Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Використовуючи набуті, знання, розв'яжіть задачі

1. До міської ради було обрано 36 депутатів. За пропозицією найменшої кількості депутатів, які мають право вимагати скликан­ня позачергової сесії, була скликана така сесія. На цю сесію з'яви­лися всі ініціатори скликання сесії та ще 14 депутатів. На пленарне засідання ради було винесено питання про дотермінове припинен­ня повноважень міського голови, оскільки він не забезпечував здійснення наданих йому повноважень. Проти цього рішення про­голосувало 3 депутати, утрималось — 2 депутати, всі інші присутні депутати проголосували за дотермінове припинення повноважень міського голови. Міський голова участі у пленарному засіданні ра­ди не брав.

Скільки голосів не вистачило для прийняття цього рішення ра­дою? Вкажіть порядок розв'язку цього завдання.

1. На засідання районної ради міста, що складається із 45 депу­татів, було винесено питання про звільнення заступника голови цієї ради на вимогу найменшої кількості депутатів, які мають таке пра­во згідно з чинним законодавством. Окрім голови цієї ради, що проводив засідання, та ініціаторів цього питання, були присутні ще 19 депутатів. Після голосування, голоси розподілились так: «про­ти» — 4 депутати, «утримались» — 3 депутати, решта — проголо­сували «за».

Визначити кількість голосів депутатів, які проголосували «за» прийняття цього рішення та його легітимність.

 

Література:

1. Територіальна організація влади в Україні (статус і повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування) //Довідник За загальною редакцією А.П.Зайця, Київ, Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002 рік.

2. Конституційне право України, підручник за редакцією В.Ф. Погорілка, Київ, наукова думка,2002 р.

3. Конституційне право. Академічний курс: Підручник: У 2 т. – Т.1/ за ред. В.Ф.Погорілко. – К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка”, 2006. – 544 с. – Т2/ За загальною редакцією Ю.С. Шемшушенка. – К.: ТОВ „Видавництво „Юридична думка”, 2008. – 800 с.

4. А.М.Колодій, А.Ю.Олійник Державне будівництво і місцеве самоврядування, навчальний посібник, Київ, Юрінком Інтер 2001 рік.

5. Погорілко В. Ф., Баймуратов М. О., Бальций Ю. Ю. та ін. Муніципальне право України: Підручник. \За ред. Баймуратова М. О. – 2-ге вид. доп. – К.: Правова єдність, 2009. – 716 с.

  1. В.Ф.Погорілко, О.Ф.Фрицький Муніципальне право України//Підручник, стереотипне видання. К.: Юрінком Інтер, 2001 рік;

7. О.В.Батанов. Муніципальне право України//Підручник. Відповідальний редактор М.О. Баймуратов – Х.: „Одіссей”,2008. – 528с. серія: „Інноваційні освітні технології у муніципальному праві”;

8. О.В.Батанов. Територіальна громада – основа місцевого самоврядування в Україні, монографія, Київ, 2001 рік

9. Ю. Панейко. Теоретичні основи самоврядування, Мюнхен, 1963 рік.

10. В.М. Кампо. Місцеве самоврядування в Україні, Київ 1997 р.

11. В. Пархоменко. Проблеми місцевого самоврядування в Україні 1990-х років, Київ, 1999рік.

12. В.В.Кравченко, М.В.Пітцик. Муніципальне право України// Навчальний посібник, Київ, Атіка, 2003 рік.

13. Батанов О. В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики. Монографія. – К.: ТОВ «Видавництво „ Юридична думка”», 2010. – 656 с. – тв.

14. Шляхи вдосконалення місцевого управління в контексті зарубіжного досвіду: навч. посіб. Авт. кол. Шикеринець В.В., Козлов М.В., Гуменюк А.І.- Івано- Франківськ: ІФОЦППК, 2012.-76с.

 

Нормативно-правові акти:

1. Декларація про державний суверенітет України, прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 року.

2. Акт проголошення незалежності України прийнятий Верховною Радою України 24 серпня 1991 року.

3. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року.

4. Про місцеві державні адміністрації //Закон України від 9 квітня 1999 року №586-XIV

5. Про місцеве самоврядування //Закон України від 21 травня 1997 року №280/97ВР

6. Про органи самоорганізації населення //Закон України від 11 липня 2001 року №2625-III

7. Конституція Автономної Республіки Крим //Затверджена Законом України від 23 грудня 1998 року.

8. Про столицю України – місто – герой Київ //Закон України від 15 січня 1999 року №401-XIV.

9. Про статус депутатів місцевих рад// Закон України від 11 липня 2002 року.

10. Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим// Закон України від 22грудня 2006 року.

11. Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим// Закон України від 10 лютого 1998 року.

12. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів //Закон України від 10 липня 2010 року № 12487 –VI.

13. Про всеукраїнські та місцеві референдуми //Закон України від 3 липня 1991 року №1286-XII.

 

14. Європейська хартія місцевого самоврядування //Ратифікована Законом України від 15 липня 1997 року №452/97-ВР

15. Концепція Адміністративної реформи в Україні //Затверджено Указом Президента України від 22 липня 2001 року №810/98.

16. Про концепцію державної регіональної політики //Указ Президента України від 25 травня 2001 року №341/2001

17. Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні // Указ Президента України від30 серпня 2001 року №749/2001.
Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 49 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав