сипатын көрсет

Қоғамның қызығушылықтары мен мақсаттарына байланысты іскерлік жасауға мүмкіндік беретін адамның өмір сүруі

9)Тұлғаның жауапкершілігі мен еркіндігі түсініктері бір-бірімен қалай байланысқан Адам өз-өзіне қаншалықты жауапкершілік алуға қабілетті болса, соншалықты ол еркін

10)Әлеуметтік философияда адам феномені қалай сипатталады?

Адам барлық қоғамдық қатынастардың жиынтығы

11)Қай философ өз еңбектерінде жатсыну құбылысын зерттей отырып, «Қоғамдық келісім» ілімін негіздеді? Ж.Ж.Руссо

12)«Тұлға жауапкершіілігі» түсінігінің мәні

Тұлғаның адамгершілікті іс-әрекетінің оның борышына сәйкестігі

13)«Екінші табиғат» болмысы мәні жағынан

әлеуметтік, тарихи, цивилизацияланған

 

 

Тарау

1)Жаһандану мәселесінің сипаты қандай Антропогендік

2)Демография және азық-түлік мәселелері қандай мәселеге жатады Жаһандық

3)Глобалды эволюционизмнің теориялық негізі

бейбітшілік бірлігінің идеясы

4)Төменде келтірілген мәселелердің қайсысы жаһандануға жатпайды

бос уақыттың болмау проблемасы

5)«Экодаму тұрақтылығының индексіне» қандай көрсеткіш кірмейді

мұнай мен газдың шығару көлемі

6)«Футурология» термині философияға кірген кезеңіХХ ғасырдың ортасында

7)Қай ғалымның ойы бойынша «Пассионарлық этносты дамытады»


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 27 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав