Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТЕМА. ПРАВОВИЙ СТАТУС І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ ТА ГОЛІВ РАЙОННОЇ, ОБЛАСНОЇ, РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ.

Читайте также:
 1. C) Влияние факторов Возраст и Пол на Статус.
 2. III.Статус судьи Конституционного суда РФ. Структура и организация деятельности Конституционного суда РФ.
 3. IV. Эндокринная система.
 4. XI. Местный статус
 5. А) Статус судьи Конституционного Суда РФ
 6. Административно правовой статус государственных служащих
 7. Административно правовой статус граждан Российской федерации
 8. Административно-командная экономическая система.
 9. Административно-правовой статус государственного служащего.
 10. Административно-правовой статус граждан.

 

Правовий статус сільського, селищного, міського голови у кон­тексті нормативно-правового регулювання є достатньо визначеним. На сьогодні він визначається ст. 141 Конституції України, Законом "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 р., Зако­ном "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" від 10 липня 2010 р., Законом "Про службу в органах місцевого самовря­дування" від 7 червня 2001 р., а в місті Києві ще й Законом "Про столи­цю України — місто-герой Київ" від 15 січня 1999 р., а також іншими законодавчими та підзаконними нормативно-правовими актами.

Відповідно до ч. 3 ст. 141 Конституції України, статус і повно­важення сільських, селищних, міських голів визначаються законом. Так, згідно зі ст. 12 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 р. сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою територіальної громади відповідно села (добровільного об’єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста.

Сільський, селищний, міський голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загальною, прямого виборчого права, шляхом таємного голосування (ч. 2 ст. 141 Конституції Укра­їни, ст. 8 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, се­лищних, міських голів" від 10 липня 2010 р.) строком на п’ять років. При цьому, сільським, селищним, міським головою може бути обра­ний тільки громадянин України, який проживає на території відпо­відного села, селища, міста та на день виборів досяг повноліття. Сільським, селищним, міським головою не може
бути обраний громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.

В процесі підготовки до заняття студенти повинні детально вивчити і проаналізувати положення Конституції України і законів України, якими визначений правовий статус сільського, селищного, міського голови.

При вивчені теми студентам необхідно дослідити функції сільського, селищного, міського голови. Саме вони спри­яють більш глибокому проникненню в політико-правову природу статутарно-діяльнісного статусу цього суб'єкта місцевого самовряду­вання, більш повно розкриває обсяг, характер та зміст його діяльності.

Важливе значення в розумінні правового статусу сільського, селищного, міського голови буде мати дослідження його повноважень, які визначені законом.

Студентам необхідно звернути увагу на особливості правового статусуголів районної, обласної, районної у місті ради, міст Києва і Севастополя.

 

Питання для обговорення:

 1. Правовий статус сільських, селищних, міських голів та голів районної, обласної, районної у місті ради.
 2. Повноваження сільського, селищного, міського голови.
 3. Повноваження голів, районної, обласної, районної в місті ради та їх заступників.
 4. Особливості правового статусу голів міст Києва і Севастополя

Контрольні питання:

1. Визначте, назвіть та проаналізуйте функції сільських, селищних, міських голів за об’єктами відання (сферами суспільного життя).

2. Визначте, назвіть та проаналізуйте групи повноваження сільських, селищних, міських голів.

3. Визначте правовий статус голів районної, обласної, районної у місті ради та проаналізуйте його особливості.

4. Визначте особливості правового статусу голів міст Києва і Севастополя.

5. Шляхом моделювання визначте правовий статус сільських, селищних, міських голів, голів районної, обласної, районної у місті ради, голів міст Києва і Севастополя та зробіть порівняльний аналіз.

 

Практичне завдання:
Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 58 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав