Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Та новітнього часу

Читайте также:
  1. УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА НОВОГО ТА НОВІТНЬОГО ЧАСУ

План:

1. Епоха Просвітництва – новий погляд на суспільство.

2. Культурні досягнення епохи Просвітництва.

3. Культурний прогрес ХSХ-ХХ ст. і роль в ньому освіти і науки.

4. Основні напрямки літературного процесу.

5. Головні течії в образотворчому процесі та архітектурі.

6. Розвиток театрального мистецтва, музики і кінематографа.

Теми рефератів:

1. Живопис бароко.

2. Розвиток театрального мистецтва епохи Просвітництва.

3. Музичне мистецтво епохи Просвітництва.

4. Внесок імпресіоністів Едуарда Мане і Клода Моне у розвиток живопису.

5.Творчий доробок видатних представників постімпресіонізму: Поля Сезанна, Поля Гогена, Вінцента Ван Гога.

6.Прославлені митці італійської опери – Джузеппе Верді і Джакомо Пуччіні.

7.“Король вальсу” Йоган Штраус-син – визначний представник мистецтва оперети.

8.Елвіс Пресcлі – відомий реформатор популярної музики.

9.Творчість групи “Бітлз”.

10. Ле Корбуз’є – один із реформаторів сучасного архітектурного мистецтва.

Основні поняття: Просвітництво, наукова революція, промисловий переворот, секуляризація, товариство вчених, академія наук, атеїзм, “освічена монархія”, емпіризм, раціоналізм, бароко, рококо, класицизм, неокласицизм, реалізм, опера, козацька культура, козацьке бароко, академія, релігійна й світська драми, козацькі літописи, думи, історичні й сентиментальні пісні.

Запитання та завдання для самоконтролю:

1. В чому суть ідеології Просвітництва? Назвіть видатних представників Просвітництва.

2. Перелічіть головні науково-технічні досягнення ХVII-ХVІІІ ст.

3. Які основні європейські освітні центри склалися протягом ХVII-ХVІІІ ст.?

4. Які характерні риси стилів архітектури: бароко, рококо і класицизму?

5. Які особливості живопису бароко?

6. Назвіть літературні течії, що панували в Європі ХVII-ХVІІІ ст. Перелічіть їх самих відомих представників.

7. Охарактеризуйте основні течії літературного процесу ХIХ-ХХ ст.

8. Визначте особливості головних течій образотворчого мистецтва ХIХ-ХХ ст.

9.Дайте визначення основним напрямкам розвитку архітектури і будівництва ХIХ-ХХ ст.

10. Перелічіть основні досягнення у розвитку театрального мистецтва, музики і кінематографа.

Тестові завдання:

1. Встановіть відповідність:


1.“Свобода – це право робити все, що дозволено законом”

2.“Якби Бога не було, його слід було б вигадати”

3.“Для покращення суспільного становища треба, щоб у кожного було досить і щоб ні в кого не було надто багато”

а) Вольтер

б) Монтеск’є

в) Руссо

 

 


2. Голландський художник, представник постімпресіонізму, створював картини, побудовані на контрастах кольору : «Нічне кафе», «Соняхи», «Дорога в Овері після дощу» :

а) П. Пікассо;

б) В. ван Гог;

в) О. Ренуар

3. Основоположник супрематизму, у картині «Чоний квадрат» поєднав різнокольорові геометричні фігури з накладеними на площину об’ємними фігурами :

а) В. Суриков;

б) І. Рєпін;

в) К.Малевич

4. Встановіть відповідність:


1. Імпресіонізм

 

2. Кубізм

 

3. Сюрреалізм

 

4. Експресіонізм

 

5. Футуризм

 

а) напрям у мистецтві, представники якого зображували реальний світ у його русі та змінах через гру кольорів, фарб та тіней

б) напрям у мистецтві, що проголошував єдиною реальністю духовний світ людини

в) напрям у мистецтві, що намагався створити«мистецтво майбутнього»

г) модерністська течія, що висувала на перший план конструювання об’єм-них форм на площині, деформуючи образи реальності

д) модерністська течія, що проголошувала джерелом мистецтва сферу підсвідомості,заміну логічних зв’язків суб’єктивними асоціаціями


5. Встановити відповідність літературних напрямків:


1.Класицизм

 

 

2. Романтизм

 

3.Реалізм

 

 

а) художній напрям у літературі та мистецтві , покликаний глибоко і правдиво відображати дійсність

б) художній напрям у літературі та мистецтві , що проголошував культ внутрішнього світу людини самоцінності духовно – творчого життя особистості

в) художній напрям у літературі та мистецтві, якому притаманне звернення до античності як до ідеального взірця і норми


6. Основоположник російського реалізму та родоначальник нової російської літератури , автор творів різних літературних жанрів – од, елегій , епіграм , поем, казок, романів і повістей у віршах, історичних драм:

а) Лермонтов;

б) Пушкін;

в) Тургенєв

7. Італійський композитор-реаліст, його опери «Отелло і Аїда », «Травіата», «Трубадур» ставлять оперні театри багато країн світу:

а) Дж. Верді;

б) Ф. Шопен;

в) Л. Бетховен;

Загрузка...

8. Французький живописець-графік, представник романтизму, його картини відзначаються яскравим колоритом, духом вільнодумства і гуманістичним пафосом «Свобода, що веде вперед», «Різанина на Хіосі», «Алжирські жінки»:

а) К. Брюллов;

б) Е. Делакруа;

в) Х. Тома;

Література:

1. Бенуа А.Н. Русское искусство ХVIII-ХХ веков: (Лето-

пись русского искусства глазами великих художников) /

А.Н.Бенуа. – М.: Яуза:Эксио, 2004. – 542 с.

2. Верман Карл. История искусств всех времен и народов. В 3 т. / К.Верман.– М.: АСТ, 2001. – Т.1. – 942 с.; Т.2. – 943 с.; Т.3. – 943 с.

3. Гнедич П.П. История искусств: Зодчество. Живопись. Ваяние: В 3 т. / П.П.Гнедич – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. – Т.1. – 479 с.; Т.2. – 574 с.; Т.3. – 638 с.

4. Дідич Г.С. Історія західноєвропейської музики / Г.С.Ді-дич. – Кіровоград: Кіров. пед. у-тет, 2003. – Ч.1. – 170 с.

5. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство / Т.В.Ильина. – М.: Высшая школа, 2002. – 366 с.

6. Ильина Т.В. История искусств: Отечественное искусство / Т.В.Ильина.– М.: Высшая школа, 2003.– 405 с.

7. Коллинз Стефан. Классическая музыка от и до (Прост-ранство, наполненное гармонией) / Стефан Коллинз. – М.: Изд. Торг. дом “Гранд”:Фаир-Пресс, 2001. – 286 с.

8. Ліндсей Д. Коротка історія культури. В 2 т. / Д.Ліндсей. – К.: Мистецтво, 1995. – Т.1.– 234 с.; Т.2. – 253 с.

9. 500 мастеров зарубежной класики: архитектура, живопись, графика, скульптура, декоративное искусство. Энциклопедия. – М.; СПБ: Больш. рус. энциклоп.: фонд “Ленинград. галерея”: АО “Норинт”. – 1995. – 287 с.

10. 70 знаменитых композиторов: Судьба и творчество. – Донецк: БАО, 2006. – 414 с.

11. Сто великих чудес света. – М.: Вече, 2000. – 527 с.

12. 100 знаменитых художников Х1У-ХУШ вв. – Харьков: Фолио, 2004. – 509 с.

13. Художня культура світу: Європейський культурний регіон. – К.: Вища школа, 2001. – 191 с.

14. Энциклопедия живописи. – М.: АСТ, 1999. – 799 с.

 

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 15 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав