Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТЕМА. ПРАВОВИЙ СТАТУС І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДЕПУТАТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ТА МІСЦЕВИХ РАД.

Читайте также:
 1. C) Влияние факторов Возраст и Пол на Статус.
 2. Http://www.portal.rada.gov.ua/- офіційний сайт Верховної Ради України, містить всю вітчизняну нормативну базу, зі змінами та доповненнями.
 3. Http://www.portal.rada.gov.ua/- офіційний сайт Верховної Ради України, містить всю вітчизняну нормативну базу, зі змінами та доповненнями.
 4. III.Статус судьи Конституционного суда РФ. Структура и организация деятельности Конституционного суда РФ.
 5. IV. Эндокринная система.
 6. XI. Местный статус
 7. А) Статус судьи Конституционного Суда РФ
 8. Административно правовой статус государственных служащих
 9. Административно правовой статус граждан Российской федерации
 10. Административно-командная экономическая система.

Статус обраних представників - депутатів місцевих рад - визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад» від 11 липня 2002 ро­ку, Законом України „ Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим” від 22 грудня 2006 рокуіншими законами України, в яких закріплюються принципи мандату депутата місцевої ради, його права та обов'язки, гарантії депутатської діяльності тощо.

Згідно із Конституцією України (ст.70) та Законом України „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 10 липня 2010 року (ст.9) депутатом може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг вісімнадцяти років та має право голосу.

З прийняттям нової редакції Закону „ Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 10 липня 2010 року відбулась зміна виборчої системи депутатів місцевого рівня. На якому рівні застосовується та чи інша виборча система належить знати студентам. Крім того, вони повинні знати:

- основні засади місцевих виборів;

- право висування кандидатів у депутати місцевих рад;

- види місцевих виборів та порядок і строки їх призначення;

- визначення загального складу Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад;

- встановлення результатів виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі та одномандатних мажоритарних виборчих округах.

Дослідження законів про статус депутатів дозволить опанувати теоретичними знаннями щодо форм та гарантій діяльності депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад. В контексті розуміння імперативності депутатського мандату важливо засвоїти теоретичні положення розділ V Закону про статус депутатів місцевих рад «Відкликання депутатів місцевих рад»

 

Питання для обговорення:

1. Законодавство про статус депутатів місцевих рад.

2. Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради — повноважний і рівноправний член відповідної ради.

3. Індивідуальні та колективні форми реалізації депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради своїх повноважень у виборчому окрузі.

4. Основні гарантії депутатської діяльності.

5. Відкликання депутата місцевої ради.

 

 

Контрольні питання:

 1. Визначте основні засади виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад.
 2. Визначте види місцевих виборів та порядок їх призначення.
 3. Який порядок визначення загального складу Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад?
 4. Визначте порядок встановлення результатів виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі?
 5. Визначте форми діяльності депутата місцевої ради у виборчому окрузі.
 6. Назвіть форми депутатського реагування на пропозиції, заяви та скарги громадян.
 7. Визначте основні види гарантій депутатської діяльності.
 8. Визначте суб’єктів пропозицій про відкликання депутата місцевої ради.

 

Практичне завдання:

Використовуючи набуті знання, розв'яжіть задачу.

 

На першому засіданні селищної ради, де зібралась кількість депутатів рівна мінімальному складові, було вирішено обрати сек­ретаря цієї ради. Селищний голова запропонував обрати секрета­рем селищної ради громадянина Н. (секретаря селищної ради попе­реднього скликання) і поставив це питання на голосування. У ре­зультаті: «за» — 8, «проти» — 3, решта — утримались. Селищний голова участь у голосуванні брав.

Вказати: скільки депутатів утрималось, а також — пра­вомірність прийнятого рішення.

 
Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 61 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав